بزرگترین آرشیو وبلاگ های فارسی

محل تبلیغات
اخبار ذوزنقه : با سامانه قدرتمند ذوزنقه پیش از بقیه مطالب جدید را مشاهده کنید و بروز باشید
فارس را چه به پیغمبر عرب؟؟؟!!!


چرا ما ایرانی ها باید پیغمبر عرب داشته باشیم؟! زرتشت که هست! کوروش (بر فرض که پیامبر باشد) هست!!
 
1 - عالم به تدبیر الهی به سمت تکامل در حرکت است...
و یکی از وجوه تکامل، برداشته شدن اختلافات دینی و در نهایت تشکیل حکومت واحد جهانی ست.
و در مثل این افراد چنین ظرفیتی وجود ندارد!
و باقی ماندن بر آنها به یقین حکم عقب گرد را خواهد داشت.
 
پس دینی باید بیاید متناسب با مردم متمدن و بافرهنگ آخرالزمان، دینی کامل و مصون از تحریفات ونقایص، دینی از هر جهت زنده و پویا...
 
از طرفی عالم پر است از تنوع زبانی و گویش های محلی...
خوب آن دین پایانی به چه زبان و گویشی باشد خوب است؟! و آن پیامبر ازچه قوم و نژادی؟!
 
ناچارا به یک زبان و یک نژادی باید باشد دیگر! و واقعا نمی شود بر انتخاب هر کدام از آنها خرده گرفت...
اما در این بین زبان عربی زبانی قانونمند و قوی به شمار می آید و ظرفی مناسب تر برای پیاده کردن اعجا

فارس را چه به پیغمبر عرب؟؟؟!!!


چرا ما ایرانی ها باید پیغمبر عرب داشته باشیم؟! زرتشت که هست! کوروش (بر فرض که پیامبر باشد) هست!!
 
1 - عالم به تدبیر الهی به سمت تکامل در حرکت است...
و یکی از وجوه تکامل، برداشته شدن اختلافات دینی و در نهایت تشکیل حکومت واحد جهانی ست.
و در مثل این افراد چنین ظرفیتی وجود ندارد!
و باقی ماندن بر آنها به یقین حکم عقب گرد را خواهد داشت.
 
پس دینی باید بیاید متناسب با مردم متمدن و بافرهنگ آخرالزمان، دینی کامل و مصون از تحریفات ونقایص، دینی از هر جهت زنده و پویا...
 
از طرفی عالم پر است از تنوع زبانی و گویش های محلی...
خوب آن دین پایانی به چه زبان و گویشی باشد خوب است؟! و آن پیامبر ازچه قوم و نژادی؟!
 
ناچارا به یک زبان و یک نژادی باید باشد دیگر! و واقعا نمی شود بر انتخاب هر کدام از آنها خرده گرفت...
اما در این بین زبان عربی زبانی قانونمند و قوی به شمار می آید و ظرفی مناسب تر برای پیاده کردن اعجا

شعر ولادت حضرت باقرعلیه اسلام - 1


شعر ولادت حضرت باقرعلیه اسلام

***********************
محمود یوسفی
مانده یادت بیاد خاطرها
در دل خاطر مسافرها
ته این جاده گر بتو وصل است
خوش بحال تمام عابرها
زنده کن مرده را به یک جمله
تا که مستت شوند ساحرها
بشکاف این علوم را آقا
که مسلمان شوند کافرها
زده زانو به پای علم شما
صدهزاران هزار جابرها
هرچه داریم از کلام شماست
از همین قال قال باقرها
**
هرچه گویند باز کم گفتند
در رثایت تمام شاعرها
غم نخور چونکه صد حرم داری
در دل بی قرار زائرها
*********************
غلامرضا
سازگار
ﻫﻼ‌ﻝ ﻣﺎﻩ ﺭﺟﺐ! ﻧـﺎﺯ ﻦ ﺑـﻪ ﻣﺎﻩ ﺗﻤﺎﻡ
ﺯ ﺎﺯﺩﻩ ﻣـﻪ ﺩﺮ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺳﻼ‌ﻡ ﺳﻼ‌ﻡ
ﺳﻼ‌ﻡ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻪ ﺩﺭ ﺩﺍﻣﻦ ﺗـﻮ ﻣ‌ﺗـﺎﺑﺪ
ﻓﺮﻭﻍ ﺣﺴﻦ ﺧﺪﺍ ﺍﺯ ﺟﻤﺎﻝ ﺎﺭ ﺍﻣﺎﻡ
ﻭﻻ‌ﺩﺕ ﺩﻭ ﻣﺤـﻤﺪ، ﻭﻻ‌ﺩﺕ ﺩﻭ ﻋـﻠ
ﺪﺍﻡ ﻣﺎﻩ، ﻨﻨﺶ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻘﺎﻡ؟
ﻪ ﻣﺎﻩ ‌ﺭﻭﺡ‌ﻓﺰﺍ ﻪ ﺩﺭﻧﺨﺴﺘﻦ ﺷﺐ
ﺍﻣـﺎﻡ ﻨـﺠﻢ ﻣـﺎ ﺷـﺪ ﻭﻻ‌ﺩﺗﺶ ﺍﻋـﻼ‌ﻡ
ﺧـﺪﺍ ﺑﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻨـﺖ ﺣﺴﻦ ﻠ ﺑﺨﺸـﺪ
ﻪ ﻋﻄﺮ ﺑﺎﻍِ ﺣﺴﻨ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺭﺳﺪ ﺑﻪ
ﻣﺸﺎﻡ
ﺍﻣـﺎﻡ ﺑﺎﻗـﺮ ﻌ


1