بزرگترین آرشیو وبلاگ های فارسی

محل تبلیغات
اخبار ذوزنقه : با سامانه قدرتمند ذوزنقه پیش از بقیه مطالب جدید را مشاهده کنید و بروز باشید
هه....


هر کاری کردیم پست سرمون حرف زدن.........
هر شکلی شدیم پشت سرمون حرف زدن...
خودمونی شدیم گفتن جلفه:(
سر سنگین شدیم!! گفتن مغروره:>
تا خندیدیم!گفتن سبکه...
تا اخم کردیم گفتن خودشو میگیره..
ساده شدیم گفتن احمقه
تحویل نگرفتیم گفتن خودشیفتس...
خاکی شدیم گفتن داریم امار میده.
وقتی حرف زدن و جوابشونو دادیم گفتن دیدی حق باماست لجش گرفته
وقتی حرف زدنو جوابشونو ندادیم....گفتن دیدی حق باماست لال شده..:(
هر جور شدیم این جماعت بیکار یه چیزی گفتن......
این مردم هیچوقت احترام گذاشتن به عقاید یک دیگرو یاد نگرفتن...
پس برای خودت زندگی کن:))
:منبع . http://zarejoon.blog.ir/rss

هه....


هر کاری کردیم پست سرمون حرف زدن.........
هر شکلی شدیم پشت سرمون حرف زدن...
خودمونی شدیم گفتن جلفه:(
سر سنگین شدیم!! گفتن مغروره:>
تا خندیدیم!گفتن سبکه...
تا اخم کردیم گفتن خودشو میگیره..
ساده شدیم گفتن احمقه
تحویل نگرفتیم گفتن خودشیفتس...
خاکی شدیم گفتن داریم امار میده.
وقتی حرف زدن و جوابشونو دادیم گفتن دیدی حق باماست لجش گرفته
وقتی حرف زدنو جوابشونو ندادیم....گفتن دیدی حق باماست لال شده..:(
هر جور شدیم این جماعت بیکار یه چیزی گفتن......
این مردم هیچوقت احترام گذاشتن به عقاید یک دیگرو یاد نگرفتن...
پس برای خودت زندگی کن:))
:منبع . http://zarejoon.blog.ir/rss

هه....


هر کاری کردیم پست سرمون حرف زدن.........
هر شکلی شدیم پشت سرمون حرف زدن...
خودمونی شدیم گفتن جلفه:(
سر سنگین شدیم!! گفتن مغروره:>
تا خندیدیم!گفتن سبکه...
تا اخم کردیم گفتن خودشو میگیره..
ساده شدیم گفتن احمقه
تحویل نگرفتیم گفتن خودشیفتس...
خاکی شدیم گفتن داریم امار میده.
وقتی حرف زدن و جوابشونو دادیم گفتن دیدی حق باماست لجش گرفته
وقتی حرف زدنو جوابشونو ندادیم....گفتن دیدی حق باماست لال شده..:(
هر جور شدیم این جماعت بیکار یه چیزی گفتن......
این مردم هیچوقت احترام گذاشتن به عقاید یک دیگرو یاد نگرفتن...
پس برای خودت زندگی کن:))
:منبع . http://zarejoon.blog.ir/rss

هه....


هر کاری کردیم پست سرمون حرف زدن.........
هر شکلی شدیم پشت سرمون حرف زدن...
خودمونی شدیم گفتن جلفه:(
سر سنگین شدیم!! گفتن مغروره:>
تا خندیدیم!گفتن سبکه...
تا اخم کردیم گفتن خودشو میگیره..
ساده شدیم گفتن احمقه
تحویل نگرفتیم گفتن خودشیفتس...
خاکی شدیم گفتن داریم امار میده.
وقتی حرف زدن و جوابشونو دادیم گفتن دیدی حق باماست لجش گرفته
وقتی حرف زدنو جوابشونو ندادیم....گفتن دیدی حق باماست لال شده..:(
هر جور شدیم این جماعت بیکار یه چیزی گفتن......
این مردم هیچوقت احترام گذاشتن به عقاید یک دیگرو یاد نگرفتن...
پس برای خودت زندگی کن:))
:منبع . http://zarejoon.blog.ir/rss

هه....


هر کاری کردیم پست سرمون حرف زدن.........
هر شکلی شدیم پشت سرمون حرف زدن...
خودمونی شدیم گفتن جلفه:(
سر سنگین شدیم!! گفتن مغروره:>
تا خندیدیم!گفتن سبکه...
تا اخم کردیم گفتن خودشو میگیره..
ساده شدیم گفتن احمقه
تحویل نگرفتیم گفتن خودشیفتس...
خاکی شدیم گفتن داریم امار میده.
وقتی حرف زدن و جوابشونو دادیم گفتن دیدی حق باماست لجش گرفته
وقتی حرف زدنو جوابشونو ندادیم....گفتن دیدی حق باماست لال شده..:(
هر جور شدیم این جماعت بیکار یه چیزی گفتن......
این مردم هیچوقت احترام گذاشتن به عقاید یک دیگرو یاد نگرفتن...
پس برای خودت زندگی کن:))
:منبع . http://zarejoon.blog.ir/rss

هه....


هر کاری کردیم پست سرمون حرف زدن.........
هر شکلی شدیم پشت سرمون حرف زدن...
خودمونی شدیم گفتن جلفه:(
سر سنگین شدیم!! گفتن مغروره:>
تا خندیدیم!گفتن سبکه...
تا اخم کردیم گفتن خودشو میگیره..
ساده شدیم گفتن احمقه
تحویل نگرفتیم گفتن خودشیفتس...
خاکی شدیم گفتن داریم امار میده.
وقتی حرف زدن و جوابشونو دادیم گفتن دیدی حق باماست لجش گرفته
وقتی حرف زدنو جوابشونو ندادیم....گفتن دیدی حق باماست لال شده..:(
هر جور شدیم این جماعت بیکار یه چیزی گفتن......
این مردم هیچوقت احترام گذاشتن به عقاید یک دیگرو یاد نگرفتن...
پس برای خودت زندگی کن:))
:منبع . http://zarejoon.blog.ir/rss

نفاق


منافق...
هرکس به نسبت ایمانش ذره ای نفاق در دلش هست. .فی قلوبهمم مرض و اگر این بیماری درمان نشود به مرگ می انجامد وهم کافرون...
نفاق شاید ترس از گفتن رفتن کلاس قران به بعضی و با افتخار به کسان دیگر گفتن...
اعوذ بالله من شیطان الرجیم
:منبع . http://sargardani.blog.ir/rss

اندراحوالاته عید


گفتن پاشو بیا بریم ی وری...رفتیم تیوب سواری رو برف...ی شیب تندو با ی بریدگی نشون دادم گفتم اونجا..گفتن دیوونه ای دختر نمیشه اونجا ..گفتم ن بابا اصن خوراکه تیوب سواریه..گفتن پس اول خودت برو..رفتنم همون و اون شیب تندو با سرعت پایین اومدنو و بخاطره اون بریدگی دو متر هوا رفتن و پایین اومدنم همان...هچی دیگه الن جونه تکون خوردن ندارم..با انواع کوبیدگی در اقساء نقاط بدنم...
+هیچی دیگه امیدوارم امسالم با ی شکستگی بعد عید برنگردم دانشگاه... :منبع . http://gonge-xabdide.blog.ir/rss

اندراحوالاته عید


گفتن پاشو بیا بریم ی وری...رفتیم تیوب سواری رو برف...ی شیب تندو با ی بریدگی نشون دادم گفتم اونجا..گفتن دیوونه ای دختر نمیشه اونجا ..گفتم ن بابا اصن خوراکه تیوب سواریه..گفتن پس اول خودت برو..رفتنم همون و اون شیب تندو با سرعت پایین اومدنو و بخاطره اون بریدگی دو متر هوا رفتن و پایین اومدنم همان...هچی دیگه الن جونه تکون خوردن ندارم..با انواع کوبیدگی در اقساء نقاط بدنم...
+هیچی دیگه امیدوارم امسالم با ی شکستگی بعد عید برنگردم دانشگاه... :منبع . http://gonge-xabdide.blog.ir/rss

من فقط پیش نهاد دادم:|


امروز از ساعت چهار تا هشت با یک استاد کلاس داشتیم یعنی دوتا آز
نشسته بودیم تو سالن که وقتش برسه بریم یه سری از دوستان هم از نماز خونه اومدن گفتن چرا نرفتید سرکلاس ... من گفتم حالا میریم:/ دیر نمیشه:|
دوستان هم از خدا خواسته یکم حرف زدیم بعد من گفتم بچه ها میشه نریم سرکلاس:دی
(خدایی حالم خوب نبود) که بعد دیدیم دوستان هم دعوت منو لبیک گفتن... فقط مونده بود اقایون ... یکی از دوستان تماس گرفتن باهاشون که بلندشید بیاید کلاسو کنسل کنیم... که اونا هم به سرعت نور لبیک گفتن...فقط یکیشون براش سوال بود که چرا واقعا:/... بعد دوستان هم گفتن میخوایم چمدونامونو جمع کنیم ... یکی گفت چون زندگی داریم ... یکی دیگ هم گفت برا این که شیشه پاک کنیم:/
اون اقای محترم هم قشنگ قانع شد گفت باش:|
فقط نمیدونم الان من کار بدی کردم
+فک نکنید این پست اموزشی بود هااا :))... اونو میذارم!
:منبع . http://baghbagho.blog.ir

من فقط پیش نهاد دادم:|


امروز از ساعت چهار تا هشت با یک استاد کلاس داشتیم یعنی دوتا آز
نشسته بودیم تو سالن که وقتش برسه بریم یه سری از دوستان هم از نماز خونه اومدن گفتن چرا نرفتید سرکلاس ... من گفتم حالا میریم:/ دیر نمیشه:|
دوستان هم از خدا خواسته یکم حرف زدیم بعد من گفتم بچه ها میشه نریم سرکلاس:دی
(خدایی حالم خوب نبود) که بعد دیدیم دوستان هم دعوت منو لبیک گفتن... فقط مونده بود اقایون ... یکی از دوستان تماس گرفتن باهاشون که بلندشید بیاید کلاسو کنسل کنیم... که اونا هم به سرعت نور لبیک گفتن...فقط یکیشون براش سوال بود که چرا واقعا:/... بعد دوستان هم گفتن میخوایم چمدونامونو جمع کنیم ... یکی گفت چون زندگی داریم ... یکی دیگ هم گفت برا این که شیشه پاک کنیم:/
اون اقای محترم هم قشنگ قانع شد گفت باش:|
فقط نمیدونم الان من کار بدی کردم
+فک نکنید این پست اموزشی بود هااا :))... اونو میذارم!
:منبع . http://baghbagho.blog.ir

گفتن ندارد، کوچه شلوغ و جای یک سوزن ندارد


باسمه تعالیبا توجه به فرا رسیدن ایام فاطمیه یک مداحی قشنگ از حاج محمود رو براتون آماده کردم با زیرنویس انگلیسی که حاج محمود می خونه هلالی هم ذکرشو می گه. این قطعه به عنوان زمینه یکی از شبهای فاطمیه سال 92 خونده شده با عنوان گفتن ندارد، کوچه شلوغ و جای یک سوزن ندارد...دانلود مداحی حاج محمود فاطمیه 92 گفتن ندارد، کوچه شلوغ و جای یک سوزن ندارد با زیرنویس انگلیسی
:منبع . http://sebte-akbar.blog.ir/rss

گفتن ندارد، کوچه شلوغ و جای یک سوزن ندارد


باسمه تعالیبا توجه به فرا رسیدن ایام فاطمیه یک مداحی قشنگ از حاج محمود رو براتون آماده کردم با زیرنویس انگلیسی که حاج محمود می خونه هلالی هم ذکرشو می گه. این قطعه به عنوان زمینه یکی از شبهای فاطمیه سال 92 خونده شده با عنوان گفتن ندارد، کوچه شلوغ و جای یک سوزن ندارد...دانلود مداحی حاج محمود فاطمیه 92 گفتن ندارد، کوچه شلوغ و جای یک سوزن ندارد با زیرنویس انگلیسی
:منبع . http://sebte-akbar.blog.ir/rss

حاجی


حاجی ترامادول میزنه میره رو منبر بعد از مراسم اطرافیانش بهش گفتن حاج آقا امروزخیلی چاخان کردیا؟گفت چطور مگه؟ گفتن : شما گفتی جنگ بدر بمبارن هوایی شد ، چیزی نگفتیم ،گفتى یزید با آرپى جى زد کشتى نوح رو ترکوند چیزى نگفتیم گفتی تو جنگ صفین شیمیایی زدن، چیزی نگفتیم ،ولی ابوجهل ، بلال حبشی رو پانزده میلیون دولار به بارسلون فروخت ! اینو از کجا اوردی؟ :منبع . http://joke1.blog.ir/rss

حاجی


حاجی ترامادول میزنه میره رو منبر بعد از مراسم اطرافیانش بهش گفتن حاج آقا امروزخیلی چاخان کردیا؟گفت چطور مگه؟ گفتن : شما گفتی جنگ بدر بمبارن هوایی شد ، چیزی نگفتیم ،گفتى یزید با آرپى جى زد کشتى نوح رو ترکوند چیزى نگفتیم گفتی تو جنگ صفین شیمیایی زدن، چیزی نگفتیم ،ولی ابوجهل ، بلال حبشی رو پانزده میلیون دولار به بارسلون فروخت ! اینو از کجا اوردی؟ :منبع . http://joke1.blog.ir/rss

حاجی


حاجی ترامادول میزنه میره رو منبر بعد از مراسم اطرافیانش بهش گفتن حاج آقا امروزخیلی چاخان کردیا؟گفت چطور مگه؟ گفتن : شما گفتی جنگ بدر بمبارن هوایی شد ، چیزی نگفتیم ،گفتى یزید با آرپى جى زد کشتى نوح رو ترکوند چیزى نگفتیم گفتی تو جنگ صفین شیمیایی زدن، چیزی نگفتیم ،ولی ابوجهل ، بلال حبشی رو پانزده میلیون دولار به بارسلون فروخت ! اینو از کجا اوردی؟ :منبع . http://joke1.blog.ir/rss

حاجی


حاجی ترامادول میزنه میره رو منبر بعد از مراسم اطرافیانش بهش گفتن حاج آقا امروزخیلی چاخان کردیا؟گفت چطور مگه؟ گفتن : شما گفتی جنگ بدر بمبارن هوایی شد ، چیزی نگفتیم ،گفتى یزید با آرپى جى زد کشتى نوح رو ترکوند چیزى نگفتیم گفتی تو جنگ صفین شیمیایی زدن، چیزی نگفتیم ،ولی ابوجهل ، بلال حبشی رو پانزده میلیون دولار به بارسلون فروخت ! اینو از کجا اوردی؟ :منبع . http://joke1.blog.ir/rss

حاجی


حاجی ترامادول میزنه میره رو منبر بعد از مراسم اطرافیانش بهش گفتن حاج آقا امروزخیلی چاخان کردیا؟گفت چطور مگه؟ گفتن : شما گفتی جنگ بدر بمبارن هوایی شد ، چیزی نگفتیم ،گفتى یزید با آرپى جى زد کشتى نوح رو ترکوند چیزى نگفتیم گفتی تو جنگ صفین شیمیایی زدن، چیزی نگفتیم ،ولی ابوجهل ، بلال حبشی رو پانزده میلیون دولار به بارسلون فروخت ! اینو از کجا اوردی؟ :منبع . http://joke1.blog.ir/rss

حاجی


حاجی ترامادول میزنه میره رو منبر بعد از مراسم اطرافیانش بهش گفتن حاج آقا امروزخیلی چاخان کردیا؟گفت چطور مگه؟ گفتن : شما گفتی جنگ بدر بمبارن هوایی شد ، چیزی نگفتیم ،گفتى یزید با آرپى جى زد کشتى نوح رو ترکوند چیزى نگفتیم گفتی تو جنگ صفین شیمیایی زدن، چیزی نگفتیم ،ولی ابوجهل ، بلال حبشی رو پانزده میلیون دولار به بارسلون فروخت ! اینو از کجا اوردی؟ :منبع . http://joke1.blog.ir/rss

حاجی


حاجی ترامادول میزنه میره رو منبر بعد از مراسم اطرافیانش بهش گفتن حاج آقا امروزخیلی چاخان کردیا؟گفت چطور مگه؟ گفتن : شما گفتی جنگ بدر بمبارن هوایی شد ، چیزی نگفتیم ،گفتى یزید با آرپى جى زد کشتى نوح رو ترکوند چیزى نگفتیم گفتی تو جنگ صفین شیمیایی زدن، چیزی نگفتیم ،ولی ابوجهل ، بلال حبشی رو پانزده میلیون دولار به بارسلون فروخت ! اینو از کجا اوردی؟ :منبع . http://joke1.blog.ir/rss

حاجی


حاجی ترامادول میزنه میره رو منبر بعد از مراسم اطرافیانش بهش گفتن حاج آقا امروزخیلی چاخان کردیا؟گفت چطور مگه؟ گفتن : شما گفتی جنگ بدر بمبارن هوایی شد ، چیزی نگفتیم ،گفتى یزید با آرپى جى زد کشتى نوح رو ترکوند چیزى نگفتیم گفتی تو جنگ صفین شیمیایی زدن، چیزی نگفتیم ،ولی ابوجهل ، بلال حبشی رو پانزده میلیون دولار به بارسلون فروخت ! اینو از کجا اوردی؟ :منبع . http://joke1.blog.ir/rss

دقایقی که هفتاد ثانیه اند!


امروز خیلی شانسی به طریقی، مسیرم خورد به هفتاد ثانیه! مسیر و طریق رو بیخیال. ماشین حساب رو باز کردم. نوشتم: 60*60*24. جواب داد: 86400. نوشتم: 86400 تقسیم بر هفتاد. جواب داد: 1234!پاسخِ اول، تعداد ثانیه های یک شبانه روز بود. پاسخ دوم، تعداد دقایقِ یک روز؛ البته با شرطِ هفتاد ثانیه بودنِ هر دقیقه! جالبه. اگر اون موقع که می‌خواستن برای ساعت، معیار مشخص کنن، به جای شصت، هفتاد رو بعنوان تعداد ثانیه های یک دقیقه معین می کردن، یه چیزِ بامزه به دنیا اضافه می شد. یعنی هر روز، هزار و دویست و سی و چهار دقیقه داشتیم! آره. باید همه شون رو مواخذه کنیم. همۀ اونایی که گفتن دایره، سیصدوشصت درجه باید باشه. اونایی که گفتن دقیقه، باید شصت ثانیه باشه و اونایی که گفتن هر عددی که در صفر ضرب بشه، مساویِ صفر میشه! :منبع . http://tyekz.blog.ir/rss

دقایقی که هفتاد ثانیه اند!


امروز خیلی شانسی به طریقی، مسیرم خورد به هفتاد ثانیه! مسیر و طریق رو بیخیال. ماشین حساب رو باز کردم. نوشتم: 60*60*24. جواب داد: 86400. نوشتم: 86400 تقسیم بر هفتاد. جواب داد: 1234!پاسخِ اول، تعداد ثانیه های یک شبانه روز بود. پاسخ دوم، تعداد دقایقِ یک روز؛ البته با شرطِ هفتاد ثانیه بودنِ هر دقیقه! جالبه. اگر اون موقع که می‌خواستن برای ساعت، معیار مشخص کنن، به جای شصت، هفتاد رو بعنوان تعداد ثانیه های یک دقیقه معین می کردن، یه چیزِ بامزه به دنیا اضافه می شد. یعنی هر روز، هزار و دویست و سی و چهار دقیقه داشتیم! آره. باید همه شون رو مواخذه کنیم. همۀ اونایی که گفتن دایره، سیصدوشصت درجه باید باشه. اونایی که گفتن دقیقه، باید شصت ثانیه باشه و اونایی که گفتن هر عددی که در صفر ضرب بشه، مساویِ صفر میشه! :منبع . http://tyekz.blog.ir/rss

دقایقی که هفتاد ثانیه اند!


امروز خیلی شانسی به طریقی، مسیرم خورد به هفتاد ثانیه! مسیر و طریق رو بیخیال. ماشین حساب رو باز کردم. نوشتم: 60*60*24. جواب داد: 86400. نوشتم: 86400 تقسیم بر هفتاد. جواب داد: 1234!پاسخِ اول، تعداد ثانیه های یک شبانه روز بود. پاسخ دوم، تعداد دقایقِ یک روز؛ البته با شرطِ هفتاد ثانیه بودنِ هر دقیقه! جالبه. اگر اون موقع که می‌خواستن برای ساعت، معیار مشخص کنن، به جای شصت، هفتاد رو بعنوان تعداد ثانیه های یک دقیقه معین می کردن، یه چیزِ بامزه به دنیا اضافه می شد. یعنی هر روز، هزار و دویست و سی و چهار دقیقه داشتیم! آره. باید همه شون رو مواخذه کنیم. همۀ اونایی که گفتن دایره، سیصدوشصت درجه باید باشه. اونایی که گفتن دقیقه، باید شصت ثانیه باشه و اونایی که گفتن هر عددی که در صفر ضرب بشه، مساویِ صفر میشه! :منبع . http://tyekz.blog.ir/rss

دقایقی که هفتاد ثانیه اند!


امروز خیلی شانسی به طریقی، مسیرم خورد به هفتاد ثانیه! مسیر و طریق رو بیخیال. ماشین حساب رو باز کردم. نوشتم: 60*60*24. جواب داد: 86400. نوشتم: 86400 تقسیم بر هفتاد. جواب داد: 1234!پاسخِ اول، تعداد ثانیه های یک شبانه روز بود. پاسخ دوم، تعداد دقایقِ یک روز؛ البته با شرطِ هفتاد ثانیه بودنِ هر دقیقه! جالبه. اگر اون موقع که می‌خواستن برای ساعت، معیار مشخص کنن، به جای شصت، هفتاد رو بعنوان تعداد ثانیه های یک دقیقه معین می کردن، یه چیزِ بامزه به دنیا اضافه می شد. یعنی هر روز، هزار و دویست و سی و چهار دقیقه داشتیم! آره. باید همه شون رو مواخذه کنیم. همۀ اونایی که گفتن دایره، سیصدوشصت درجه باید باشه. اونایی که گفتن دقیقه، باید شصت ثانیه باشه و اونایی که گفتن هر عددی که در صفر ضرب بشه، مساویِ صفر میشه! :منبع . http://tyekz.blog.ir/rss

دقایقی که هفتاد ثانیه اند!


امروز خیلی شانسی به طریقی، مسیرم خورد به هفتاد ثانیه! مسیر و طریق رو بیخیال. ماشین حساب رو باز کردم. نوشتم: 60*60*24. جواب داد: 86400. نوشتم: 86400 تقسیم بر هفتاد. جواب داد: 1234!پاسخِ اول، تعداد ثانیه های یک شبانه روز بود. پاسخ دوم، تعداد دقایقِ یک روز؛ البته با شرطِ هفتاد ثانیه بودنِ هر دقیقه! جالبه. اگر اون موقع که می‌خواستن برای ساعت، معیار مشخص کنن، به جای شصت، هفتاد رو بعنوان تعداد ثانیه های یک دقیقه معین می کردن، یه چیزِ بامزه به دنیا اضافه می شد. یعنی هر روز، هزار و دویست و سی و چهار دقیقه داشتیم! آره. باید همه شون رو مواخذه کنیم. همۀ اونایی که گفتن دایره، سیصدوشصت درجه باید باشه. اونایی که گفتن دقیقه، باید شصت ثانیه باشه و اونایی که گفتن هر عددی که در صفر ضرب بشه، مساویِ صفر میشه! :منبع . http://tyekz.blog.ir/rss

دقایقی که هفتاد ثانیه اند!


امروز خیلی شانسی به طریقی، مسیرم خورد به هفتاد ثانیه! مسیر و طریق رو بیخیال. ماشین حساب رو باز کردم. نوشتم: 60*60*24. جواب داد: 86400. نوشتم: 86400 تقسیم بر هفتاد. جواب داد: 1234!پاسخِ اول، تعداد ثانیه های یک شبانه روز بود. پاسخ دوم، تعداد دقایقِ یک روز؛ البته با شرطِ هفتاد ثانیه بودنِ هر دقیقه! جالبه. اگر اون موقع که می‌خواستن برای ساعت، معیار مشخص کنن، به جای شصت، هفتاد رو بعنوان تعداد ثانیه های یک دقیقه معین می کردن، یه چیزِ بامزه به دنیا اضافه می شد. یعنی هر روز، هزار و دویست و سی و چهار دقیقه داشتیم! آره. باید همه شون رو مواخذه کنیم. همۀ اونایی که گفتن دایره، سیصدوشصت درجه باید باشه. اونایی که گفتن دقیقه، باید شصت ثانیه باشه و اونایی که گفتن هر عددی که در صفر ضرب بشه، مساویِ صفر میشه! :منبع . http://tyekz.blog.ir/rss

دقایقی که هفتاد ثانیه اند!


امروز خیلی شانسی به طریقی، مسیرم خورد به هفتاد ثانیه! مسیر و طریق رو بیخیال. ماشین حساب رو باز کردم. نوشتم: 60*60*24. جواب داد: 86400. نوشتم: 86400 تقسیم بر هفتاد. جواب داد: 1234!پاسخِ اول، تعداد ثانیه های یک شبانه روز بود. پاسخ دوم، تعداد دقایقِ یک روز؛ البته با شرطِ هفتاد ثانیه بودنِ هر دقیقه! جالبه. اگر اون موقع که می‌خواستن برای ساعت، معیار مشخص کنن، به جای شصت، هفتاد رو بعنوان تعداد ثانیه های یک دقیقه معین می کردن، یه چیزِ بامزه به دنیا اضافه می شد. یعنی هر روز، هزار و دویست و سی و چهار دقیقه داشتیم! آره. باید همه شون رو مواخذه کنیم. همۀ اونایی که گفتن دایره، سیصدوشصت درجه باید باشه. اونایی که گفتن دقیقه، باید شصت ثانیه باشه و اونایی که گفتن هر عددی که در صفر ضرب بشه، مساویِ صفر میشه! :منبع . http://tyekz.blog.ir/rss

دقایقی که هفتاد ثانیه اند!


امروز خیلی شانسی به طریقی، مسیرم خورد به هفتاد ثانیه! مسیر و طریق رو بیخیال. ماشین حساب رو باز کردم. نوشتم: 60*60*24. جواب داد: 86400. نوشتم: 86400 تقسیم بر هفتاد. جواب داد: 1234!پاسخِ اول، تعداد ثانیه های یک شبانه روز بود. پاسخ دوم، تعداد دقایقِ یک روز؛ البته با شرطِ هفتاد ثانیه بودنِ هر دقیقه! جالبه. اگر اون موقع که می‌خواستن برای ساعت، معیار مشخص کنن، به جای شصت، هفتاد رو بعنوان تعداد ثانیه های یک دقیقه معین می کردن، یه چیزِ بامزه به دنیا اضافه می شد. یعنی هر روز، هزار و دویست و سی و چهار دقیقه داشتیم! آره. باید همه شون رو مواخذه کنیم. همۀ اونایی که گفتن دایره، سیصدوشصت درجه باید باشه. اونایی که گفتن دقیقه، باید شصت ثانیه باشه و اونایی که گفتن هر عددی که در صفر ضرب بشه، مساویِ صفر میشه! :منبع . http://tyekz.blog.ir/rss

دقایقی که هفتاد ثانیه اند!


امروز خیلی شانسی به طریقی، مسیرم خورد به هفتاد ثانیه! مسیر و طریق رو بیخیال. ماشین حساب رو باز کردم. نوشتم: 60*60*24. جواب داد: 86400. نوشتم: 86400 تقسیم بر هفتاد. جواب داد: 1234!پاسخِ اول، تعداد ثانیه های یک شبانه روز بود. پاسخ دوم، تعداد دقایقِ یک روز؛ البته با شرطِ هفتاد ثانیه بودنِ هر دقیقه! جالبه. اگر اون موقع که می‌خواستن برای ساعت، معیار مشخص کنن، به جای شصت، هفتاد رو بعنوان تعداد ثانیه های یک دقیقه معین می کردن، یه چیزِ بامزه به دنیا اضافه می شد. یعنی هر روز، هزار و دویست و سی و چهار دقیقه داشتیم! آره. باید همه شون رو مواخذه کنیم. همۀ اونایی که گفتن دایره، سیصدوشصت درجه باید باشه. اونایی که گفتن دقیقه، باید شصت ثانیه باشه و اونایی که گفتن هر عددی که در صفر ضرب بشه، مساویِ صفر میشه! :منبع . http://tyekz.blog.ir/rss

دقایقی که هفتاد ثانیه اند!


امروز خیلی شانسی به طریقی، مسیرم خورد به هفتاد ثانیه! مسیر و طریق رو بیخیال. ماشین حساب رو باز کردم. نوشتم: 60*60*24. جواب داد: 86400. نوشتم: 86400 تقسیم بر هفتاد. جواب داد: 1234!پاسخِ اول، تعداد ثانیه های یک شبانه روز بود. پاسخ دوم، تعداد دقایقِ یک روز؛ البته با شرطِ هفتاد ثانیه بودنِ هر دقیقه! جالبه. اگر اون موقع که می‌خواستن برای ساعت، معیار مشخص کنن، به جای شصت، هفتاد رو بعنوان تعداد ثانیه های یک دقیقه معین می کردن، یه چیزِ بامزه به دنیا اضافه می شد. یعنی هر روز، هزار و دویست و سی و چهار دقیقه داشتیم! آره. باید همه شون رو مواخذه کنیم. همۀ اونایی که گفتن دایره، سیصدوشصت درجه باید باشه. اونایی که گفتن دقیقه، باید شصت ثانیه باشه و اونایی که گفتن هر عددی که در صفر ضرب بشه، مساویِ صفر میشه! :منبع . http://tyekz.blog.ir/rss

نکته های ناب ناب بخوان .......


××××××××××××××××××××××××××
 
- برای شاد کردن دیگران ،آرزوهایشان را بفهم
 
- کم دانستن و پر گفتن مثل نداشتن و زیاد خرج کردن است
 
- کم دانستن و پر گفتن مثل نداشتن و زیاد خرج کردن است
 
برای دیدن ادامه مطلب بر روی فِلِش  کلیک  کنید
ادامه مطلب :منبع . http://dosteman.blog.ir/rss

نکته های ناب ناب بخوان .......


××××××××××××××××××××××××××
 
- برای شاد کردن دیگران ،آرزوهایشان را بفهم
 
- کم دانستن و پر گفتن مثل نداشتن و زیاد خرج کردن است
 
- کم دانستن و پر گفتن مثل نداشتن و زیاد خرج کردن است
 
برای دیدن ادامه مطلب بر روی فِلِش  کلیک  کنید
ادامه مطلب :منبع . http://dosteman.blog.ir/rss

نکته های ناب ناب بخوان .......


××××××××××××××××××××××××××
 
- برای شاد کردن دیگران ،آرزوهایشان را بفهم
 
- کم دانستن و پر گفتن مثل نداشتن و زیاد خرج کردن است
 
- کم دانستن و پر گفتن مثل نداشتن و زیاد خرج کردن است
 
برای دیدن ادامه مطلب بر روی فِلِش  کلیک  کنید
ادامه مطلب :منبع . http://dosteman.blog.ir/rss

نکته های ناب ناب بخوان .......


××××××××××××××××××××××××××
 
- برای شاد کردن دیگران ،آرزوهایشان را بفهم
 
- کم دانستن و پر گفتن مثل نداشتن و زیاد خرج کردن است
 
- کم دانستن و پر گفتن مثل نداشتن و زیاد خرج کردن است
 
برای دیدن ادامه مطلب بر روی فِلِش  کلیک  کنید
ادامه مطلب :منبع . http://dosteman.blog.ir/rss

احساسی ترین جملات عاشقانه در گوش همسر گفتن|عاشقانه::


احساسی ترین جملات عاشقانه در گوش همسر گفتن

احساسی ترین جملات عاشقانه ویژه در گوش همسر گفتن
شاید سخت ترین رابطهاین باشد که دو انسان مغرورعاشق هم باشند …
 
احساسی ترین جملات عاشقانه ویژه در گوش همسر گفتن
 
تمام دوستت دارم ها را قطار کرده امتا مرا به تو برساند . . .
 
احساسی ترین جملات عاشقانه ویژه در گوش همسر گفتن
 
سرمایه ام تویی !از تمامِ دنیا فقط …
 
احساسی ترین جملات عاشقانه ویژه در گوش همسر گفتن

asheganeh.blog.ir
 
 ﻣ ﺗﺮﺳﻢ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺑﺪﺍﺭﻡﻪ ﺧﺪﺍ ﻫﻢ شک ﻨﺪﻪ ﺁﻏﺎﺯِ ﻋﺸﻖ ﺍﺯ ﺁﺩﻡ ﻭ ﺣﻮﺍ ﺑﻮﺩﻩ ﺎ ﺍﺯ ﻣﺎ !
 
احساسی ترین جملات عاشقانه ویژه در گوش همسر گفتن
 
گاهی برای از تو نوشتن کم می آورمباورکنتمامی این شعرها بهانه استتنها میخواستم بگویم:دلم برایت تنگ شده …
 
احساسی ترین جملات عاشقانه ویژه در گوش همسر گفتن

asheganeh.blog.ir
 
فقط در شرایط بحرانی زندگی ات متوجه می شویچه کسی کنار توست و چه کسی مقاب

احساسی ترین جملات عاشقانه در گوش همسر گفتن|عاشقانه::


احساسی ترین جملات عاشقانه در گوش همسر گفتن

احساسی ترین جملات عاشقانه ویژه در گوش همسر گفتن
شاید سخت ترین رابطهاین باشد که دو انسان مغرورعاشق هم باشند …
 
احساسی ترین جملات عاشقانه ویژه در گوش همسر گفتن
 
تمام دوستت دارم ها را قطار کرده امتا مرا به تو برساند . . .
 
احساسی ترین جملات عاشقانه ویژه در گوش همسر گفتن
 
سرمایه ام تویی !از تمامِ دنیا فقط …
 
احساسی ترین جملات عاشقانه ویژه در گوش همسر گفتن

asheganeh.blog.ir
 
 ﻣ ﺗﺮﺳﻢ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺑﺪﺍﺭﻡﻪ ﺧﺪﺍ ﻫﻢ شک ﻨﺪﻪ ﺁﻏﺎﺯِ ﻋﺸﻖ ﺍﺯ ﺁﺩﻡ ﻭ ﺣﻮﺍ ﺑﻮﺩﻩ ﺎ ﺍﺯ ﻣﺎ !
 
احساسی ترین جملات عاشقانه ویژه در گوش همسر گفتن
 
گاهی برای از تو نوشتن کم می آورمباورکنتمامی این شعرها بهانه استتنها میخواستم بگویم:دلم برایت تنگ شده …
 
احساسی ترین جملات عاشقانه ویژه در گوش همسر گفتن

asheganeh.blog.ir
 
فقط در شرایط بحرانی زندگی ات متوجه می شویچه کسی کنار توست و چه کسی مقاب

احساسی ترین جملات عاشقانه در گوش همسر گفتن|عاشقانه::


احساسی ترین جملات عاشقانه در گوش همسر گفتن

احساسی ترین جملات عاشقانه ویژه در گوش همسر گفتن
شاید سخت ترین رابطهاین باشد که دو انسان مغرورعاشق هم باشند …
 
احساسی ترین جملات عاشقانه ویژه در گوش همسر گفتن
 
تمام دوستت دارم ها را قطار کرده امتا مرا به تو برساند . . .
 
احساسی ترین جملات عاشقانه ویژه در گوش همسر گفتن
 
سرمایه ام تویی !از تمامِ دنیا فقط …
 
احساسی ترین جملات عاشقانه ویژه در گوش همسر گفتن

asheganeh.blog.ir
 
 ﻣ ﺗﺮﺳﻢ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺑﺪﺍﺭﻡﻪ ﺧﺪﺍ ﻫﻢ شک ﻨﺪﻪ ﺁﻏﺎﺯِ ﻋﺸﻖ ﺍﺯ ﺁﺩﻡ ﻭ ﺣﻮﺍ ﺑﻮﺩﻩ ﺎ ﺍﺯ ﻣﺎ !
 
احساسی ترین جملات عاشقانه ویژه در گوش همسر گفتن
 
گاهی برای از تو نوشتن کم می آورمباورکنتمامی این شعرها بهانه استتنها میخواستم بگویم:دلم برایت تنگ شده …
 
احساسی ترین جملات عاشقانه ویژه در گوش همسر گفتن

asheganeh.blog.ir
 
فقط در شرایط بحرانی زندگی ات متوجه می شویچه کسی کنار توست و چه کسی مقاب

دانشگاه مبدا همه ی تحولات است...


بعد از تمام شدن متن این جملات رو میگم که این نوشته از حنس نوشته های دفتر خاطراتمه که اولش با ناراحتی شروع میکنم به روایت کردن و آخرش که سبک میشم خداوند لطف میکند و نتیجه ی اخلاقی این مرحله ی زندگی رو بهم آموزش میده...شاید براتون جالب باشه شیوه ی این نوشته...
-----
از شروع امتحانات ترم پیش تا حالا فکر کردم به اینکه گفتن این حرف ها خوبه یا...
هنوزم شک دارم که گفتنش بهتره یا نگفتنش...
*
بهتره که بدون قصه گفتن و مقدمه برم سراغ اصل دیده و شنیده هام...
*
ادامه مطلب :منبع . http://misaq213.blog.ir/rss

پانزده


میخوام بهت بگم میگذره...باید داد زد؟داد میزنی،تخلیه میشی، خنثی میشیمیمیرینباید داد زد؟داد نمیزنیسکوت میکنی، یه گوشه زار نمیزنیتلنبار میکنی خفه میشیمیمیریمیخوام بگم میگذره، ولی نمیگذره، دروغ گفتن بهمون..."لعنت به لاته هات بشر، "لعنت"من میگم املت. تو بگو لاته. خواب،خواب، خوابی که با خود برده، و من دچار بیدار خوابی...من بهت میگم مسافرتو گوش کنتو بگذرتو بروتو تو جاده ها بروتو واسه نرسیدنی دور این کره ی گرد تو برای نبودنیوگرنه دروغ گفتن که میگذره :منبع . http://thetraveler.blog.ir/rss

پانزده


میخوام بهت بگم میگذره...باید داد زد؟داد میزنی،تخلیه میشی، خنثی میشیمیمیرینباید داد زد؟داد نمیزنیسکوت میکنی، یه گوشه زار نمیزنیتلنبار میکنی خفه میشیمیمیریمیخوام بگم میگذره، ولی نمیگذره، دروغ گفتن بهمون..."لعنت به لاته هات بشر، "لعنت"من میگم املت. تو بگو لاته. خواب،خواب، خوابی که با خود برده، و من دچار بیدار خوابی...من بهت میگم مسافرتو گوش کنتو بگذرتو بروتو تو جاده ها بروتو واسه نرسیدنی دور این کره ی گرد تو برای نبودنیوگرنه دروغ گفتن که میگذره :منبع . http://thetraveler.blog.ir/rss

پانزده


میخوام بهت بگم میگذره...باید داد زد؟داد میزنی،تخلیه میشی، خنثی میشیمیمیرینباید داد زد؟داد نمیزنیسکوت میکنی، یه گوشه زار نمیزنیتلنبار میکنی خفه میشیمیمیریمیخوام بگم میگذره، ولی نمیگذره، دروغ گفتن بهمون..."لعنت به لاته هات بشر، "لعنت"من میگم املت. تو بگو لاته. خواب،خواب، خوابی که با خود برده، و من دچار بیدار خوابی...من بهت میگم مسافرتو گوش کنتو بگذرتو بروتو تو جاده ها بروتو واسه نرسیدنی دور این کره ی گرد تو برای نبودنیوگرنه دروغ گفتن که میگذره :منبع . http://thetraveler.blog.ir/rss

پانزده


میخوام بهت بگم میگذره...باید داد زد؟داد میزنی،تخلیه میشی، خنثی میشیمیمیرینباید داد زد؟داد نمیزنیسکوت میکنی، یه گوشه زار نمیزنیتلنبار میکنی خفه میشیمیمیریمیخوام بگم میگذره، ولی نمیگذره، دروغ گفتن بهمون..."لعنت به لاته هات بشر، "لعنت"من میگم املت. تو بگو لاته. خواب،خواب، خوابی که با خود برده، و من دچار بیدار خوابی...من بهت میگم مسافرتو گوش کنتو بگذرتو بروتو تو جاده ها بروتو واسه نرسیدنی دور این کره ی گرد تو برای نبودنیوگرنه دروغ گفتن که میگذره :منبع . http://thetraveler.blog.ir/rss

پانزده


میخوام بهت بگم میگذره...باید داد زد؟داد میزنی،تخلیه میشی، خنثی میشیمیمیرینباید داد زد؟داد نمیزنیسکوت میکنی، یه گوشه زار نمیزنیتلنبار میکنی خفه میشیمیمیریمیخوام بگم میگذره، ولی نمیگذره، دروغ گفتن بهمون..."لعنت به لاته هات بشر، "لعنت"من میگم املت. تو بگو لاته. خواب،خواب، خوابی که با خود برده، و من دچار بیدار خوابی...من بهت میگم مسافرتو گوش کنتو بگذرتو بروتو تو جاده ها بروتو واسه نرسیدنی دور این کره ی گرد تو برای نبودنیوگرنه دروغ گفتن که میگذره :منبع . http://thetraveler.blog.ir/rss

پانزده


میخوام بهت بگم میگذره...باید داد زد؟داد میزنی،تخلیه میشی، خنثی میشیمیمیرینباید داد زد؟داد نمیزنیسکوت میکنی، یه گوشه زار نمیزنیتلنبار میکنی خفه میشیمیمیریمیخوام بگم میگذره، ولی نمیگذره، دروغ گفتن بهمون..."لعنت به لاته هات بشر، "لعنت"من میگم املت. تو بگو لاته. خواب،خواب، خوابی که با خود برده، و من دچار بیدار خوابی...من بهت میگم مسافرتو گوش کنتو بگذرتو بروتو تو جاده ها بروتو واسه نرسیدنی دور این کره ی گرد تو برای نبودنیوگرنه دروغ گفتن که میگذره :منبع . http://thetraveler.blog.ir/rss

پانزده


میخوام بهت بگم میگذره...باید داد زد؟داد میزنی،تخلیه میشی، خنثی میشیمیمیرینباید داد زد؟داد نمیزنیسکوت میکنی، یه گوشه زار نمیزنیتلنبار میکنی خفه میشیمیمیریمیخوام بگم میگذره، ولی نمیگذره، دروغ گفتن بهمون..."لعنت به لاته هات بشر، "لعنت"من میگم املت. تو بگو لاته. خواب،خواب، خوابی که با خود برده، و من دچار بیدار خوابی...من بهت میگم مسافرتو گوش کنتو بگذرتو بروتو تو جاده ها بروتو واسه نرسیدنی دور این کره ی گرد تو برای نبودنیوگرنه دروغ گفتن که میگذره :منبع . http://thetraveler.blog.ir/rss

پانزده


میخوام بهت بگم میگذره...باید داد زد؟داد میزنی،تخلیه میشی، خنثی میشیمیمیرینباید داد زد؟داد نمیزنیسکوت میکنی، یه گوشه زار نمیزنیتلنبار میکنی خفه میشیمیمیریمیخوام بگم میگذره، ولی نمیگذره، دروغ گفتن بهمون..."لعنت به لاته هات بشر، "لعنت"من میگم املت. تو بگو لاته. خواب،خواب، خوابی که با خود برده، و من دچار بیدار خوابی...من بهت میگم مسافرتو گوش کنتو بگذرتو بروتو تو جاده ها بروتو واسه نرسیدنی دور این کره ی گرد تو برای نبودنیوگرنه دروغ گفتن که میگذره :منبع . http://thetraveler.blog.ir/rss

پانزده


میخوام بهت بگم میگذره...باید داد زد؟داد میزنی،تخلیه میشی، خنثی میشیمیمیرینباید داد زد؟داد نمیزنیسکوت میکنی، یه گوشه زار نمیزنیتلنبار میکنی خفه میشیمیمیریمیخوام بگم میگذره، ولی نمیگذره، دروغ گفتن بهمون..."لعنت به لاته هات بشر، "لعنت"من میگم املت. تو بگو لاته. خواب،خواب، خوابی که با خود برده، و من دچار بیدار خوابی...من بهت میگم مسافرتو گوش کنتو بگذرتو بروتو تو جاده ها بروتو واسه نرسیدنی دور این کره ی گرد تو برای نبودنیوگرنه دروغ گفتن که میگذره :منبع . http://thetraveler.blog.ir/rss

پانزده


میخوام بهت بگم میگذره...باید داد زد؟داد میزنی،تخلیه میشی، خنثی میشیمیمیرینباید داد زد؟داد نمیزنیسکوت میکنی، یه گوشه زار نمیزنیتلنبار میکنی خفه میشیمیمیریمیخوام بگم میگذره، ولی نمیگذره، دروغ گفتن بهمون..."لعنت به لاته هات بشر، "لعنت"من میگم املت. تو بگو لاته. خواب،خواب، خوابی که با خود برده، و من دچار بیدار خوابی...من بهت میگم مسافرتو گوش کنتو بگذرتو بروتو تو جاده ها بروتو واسه نرسیدنی دور این کره ی گرد تو برای نبودنیوگرنه دروغ گفتن که میگذره :منبع . http://thetraveler.blog.ir/rss

پانزده


میخوام بهت بگم میگذره...باید داد زد؟داد میزنی،تخلیه میشی، خنثی میشیمیمیرینباید داد زد؟داد نمیزنیسکوت میکنی، یه گوشه زار نمیزنیتلنبار میکنی خفه میشیمیمیریمیخوام بگم میگذره، ولی نمیگذره، دروغ گفتن بهمون..."لعنت به لاته هات بشر، "لعنت"من میگم املت. تو بگو لاته. خواب،خواب، خوابی که با خود برده، و من دچار بیدار خوابی...من بهت میگم مسافرتو گوش کنتو بگذرتو بروتو تو جاده ها بروتو واسه نرسیدنی دور این کره ی گرد تو برای نبودنیوگرنه دروغ گفتن که میگذره :منبع . http://thetraveler.blog.ir/rss


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »