بزرگترین آرشیو وبلاگ های فارسی

محل تبلیغات
اخبار ذوزنقه : با سامانه قدرتمند ذوزنقه پیش از بقیه مطالب جدید را مشاهده کنید و بروز باشید
مظلوم دوران


فاطمیه اشک راجاری زچشمان کرده است/متصل گنج بصیرت بهر ایمان کرده است/ در کمند عشق ایزد هست زهرا وعلی/مرتضی و فاطمه مظلوم دوران کرده است/حضرت زهرای اطهرشد شهید راه حق/شیعه را تا روز محشر باز گریان کرده است/هست پشتیبان حیدرفاطمه اندرجهان/جان خود را بر ولایت چونکه احسان کرده است/تسلیت گویم به رهبراندر این سوگ بزرگ/گریه ها از بهر مادر او فراوان کرده است/خواهد آمد روزگاری مهدیش با ذوالفقار/از برای یاری او کل ایران ایران کرده است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

مظلوم دوران


فاطمیه اشک راجاری زچشمان کرده است/متصل گنج بصیرت بهر ایمان کرده است/ در کمند عشق ایزد هست زهرا وعلی/مرتضی و فاطمه مظلوم دوران کرده است/حضرت زهرای اطهرشد شهید راه حق/شیعه را تا روز محشر باز گریان کرده است/هست پشتیبان حیدرفاطمه اندرجهان/جان خود را بر ولایت چونکه احسان کرده است/تسلیت گویم به رهبراندر این سوگ بزرگ/گریه ها از بهر مادر او فراوان کرده است/خواهد آمد روزگاری مهدیش با ذوالفقار/از برای یاری او کل ایران ایران کرده است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

مظلوم دوران


فاطمیه اشک راجاری زچشمان کرده است/متصل گنج بصیرت بهر ایمان کرده است/ در کمند عشق ایزد هست زهرا وعلی/مرتضی و فاطمه مظلوم دوران کرده است/حضرت زهرای اطهرشد شهید راه حق/شیعه را تا روز محشر باز گریان کرده است/هست پشتیبان حیدرفاطمه اندرجهان/جان خود را بر ولایت چونکه احسان کرده است/تسلیت گویم به رهبراندر این سوگ بزرگ/گریه ها از بهر مادر او فراوان کرده است/خواهد آمد روزگاری مهدیش با ذوالفقار/از برای یاری او کل ایران ایران کرده است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

مظلوم دوران


فاطمیه اشک راجاری زچشمان کرده است/متصل گنج بصیرت بهر ایمان کرده است/ در کمند عشق ایزد هست زهرا وعلی/مرتضی و فاطمه مظلوم دوران کرده است/حضرت زهرای اطهرشد شهید راه حق/شیعه را تا روز محشر باز گریان کرده است/هست پشتیبان حیدرفاطمه اندرجهان/جان خود را بر ولایت چونکه احسان کرده است/تسلیت گویم به رهبراندر این سوگ بزرگ/گریه ها از بهر مادر او فراوان کرده است/خواهد آمد روزگاری مهدیش با ذوالفقار/از برای یاری او کل ایران ایران کرده است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

مظلوم دوران


فاطمیه اشک راجاری زچشمان کرده است/متصل گنج بصیرت بهر ایمان کرده است/ در کمند عشق ایزد هست زهرا وعلی/مرتضی و فاطمه مظلوم دوران کرده است/حضرت زهرای اطهرشد شهید راه حق/شیعه را تا روز محشر باز گریان کرده است/هست پشتیبان حیدرفاطمه اندرجهان/جان خود را بر ولایت چونکه احسان کرده است/تسلیت گویم به رهبراندر این سوگ بزرگ/گریه ها از بهر مادر او فراوان کرده است/خواهد آمد روزگاری مهدیش با ذوالفقار/از برای یاری او کل ایران ایران کرده است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

مظلوم دوران


فاطمیه اشک راجاری زچشمان کرده است/متصل گنج بصیرت بهر ایمان کرده است/ در کمند عشق ایزد هست زهرا وعلی/مرتضی و فاطمه مظلوم دوران کرده است/حضرت زهرای اطهرشد شهید راه حق/شیعه را تا روز محشر باز گریان کرده است/هست پشتیبان حیدرفاطمه اندرجهان/جان خود را بر ولایت چونکه احسان کرده است/تسلیت گویم به رهبراندر این سوگ بزرگ/گریه ها از بهر مادر او فراوان کرده است/خواهد آمد روزگاری مهدیش با ذوالفقار/از برای یاری او کل ایران ایران کرده است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

مظلوم دوران


فاطمیه اشک راجاری زچشمان کرده است/متصل گنج بصیرت بهر ایمان کرده است/ در کمند عشق ایزد هست زهرا وعلی/مرتضی و فاطمه مظلوم دوران کرده است/حضرت زهرای اطهرشد شهید راه حق/شیعه را تا روز محشر باز گریان کرده است/هست پشتیبان حیدرفاطمه اندرجهان/جان خود را بر ولایت چونکه احسان کرده است/تسلیت گویم به رهبراندر این سوگ بزرگ/گریه ها از بهر مادر او فراوان کرده است/خواهد آمد روزگاری مهدیش با ذوالفقار/از برای یاری او کل ایران ایران کرده است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

مظلوم دوران


فاطمیه اشک راجاری زچشمان کرده است/متصل گنج بصیرت بهر ایمان کرده است/ در کمند عشق ایزد هست زهرا وعلی/مرتضی و فاطمه مظلوم دوران کرده است/حضرت زهرای اطهرشد شهید راه حق/شیعه را تا روز محشر باز گریان کرده است/هست پشتیبان حیدرفاطمه اندرجهان/جان خود را بر ولایت چونکه احسان کرده است/تسلیت گویم به رهبراندر این سوگ بزرگ/گریه ها از بهر مادر او فراوان کرده است/خواهد آمد روزگاری مهدیش با ذوالفقار/از برای یاری او کل ایران ایران کرده است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

مظلوم دوران


فاطمیه اشک راجاری زچشمان کرده است/متصل گنج بصیرت بهر ایمان کرده است/ در کمند عشق ایزد هست زهرا وعلی/مرتضی و فاطمه مظلوم دوران کرده است/حضرت زهرای اطهرشد شهید راه حق/شیعه را تا روز محشر باز گریان کرده است/هست پشتیبان حیدرفاطمه اندرجهان/جان خود را بر ولایت چونکه احسان کرده است/تسلیت گویم به رهبراندر این سوگ بزرگ/گریه ها از بهر مادر او فراوان کرده است/خواهد آمد روزگاری مهدیش با ذوالفقار/از برای یاری او کل ایران ایران کرده است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

پنجاه و هفتم - پروردگارولوژی


شاید خداوند انسانی است که سال های سال زندگی کرده است! هر بار به شکلی و هر بار به نحوی و از پس آن همه زندگانی حالا داستان خودش را با آدم ها می نویسد. می نویسد که فراموش نکند که رنج کشیده. که خندیده که ساعت ها بی حرکت نشسته و آسمان ها گریه کرده اند که کوه ها را در نوردیده و حیرت کرده از عظمت! هر بار خاطره ای را مرور کرده و در جسمی دمیده! در کالبدی آه کشیده و آدمی زاد خلق شده. ما آن صدای ممتد و گنگ‌یم که زبان گشوده ایم به وصف! ما خط های حامل موسیقی نیستیم . ما نت های بی نهایتیم که کنار هم همان صدای ممتد ازلی ابدی را می سازیم! خدا قبل تر خط های حامل را زندگی کرده است! 
:منبع . http://28salegi.blog.ir/rss

پنجاه و هفتم - پروردگارولوژی


شاید خداوند انسانی است که سال های سال زندگی کرده است! هر بار به شکلی و هر بار به نحوی و از پس آن همه زندگانی حالا داستان خودش را با آدم ها می نویسد. می نویسد که فراموش نکند که رنج کشیده. که خندیده که ساعت ها بی حرکت نشسته و آسمان ها گریه کرده اند که کوه ها را در نوردیده و حیرت کرده از عظمت! هر بار خاطره ای را مرور کرده و در جسمی دمیده! در کالبدی آه کشیده و آدمی زاد خلق شده. ما آن صدای ممتد و گنگ‌یم که زبان گشوده ایم به وصف! ما خط های حامل موسیقی نیستیم . ما نت های بی نهایتیم که کنار هم همان صدای ممتد ازلی ابدی را می سازیم! خدا قبل تر خط های حامل را زندگی کرده است! 
:منبع . http://28salegi.blog.ir/rss

کاش برگردد..


کودکیم را رنگی کرده. در کودکی کنارش دراز کشیده ام و به رادیوی مشکی همیشگی اش گوش داده ام. موقع بازی پیشم امده و کلاه به سر گذاشته و من دانسته ام که خوراکی زیر کلاهش گذاشته. روزهای سرد زمستان به دیدنش رفته ام و یک مشت شکلات در کلاه کاپشنم ریخته است. وقتی هنوز کوچک بوده ام درشهری دیگر زندگی کرده ایم و با آمدن های بی خبرش شگفت زده ام کرده. در عالم کودکی با هم آواز خوانده ایم و به اشتباهات گفتاری من خندیده. پدر بزرگم مرا عاشق مطالعه و خواندن کرده. عاشق نون جوی خشک با دوغ کرده و عاشق خودش کرده..
و حالا صبح تا شب به این فکر میکنم که واقعا آن پیرمرد در کما و ضعیف که مرا به یاد نمیاورد همان پدربزرگ مهربان من هست!! صفحه ی تلگرامش را باز میکنم لست سینش بیش از یک هفته! دلم میسوزد و اتش میگیرد..
اگر نباشد من چجوری دوام بیارم!! :منبع . http://nikibayat.blog.ir/rss

.


خدا نیاورد روزی را که بنشینید و برای عزیز تان نامه ی خداحافظی بنویسید ...
به خدا در هر خط می میرید...
.
.
دعا می کنم
هیچ وقت
هیچ کس
فراموش نکند
کسی را که یک عمر
کنارش بوده ...
یا که نه ... اصلا هر کس را که حتی یک روز با او زندگی کرده ... خندیده ... گریه کرده ...
ببین مرا که چه عاجزانه دعا میکنم ... ببین مرا ...
به برکت همین باران
به همین اشک هایی که پهنای صورتم را خیس کرده
به همین شب ...
به همین غصه ی جان کاه ...
:منبع . http://sooran.blog.ir/rss

با "محبت" آمدی، صید کمندم کرده ای


با "محبت" آمدی، صید کمندم کرده ای
با همین ترفند ساده، پایبندم کرده ای
بی بهاتر از همه هستم ولی با لطف خود
در میان عاشقانت ارجمندم کرده ای
بار سنگین گناهانم ذلیلم کرده بود
با نگاه رحمت خود سربلندم کرده ای
در پناه گرم آغوشت مرا جا داده ای
در پناه خود مصون از هر گزندم کرده ای
بیشتر از دیگران دارم صدایت می زنم
بیشتر از دیگران چون دردمندم کرده ای
راستش این است آقاجان اگر می خواهی ام
چون محب مادرت بودم، پسندم کرده ای
تا قیامت روزی ام از خوان زهرا می رسد
شاکرت هستم که بر او مستمندم کرده ای
محمد جواد شیرازی :منبع . http://sabuo.blog.ir/rss

با "محبت" آمدی، صید کمندم کرده ای


با "محبت" آمدی، صید کمندم کرده ای
با همین ترفند ساده، پایبندم کرده ای
بی بهاتر از همه هستم ولی با لطف خود
در میان عاشقانت ارجمندم کرده ای
بار سنگین گناهانم ذلیلم کرده بود
با نگاه رحمت خود سربلندم کرده ای
در پناه گرم آغوشت مرا جا داده ای
در پناه خود مصون از هر گزندم کرده ای
بیشتر از دیگران دارم صدایت می زنم
بیشتر از دیگران چون دردمندم کرده ای
راستش این است آقاجان اگر می خواهی ام
چون محب مادرت بودم، پسندم کرده ای
تا قیامت روزی ام از خوان زهرا می رسد
شاکرت هستم که بر او مستمندم کرده ای
محمد جواد شیرازی :منبع . http://sabuo.blog.ir/rss

خواص آیه امن یجیب


خیلی وقت‌هاشده
است که به هنگام دعا و مناجات به آیه أمّن یجیب توسل کرده‌ای تا حاجات خود
را از خدا بخواهی. بارها و بارها با سوز و شور این آیه را خوانده و زمزمه
کرده‌ای تا بر استجابت دعایت تأکید کرده باشی، اما چرا این آیه؟! آیا دلیل
خاصی دارد که این آیه را در دعا تکرار می کنیم؟ 
ادامه مطلب :منبع . http://shievaerfan.blog.ir/rss

خواص آیه امن یجیب


خیلی وقت‌هاشده
است که به هنگام دعا و مناجات به آیه أمّن یجیب توسل کرده‌ای تا حاجات خود
را از خدا بخواهی. بارها و بارها با سوز و شور این آیه را خوانده و زمزمه
کرده‌ای تا بر استجابت دعایت تأکید کرده باشی، اما چرا این آیه؟! آیا دلیل
خاصی دارد که این آیه را در دعا تکرار می کنیم؟ 
ادامه مطلب :منبع . http://shievaerfan.blog.ir/rss

نقد و بررسی کتاب اقتصاد دهم


سلام  همکاران گرامی دبیرخانه فصول کتاب اقتصاد دهم را بین استان ها تقسیم بندی کرده و سهم کرمان جهت نقد و بررسی بخش پنجم فصل اول: اقتصاد بین الملل می باشد از همکاران فعال تقاضا دارم این فصل را بررسی کرده و ایرادات و انتقادات خود را در قالب ورد بیان کرده به email گروه استان ارسال کنید با تشکر     جهت یادآوری: mohamadpoorkermani@yahoo.com :منبع . http://mohamadpoorkermani.blog.ir/rss

دلتنگی


فکرش عصبانیم می کندزمزمه هایش هنوز در گوشم می پیچدشرمنده اش شده اماز او خجالت می کشموقتی که یادم می آید که ...مجال نوشتن را از من می گیردچند شب برای من دعا کردهچقدر گریه کرده و از خدا طلب بخشش مرا کردهبا اینکه دلتنگش شده ام اما نمیتوانم فریاد بزنمبه راستی که چه دردی است مخصوصا وقتی که پیش خود میگویممن باعث این جدایی و تاخیر در آمدنت شده امآقا شرمنده ام که من باعث شده ام که شما هنوز هم در پشت پرده غیبت منتظر بمانیشرمنده ام که با گناهم ...بگذار ننویسم باز گویشعصبانیم می کندفقط ببخش مرابه حق این روز ها :منبع . http://alirahmanipour.blog.ir/rss

آماس


خودم را دفن کرده ام زیر لحاف ، بین بالشتها . سرم را میکشم بیرون ، آفتاب غروب کرده است دلهره میریزد توی دلم . نگاه میکنم به ساعت . ساعت روی دیوار خوابیده است . با دستم دنبال گوشی میگردم نیم ساعت بیشتر نیست خوابیده ام . خودم را از زیر لحاف ، بین بالشتها میکشم بیرون . روحم انگار که تا خرخره دیازپام تزریقش کرده باشند کرخت شده است . جسمم را میکشم تا آشپزخانه ظرف ها را میشورم . سرم از ازدحام فکرهای درهم آماس کرده است . گلویم بس که داد زده ام درد میکند . تکیه میدهم به یخچال . هی ماگ را پر از آب میکنم و هی سر میکشم . باز زبانم خشک میشود میچسبد سقف دهانم . تمام سنگینی روزی که گذاشت آوار شده روی شانه هایم . دلم میخواهد مسکن بخورم برای روحم که ورم کرده است . سکوت خانه هجوم میاورد به سمتم ، قلبم را میفشارد اما سرم به قدری شلوغ است که هجوم زجر آور سکوت خانه را ترجیح میدهم به سر و صدا. می روم جاروبرقی ر

آماس


خودم را دفن کرده ام زیر لحاف ، بین بالشتها . سرم را میکشم بیرون ، آفتاب غروب کرده است دلهره میریزد توی دلم . نگاه میکنم به ساعت . ساعت روی دیوار خوابیده است . با دستم دنبال گوشی میگردم نیم ساعت بیشتر نیست خوابیده ام . خودم را از زیر لحاف ، بین بالشتها میکشم بیرون . روحم انگار که تا خرخره دیازپام تزریقش کرده باشند کرخت شده است . جسمم را میکشم تا آشپزخانه ظرف ها را میشورم . سرم از ازدحام فکرهای درهم آماس کرده است . گلویم بس که داد زده ام درد میکند . تکیه میدهم به یخچال . هی ماگ را پر از آب میکنم و هی سر میکشم . باز زبانم خشک میشود میچسبد سقف دهانم . تمام سنگینی روزی که گذاشت آوار شده روی شانه هایم . دلم میخواهد مسکن بخورم برای روحم که ورم کرده است . سکوت خانه هجوم میاورد به سمتم ، قلبم را میفشارد اما سرم به قدری شلوغ است که هجوم زجر آور سکوت خانه را ترجیح میدهم به سر و صدا. می روم جاروبرقی ر

آماس


خودم را دفن کرده ام زیر لحاف ، بین بالشتها . سرم را میکشم بیرون ، آفتاب غروب کرده است دلهره میریزد توی دلم . نگاه میکنم به ساعت . ساعت روی دیوار خوابیده است . با دستم دنبال گوشی میگردم نیم ساعت بیشتر نیست خوابیده ام . خودم را از زیر لحاف ، بین بالشتها میکشم بیرون . روحم انگار که تا خرخره دیازپام تزریقش کرده باشند کرخت شده است . جسمم را میکشم تا آشپزخانه ظرف ها را میشورم . سرم از ازدحام فکرهای درهم آماس کرده است . گلویم بس که داد زده ام درد میکند . تکیه میدهم به یخچال . هی ماگ را پر از آب میکنم و هی سر میکشم . باز زبانم خشک میشود میچسبد سقف دهانم . تمام سنگینی روزی که گذاشت آوار شده روی شانه هایم . دلم میخواهد مسکن بخورم برای روحم که ورم کرده است . سکوت خانه هجوم میاورد به سمتم ، قلبم را میفشارد اما سرم به قدری شلوغ است که هجوم زجر آور سکوت خانه را ترجیح میدهم به سر و صدا. می روم جاروبرقی ر

خودسازی(سوال قیامت)


رسول خدا(ص):روزقیامت پیش از آنکه بنده قدمی بردارد چهار چیز از او سوال می شود:ـ از عمر که چگونه سپری شده است ـ از جوانی که در چه راهی صرف کرده است ـ از مال که از چه راهی به دست آورده ودر چه راهی خرج کرده ـ از محبت ما اهل بیت.الامالی/ص39-عقل، جز با پیروی از حق کامل نمی شود. :منبع . http://hosenieh.blog.ir/rss

جلسه


ده سالشه.
بیست و چهار سالمه.
پدر و مادرش رو از دست داده.
مادری دارم بهتر از برگ درخت.
یه مدت پیش مادربزرگش زندگی کرده.
همیشه خونه خودمون بودم.
مادربزرگش هم فوت کرده.
من دو تا مادربزرگ دارم.
خواهرش خودکشی کرده.
چقدر خوب که من خواهر ندارم!
رفته پیش دایی معتادش زندگی کرده.
من دایی معتاد هم ندارم.
سرطان گرفته.
سرطان هم ندارم.
پول درمان نداشته.
پول درمان دارم. تا حدی. . .
دکتر به دایی ش گفته برای اینکه دردش کم بشه بهش مواد بده.
...
الان اون یک پسر کوچولوی ده ساله ی یتیم ِ معتاد ِ سرطانیه. . . و همه ی مشکلات من احمقانه ن. زشت ن. بچگانه ن. لوس ن.
براش دعا کنیم؟ چی بخوایم از خدا براش؟ سلامتی؟ و بعدش؟ ... ؟
#تخیل
اشک ها آهسته می لغزند بر رخسار زردم
آرزو دارم روم جایی که دیگر برنگردم... :منبع . http://flying-girl.blog.ir/rss

جلسه


ده سالشه.
بیست و چهار سالمه.
پدر و مادرش رو از دست داده.
مادری دارم بهتر از برگ درخت.
یه مدت پیش مادربزرگش زندگی کرده.
همیشه خونه خودمون بودم.
مادربزرگش هم فوت کرده.
من دو تا مادربزرگ دارم.
خواهرش خودکشی کرده.
چقدر خوب که من خواهر ندارم!
رفته پیش دایی معتادش زندگی کرده.
من دایی معتاد هم ندارم.
سرطان گرفته.
سرطان هم ندارم.
پول درمان نداشته.
پول درمان دارم. تا حدی. . .
دکتر به دایی ش گفته برای اینکه دردش کم بشه بهش مواد بده.
...
الان اون یک پسر کوچولوی ده ساله ی یتیم ِ معتاد ِ سرطانیه. . . و همه ی مشکلات من احمقانه ن. زشت ن. بچگانه ن. لوس ن.
براش دعا کنیم؟ چی بخوایم از خدا براش؟ سلامتی؟ و بعدش؟ ... ؟
#تخیل
اشک ها آهسته می لغزند بر رخسار زردم
آرزو دارم روم جایی که دیگر برنگردم... :منبع . http://flying-girl.blog.ir/rss

جلسه


ده سالشه.
بیست و چهار سالمه.
پدر و مادرش رو از دست داده.
مادری دارم بهتر از برگ درخت.
یه مدت پیش مادربزرگش زندگی کرده.
همیشه خونه خودمون بودم.
مادربزرگش هم فوت کرده.
من دو تا مادربزرگ دارم.
خواهرش خودکشی کرده.
چقدر خوب که من خواهر ندارم!
رفته پیش دایی معتادش زندگی کرده.
من دایی معتاد هم ندارم.
سرطان گرفته.
سرطان هم ندارم.
پول درمان نداشته.
پول درمان دارم. تا حدی. . .
دکتر به دایی ش گفته برای اینکه دردش کم بشه بهش مواد بده.
...
الان اون یک پسر کوچولوی ده ساله ی یتیم ِ معتاد ِ سرطانیه. . . و همه ی مشکلات من احمقانه ن. زشت ن. بچگانه ن. لوس ن.
براش دعا کنیم؟ چی بخوایم از خدا براش؟ سلامتی؟ و بعدش؟ ... ؟
#تخیل
اشک ها آهسته می لغزند بر رخسار زردم
آرزو دارم روم جایی که دیگر برنگردم... :منبع . http://flying-girl.blog.ir/rss

جلسه


ده سالشه.
بیست و چهار سالمه.
پدر و مادرش رو از دست داده.
مادری دارم بهتر از برگ درخت.
یه مدت پیش مادربزرگش زندگی کرده.
همیشه خونه خودمون بودم.
مادربزرگش هم فوت کرده.
من دو تا مادربزرگ دارم.
خواهرش خودکشی کرده.
چقدر خوب که من خواهر ندارم!
رفته پیش دایی معتادش زندگی کرده.
من دایی معتاد هم ندارم.
سرطان گرفته.
سرطان هم ندارم.
پول درمان نداشته.
پول درمان دارم. تا حدی. . .
دکتر به دایی ش گفته برای اینکه دردش کم بشه بهش مواد بده.
...
الان اون یک پسر کوچولوی ده ساله ی یتیم ِ معتاد ِ سرطانیه. . . و همه ی مشکلات من احمقانه ن. زشت ن. بچگانه ن. لوس ن.
براش دعا کنیم؟ چی بخوایم از خدا براش؟ سلامتی؟ و بعدش؟ ... ؟
#تخیل
اشک ها آهسته می لغزند بر رخسار زردم
آرزو دارم روم جایی که دیگر برنگردم... :منبع . http://flying-girl.blog.ir/rss

جلسه


ده سالشه.
بیست و چهار سالمه.
پدر و مادرش رو از دست داده.
مادری دارم بهتر از برگ درخت.
یه مدت پیش مادربزرگش زندگی کرده.
همیشه خونه خودمون بودم.
مادربزرگش هم فوت کرده.
من دو تا مادربزرگ دارم.
خواهرش خودکشی کرده.
چقدر خوب که من خواهر ندارم!
رفته پیش دایی معتادش زندگی کرده.
من دایی معتاد هم ندارم.
سرطان گرفته.
سرطان هم ندارم.
پول درمان نداشته.
پول درمان دارم. تا حدی. . .
دکتر به دایی ش گفته برای اینکه دردش کم بشه بهش مواد بده.
...
الان اون یک پسر کوچولوی ده ساله ی یتیم ِ معتاد ِ سرطانیه. . . و همه ی مشکلات من احمقانه ن. زشت ن. بچگانه ن. لوس ن.
براش دعا کنیم؟ چی بخوایم از خدا براش؟ سلامتی؟ و بعدش؟ ... ؟
#تخیل
اشک ها آهسته می لغزند بر رخسار زردم
آرزو دارم روم جایی که دیگر برنگردم... :منبع . http://flying-girl.blog.ir/rss

جلسه


ده سالشه.
بیست و چهار سالمه.
پدر و مادرش رو از دست داده.
مادری دارم بهتر از برگ درخت.
یه مدت پیش مادربزرگش زندگی کرده.
همیشه خونه خودمون بودم.
مادربزرگش هم فوت کرده.
من دو تا مادربزرگ دارم.
خواهرش خودکشی کرده.
چقدر خوب که من خواهر ندارم!
رفته پیش دایی معتادش زندگی کرده.
من دایی معتاد هم ندارم.
سرطان گرفته.
سرطان هم ندارم.
پول درمان نداشته.
پول درمان دارم. تا حدی. . .
دکتر به دایی ش گفته برای اینکه دردش کم بشه بهش مواد بده.
...
الان اون یک پسر کوچولوی ده ساله ی یتیم ِ معتاد ِ سرطانیه. . . و همه ی مشکلات من احمقانه ن. زشت ن. بچگانه ن. لوس ن.
براش دعا کنیم؟ چی بخوایم از خدا براش؟ سلامتی؟ و بعدش؟ ... ؟
#تخیل
اشک ها آهسته می لغزند بر رخسار زردم
آرزو دارم روم جایی که دیگر برنگردم... :منبع . http://flying-girl.blog.ir/rss

جلسه


ده سالشه.
بیست و چهار سالمه.
پدر و مادرش رو از دست داده.
مادری دارم بهتر از برگ درخت.
یه مدت پیش مادربزرگش زندگی کرده.
همیشه خونه خودمون بودم.
مادربزرگش هم فوت کرده.
من دو تا مادربزرگ دارم.
خواهرش خودکشی کرده.
چقدر خوب که من خواهر ندارم!
رفته پیش دایی معتادش زندگی کرده.
من دایی معتاد هم ندارم.
سرطان گرفته.
سرطان هم ندارم.
پول درمان نداشته.
پول درمان دارم. تا حدی. . .
دکتر به دایی ش گفته برای اینکه دردش کم بشه بهش مواد بده.
...
الان اون یک پسر کوچولوی ده ساله ی یتیم ِ معتاد ِ سرطانیه. . . و همه ی مشکلات من احمقانه ن. زشت ن. بچگانه ن. لوس ن.
براش دعا کنیم؟ چی بخوایم از خدا براش؟ سلامتی؟ و بعدش؟ ... ؟
#تخیل
اشک ها آهسته می لغزند بر رخسار زردم
آرزو دارم روم جایی که دیگر برنگردم... :منبع . http://flying-girl.blog.ir/rss

اقرار


آدم گاهی در زندگی کاری می کند که بعد پشیمان می شود
متأسفانه راه برگشتی وجود ندارد اینکه به عقب برگشت و جبران کرد فقط باید ادامه داد
به این امید که در مسیر پیش رو راه نجاتی را کشف کنی
 
می خواستم حساب کنم چقدر اشتباه کرده ام؟ چند سال؟
اما این حساب و کتاب دردم را دوا نمی کند
من اشتباه کرده ام
همین
  :منبع . http://zahranevesht.blog.ir/rss

اقرار


آدم گاهی در زندگی کاری می کند که بعد پشیمان می شود
متأسفانه راه برگشتی وجود ندارد اینکه به عقب برگشت و جبران کرد فقط باید ادامه داد
به این امید که در مسیر پیش رو راه نجاتی را کشف کنی
 
می خواستم حساب کنم چقدر اشتباه کرده ام؟ چند سال؟
اما این حساب و کتاب دردم را دوا نمی کند
من اشتباه کرده ام
همین
  :منبع . http://zahranevesht.blog.ir/rss

فاصله ها


این حقیقته که اگه یه دوستی داشته باشید که دقیقا اون سر دنیا، توی کانادا زندگی کنه، و هر دو نفرتون یه برنامه ی روتین 8 ساعته ی سر کار و درس رفتن داشته باشید از صبح تا بعد از ظهر، و خیلی معمولی شب ها بین 6 تا 8 ساعت بخوابید، فقط تو تعطیلات می تونید با هم حرف بزنید.
این حقیقته. و چیزی که این حقیقت رو تلخ تر و روح رو زخمی می کنه اینه که یکی از این دو تا آدم، به اون یکی بگه: "دلم تنگیده استی" و اون یکی تند و تند حساب کنه و ببینه این احتمالا اولین حرف امروز صبح ِ اون یکیه. و بغضش رو با چای فرو بده که از دل تنگی دق کرده و دق کرده و دق کرده و نگفته که نکنه اون احساس غربت کنه...
+از خلقیات خوشمه که وقتی کسی می گه دلش برام تنگ شده بهش فحش می دم. حتی اگر حساب کنم و ببینم که اون صبح یک شنبه این حرف رو بهم زده!
باطی :( دردامو به کی بگم؟ به کی؟ به کی؟ ... ؟
+اینجاس که ابی می گه:
کفتی که دلتنگی نکن، آخ م

فاصله ها


این حقیقته که اگه یه دوستی داشته باشید که دقیقا اون سر دنیا، توی کانادا زندگی کنه، و هر دو نفرتون یه برنامه ی روتین 8 ساعته ی سر کار و درس رفتن داشته باشید از صبح تا بعد از ظهر، و خیلی معمولی شب ها بین 6 تا 8 ساعت بخوابید، فقط تو تعطیلات می تونید با هم حرف بزنید.
این حقیقته. و چیزی که این حقیقت رو تلخ تر و روح رو زخمی می کنه اینه که یکی از این دو تا آدم، به اون یکی بگه: "دلم تنگیده استی" و اون یکی تند و تند حساب کنه و ببینه این احتمالا اولین حرف امروز صبح ِ اون یکیه. و بغضش رو با چای فرو بده که از دل تنگی دق کرده و دق کرده و دق کرده و نگفته که نکنه اون احساس غربت کنه...
+از خلقیات خوشمه که وقتی کسی می گه دلش برام تنگ شده بهش فحش می دم. حتی اگر حساب کنم و ببینم که اون صبح یک شنبه این حرف رو بهم زده!
باطی :( دردامو به کی بگم؟ به کی؟ به کی؟ ... ؟
+اینجاس که ابی می گه:
کفتی که دلتنگی نکن، آخ م

فاصله ها


این حقیقته که اگه یه دوستی داشته باشید که دقیقا اون سر دنیا، توی کانادا زندگی کنه، و هر دو نفرتون یه برنامه ی روتین 8 ساعته ی سر کار و درس رفتن داشته باشید از صبح تا بعد از ظهر، و خیلی معمولی شب ها بین 6 تا 8 ساعت بخوابید، فقط تو تعطیلات می تونید با هم حرف بزنید.
این حقیقته. و چیزی که این حقیقت رو تلخ تر و روح رو زخمی می کنه اینه که یکی از این دو تا آدم، به اون یکی بگه: "دلم تنگیده استی" و اون یکی تند و تند حساب کنه و ببینه این احتمالا اولین حرف امروز صبح ِ اون یکیه. و بغضش رو با چای فرو بده که از دل تنگی دق کرده و دق کرده و دق کرده و نگفته که نکنه اون احساس غربت کنه...
+از خلقیات خوشمه که وقتی کسی می گه دلش برام تنگ شده بهش فحش می دم. حتی اگر حساب کنم و ببینم که اون صبح یک شنبه این حرف رو بهم زده!
باطی :( دردامو به کی بگم؟ به کی؟ به کی؟ ... ؟
+اینجاس که ابی می گه:
کفتی که دلتنگی نکن، آخ م

فاصله ها


این حقیقته که اگه یه دوستی داشته باشید که دقیقا اون سر دنیا، توی کانادا زندگی کنه، و هر دو نفرتون یه برنامه ی روتین 8 ساعته ی سر کار و درس رفتن داشته باشید از صبح تا بعد از ظهر، و خیلی معمولی شب ها بین 6 تا 8 ساعت بخوابید، فقط تو تعطیلات می تونید با هم حرف بزنید.
این حقیقته. و چیزی که این حقیقت رو تلخ تر و روح رو زخمی می کنه اینه که یکی از این دو تا آدم، به اون یکی بگه: "دلم تنگیده استی" و اون یکی تند و تند حساب کنه و ببینه این احتمالا اولین حرف امروز صبح ِ اون یکیه. و بغضش رو با چای فرو بده که از دل تنگی دق کرده و دق کرده و دق کرده و نگفته که نکنه اون احساس غربت کنه...
+از خلقیات خوشمه که وقتی کسی می گه دلش برام تنگ شده بهش فحش می دم. حتی اگر حساب کنم و ببینم که اون صبح یک شنبه این حرف رو بهم زده!
باطی :( دردامو به کی بگم؟ به کی؟ به کی؟ ... ؟
+اینجاس که ابی می گه:
کفتی که دلتنگی نکن، آخ م

فاصله ها


این حقیقته که اگه یه دوستی داشته باشید که دقیقا اون سر دنیا، توی کانادا زندگی کنه، و هر دو نفرتون یه برنامه ی روتین 8 ساعته ی سر کار و درس رفتن داشته باشید از صبح تا بعد از ظهر، و خیلی معمولی شب ها بین 6 تا 8 ساعت بخوابید، فقط تو تعطیلات می تونید با هم حرف بزنید.
این حقیقته. و چیزی که این حقیقت رو تلخ تر و روح رو زخمی می کنه اینه که یکی از این دو تا آدم، به اون یکی بگه: "دلم تنگیده استی" و اون یکی تند و تند حساب کنه و ببینه این احتمالا اولین حرف امروز صبح ِ اون یکیه. و بغضش رو با چای فرو بده که از دل تنگی دق کرده و دق کرده و دق کرده و نگفته که نکنه اون احساس غربت کنه...
+از خلقیات خوشمه که وقتی کسی می گه دلش برام تنگ شده بهش فحش می دم. حتی اگر حساب کنم و ببینم که اون صبح یک شنبه این حرف رو بهم زده!
باطی :( دردامو به کی بگم؟ به کی؟ به کی؟ ... ؟
+اینجاس که ابی می گه:
کفتی که دلتنگی نکن، آخ م

فاصله ها


این حقیقته که اگه یه دوستی داشته باشید که دقیقا اون سر دنیا، توی کانادا زندگی کنه، و هر دو نفرتون یه برنامه ی روتین 8 ساعته ی سر کار و درس رفتن داشته باشید از صبح تا بعد از ظهر، و خیلی معمولی شب ها بین 6 تا 8 ساعت بخوابید، فقط تو تعطیلات می تونید با هم حرف بزنید.
این حقیقته. و چیزی که این حقیقت رو تلخ تر و روح رو زخمی می کنه اینه که یکی از این دو تا آدم، به اون یکی بگه: "دلم تنگیده استی" و اون یکی تند و تند حساب کنه و ببینه این احتمالا اولین حرف امروز صبح ِ اون یکیه. و بغضش رو با چای فرو بده که از دل تنگی دق کرده و دق کرده و دق کرده و نگفته که نکنه اون احساس غربت کنه...
+از خلقیات خوشمه که وقتی کسی می گه دلش برام تنگ شده بهش فحش می دم. حتی اگر حساب کنم و ببینم که اون صبح یک شنبه این حرف رو بهم زده!
باطی :( دردامو به کی بگم؟ به کی؟ به کی؟ ... ؟
+اینجاس که ابی می گه:
کفتی که دلتنگی نکن، آخ م

فاصله ها


این حقیقته که اگه یه دوستی داشته باشید که دقیقا اون سر دنیا، توی کانادا زندگی کنه، و هر دو نفرتون یه برنامه ی روتین 8 ساعته ی سر کار و درس رفتن داشته باشید از صبح تا بعد از ظهر، و خیلی معمولی شب ها بین 6 تا 8 ساعت بخوابید، فقط تو تعطیلات می تونید با هم حرف بزنید.
این حقیقته. و چیزی که این حقیقت رو تلخ تر و روح رو زخمی می کنه اینه که یکی از این دو تا آدم، به اون یکی بگه: "دلم تنگیده استی" و اون یکی تند و تند حساب کنه و ببینه این احتمالا اولین حرف امروز صبح ِ اون یکیه. و بغضش رو با چای فرو بده که از دل تنگی دق کرده و دق کرده و دق کرده و نگفته که نکنه اون احساس غربت کنه...
+از خلقیات خوشمه که وقتی کسی می گه دلش برام تنگ شده بهش فحش می دم. حتی اگر حساب کنم و ببینم که اون صبح یک شنبه این حرف رو بهم زده!
باطی :( دردامو به کی بگم؟ به کی؟ به کی؟ ... ؟
+اینجاس که ابی می گه:
کفتی که دلتنگی نکن، آخ م

فاصله ها


این حقیقته که اگه یه دوستی داشته باشید که دقیقا اون سر دنیا، توی کانادا زندگی کنه، و هر دو نفرتون یه برنامه ی روتین 8 ساعته ی سر کار و درس رفتن داشته باشید از صبح تا بعد از ظهر، و خیلی معمولی شب ها بین 6 تا 8 ساعت بخوابید، فقط تو تعطیلات می تونید با هم حرف بزنید.
این حقیقته. و چیزی که این حقیقت رو تلخ تر و روح رو زخمی می کنه اینه که یکی از این دو تا آدم، به اون یکی بگه: "دلم تنگیده استی" و اون یکی تند و تند حساب کنه و ببینه این احتمالا اولین حرف امروز صبح ِ اون یکیه. و بغضش رو با چای فرو بده که از دل تنگی دق کرده و دق کرده و دق کرده و نگفته که نکنه اون احساس غربت کنه...
+از خلقیات خوشمه که وقتی کسی می گه دلش برام تنگ شده بهش فحش می دم. حتی اگر حساب کنم و ببینم که اون صبح یک شنبه این حرف رو بهم زده!
باطی :( دردامو به کی بگم؟ به کی؟ به کی؟ ... ؟
+اینجاس که ابی می گه:
کفتی که دلتنگی نکن، آخ م

فاصله ها


این حقیقته که اگه یه دوستی داشته باشید که دقیقا اون سر دنیا، توی کانادا زندگی کنه، و هر دو نفرتون یه برنامه ی روتین 8 ساعته ی سر کار و درس رفتن داشته باشید از صبح تا بعد از ظهر، و خیلی معمولی شب ها بین 6 تا 8 ساعت بخوابید، فقط تو تعطیلات می تونید با هم حرف بزنید.
این حقیقته. و چیزی که این حقیقت رو تلخ تر و روح رو زخمی می کنه اینه که یکی از این دو تا آدم، به اون یکی بگه: "دلم تنگیده استی" و اون یکی تند و تند حساب کنه و ببینه این احتمالا اولین حرف امروز صبح ِ اون یکیه. و بغضش رو با چای فرو بده که از دل تنگی دق کرده و دق کرده و دق کرده و نگفته که نکنه اون احساس غربت کنه...
+از خلقیات خوشمه که وقتی کسی می گه دلش برام تنگ شده بهش فحش می دم. حتی اگر حساب کنم و ببینم که اون صبح یک شنبه این حرف رو بهم زده!
باطی :( دردامو به کی بگم؟ به کی؟ به کی؟ ... ؟
+اینجاس که ابی می گه:
کفتی که دلتنگی نکن، آخ م

سرور کارها


چطور عمل کنم؟...بدی دیدم...ظلم دیدم...توهین...بی احترامی...بی ادبی...
سید اعمال رو انجام بده...
قطع کرده...وصل کن
محروم کرده ....به او ببخش
ظلم کرده...عفو کن...
قرارمن با تو بانو...
هربارفراموش کردی بسم الله دوباره شروع کن...
تمرین کن...هربدب یک خوبی...
اخم کردو ترش کرد...لبخندبزنوبگو سلام...
اما چه سخت است ...
مگربرای مخلصین ومو منین حقیقی. :منبع . http://zahrabanoo.blog.ir/rss

معجزه ،با ارسال پیامک!!!!!!!!


◀️ این پیام را به ۱۰ نفر بفرست تا امروز معجزه ببینی!اگر شما هم با پیامک‌هایی  برخورد کرده‌اید که در آخر آنها عباراتی مانند: این پیام را به ۱۰ نفر بفرست تا امروز معجزه ببینی، دریافت کرده‌اید حتماً مطلب زیر را بخوانید. اما به راستی فکر کرده‌اید مبدا این پیامک‌ها از کجاست؟ به کجا می‌روند و هدف از ارسال اینگونه پیامک‌ها چیست؟ماجرا چیست؟؟؟؟؟

ادامه مطلب :منبع . http://alavi110.blog.ir/rss

معجزه ،با ارسال پیامک!!!!!!!!


◀️ این پیام را به ۱۰ نفر بفرست تا امروز معجزه ببینی!اگر شما هم با پیامک‌هایی  برخورد کرده‌اید که در آخر آنها عباراتی مانند: این پیام را به ۱۰ نفر بفرست تا امروز معجزه ببینی، دریافت کرده‌اید حتماً مطلب زیر را بخوانید. اما به راستی فکر کرده‌اید مبدا این پیامک‌ها از کجاست؟ به کجا می‌روند و هدف از ارسال اینگونه پیامک‌ها چیست؟ماجرا چیست؟؟؟؟؟

ادامه مطلب :منبع . http://alavi110.blog.ir/rss

معجزه ،با ارسال پیامک!!!!!!!!


◀️ این پیام را به ۱۰ نفر بفرست تا امروز معجزه ببینی!اگر شما هم با پیامک‌هایی  برخورد کرده‌اید که در آخر آنها عباراتی مانند: این پیام را به ۱۰ نفر بفرست تا امروز معجزه ببینی، دریافت کرده‌اید حتماً مطلب زیر را بخوانید. اما به راستی فکر کرده‌اید مبدا این پیامک‌ها از کجاست؟ به کجا می‌روند و هدف از ارسال اینگونه پیامک‌ها چیست؟ماجرا چیست؟؟؟؟؟

ادامه مطلب :منبع . http://alavi110.blog.ir/rss

یک زندگی کامل


یک زندگیِ کامل باید همه چیزش جور باشد. باندازه کافی لذت برده باشی، رنج دیده باشی، مبارزه کرده باشی، جسورانه عاشق شده باشی، از خشم بر میزی مشت کوبیده باشی، مستی و خماری کرده باشیدر بزم و عزا، اشک شوق و اندوه ریخته باشی، از پسِ فراز و فرودها، برنده و بازنده بوده باشی، گاه روزهایی بر بستر پوچی افتاده باشی و گاه شب‌های طولانی از رویای بزرگ بخواب نرفته باشی، بارها برای غلبه بر یأس و خستگی به خود گفته باشی: «یک گام، فقط یک گام دیگر بردار!» و بارها برای احضار شجاعت‌ات خیره در هیولاها نگریسته باشی.ماورا را تجربه کرده باشی، با روحت آشنا شده باشی، بر تقدیرت شوریده باشی و با خود آشتی کرده باشی و خود اصیل درونت را بتمامی متبلور کرده باشی ... و زخم هایی خورده باشی نه چندان کم! ... آنچنان که سزاوار جنگجویان است... آنوقت بعدِ سال‌ها، این همه ماجرا بشود مایه‌ی افتخار و آرامشت و بریزد در عمقِ نگاهت و بشود

یک زندگی کامل


یک زندگیِ کامل باید همه چیزش جور باشد. باندازه کافی لذت برده باشی، رنج دیده باشی، مبارزه کرده باشی، جسورانه عاشق شده باشی، از خشم بر میزی مشت کوبیده باشی، مستی و خماری کرده باشیدر بزم و عزا، اشک شوق و اندوه ریخته باشی، از پسِ فراز و فرودها، برنده و بازنده بوده باشی، گاه روزهایی بر بستر پوچی افتاده باشی و گاه شب‌های طولانی از رویای بزرگ بخواب نرفته باشی، بارها برای غلبه بر یأس و خستگی به خود گفته باشی: «یک گام، فقط یک گام دیگر بردار!» و بارها برای احضار شجاعت‌ات خیره در هیولاها نگریسته باشی.ماورا را تجربه کرده باشی، با روحت آشنا شده باشی، بر تقدیرت شوریده باشی و با خود آشتی کرده باشی و خود اصیل درونت را بتمامی متبلور کرده باشی ... و زخم هایی خورده باشی نه چندان کم! ... آنچنان که سزاوار جنگجویان است... آنوقت بعدِ سال‌ها، این همه ماجرا بشود مایه‌ی افتخار و آرامشت و بریزد در عمقِ نگاهت و بشود

یک زندگی کامل


یک زندگیِ کامل باید همه چیزش جور باشد. باندازه کافی لذت برده باشی، رنج دیده باشی، مبارزه کرده باشی، جسورانه عاشق شده باشی، از خشم بر میزی مشت کوبیده باشی، مستی و خماری کرده باشیدر بزم و عزا، اشک شوق و اندوه ریخته باشی، از پسِ فراز و فرودها، برنده و بازنده بوده باشی، گاه روزهایی بر بستر پوچی افتاده باشی و گاه شب‌های طولانی از رویای بزرگ بخواب نرفته باشی، بارها برای غلبه بر یأس و خستگی به خود گفته باشی: «یک گام، فقط یک گام دیگر بردار!» و بارها برای احضار شجاعت‌ات خیره در هیولاها نگریسته باشی.ماورا را تجربه کرده باشی، با روحت آشنا شده باشی، بر تقدیرت شوریده باشی و با خود آشتی کرده باشی و خود اصیل درونت را بتمامی متبلور کرده باشی ... و زخم هایی خورده باشی نه چندان کم! ... آنچنان که سزاوار جنگجویان است... آنوقت بعدِ سال‌ها، این همه ماجرا بشود مایه‌ی افتخار و آرامشت و بریزد در عمقِ نگاهت و بشود

44


امروز تو مسیر برگشت دلم رفت به مسجد ِمحله ی پدریبه ظهر های عاشورا و روضه هاش
به قیمه ی نذری ش که طعمش بی نظیر و هر کسی که امتحانش کرده همین نظر را داره
گوسفندشو همون جا وبه همین نیت میشکن بعد هم قیمه را روی آتش میپزن
البته این روی آتش و ذغال پختنش برای خیلی سال پیشه شاید 12 سال 
الان دیگه اون حیاط اون شکلی نیست میراث فرهنگی برای حفظش باز سازیش کرده و خوشگل مصنوعی شده...مثل دختری که گونه تزریق کرده...
مزه ی قیمه اش یه طعم خوبی داره ...اون های میپزنش برای همون هیئت هستن و همشون با عشق این کارو انجام میدن
هعی...
هیچی دیگه مزه اش حقیقی نیست انگار :منبع . http://turtlenecks.blog.ir/rss

44


امروز تو مسیر برگشت دلم رفت به مسجد ِمحله ی پدریبه ظهر های عاشورا و روضه هاش
به قیمه ی نذری ش که طعمش بی نظیر و هر کسی که امتحانش کرده همین نظر را داره
گوسفندشو همون جا وبه همین نیت میشکن بعد هم قیمه را روی آتش میپزن
البته این روی آتش و ذغال پختنش برای خیلی سال پیشه شاید 12 سال 
الان دیگه اون حیاط اون شکلی نیست میراث فرهنگی برای حفظش باز سازیش کرده و خوشگل مصنوعی شده...مثل دختری که گونه تزریق کرده...
مزه ی قیمه اش یه طعم خوبی داره ...اون های میپزنش برای همون هیئت هستن و همشون با عشق این کارو انجام میدن
هعی...
هیچی دیگه مزه اش حقیقی نیست انگار :منبع . http://turtlenecks.blog.ir/rss


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »