بزرگترین آرشیو وبلاگ های فارسی

محل تبلیغات
اخبار ذوزنقه : با سامانه قدرتمند ذوزنقه پیش از بقیه مطالب جدید را مشاهده کنید و بروز باشید
دروغ


از کجا شروع شدم
و در کجا پایان می یابم
نمی دانم!!!
از دل ستاره آمدم
یا ته دریا
به خاطر ندارم!!!
در مسیر عبور از رنگین کمان
هر لحظه کدامین رنگ را به خود گرفتم
فراموش کردم!!!
نمی دانم و به یادم نمی آورم
اصالتم را....

رو به آینه،هیچ تصوری از خود نمی یابم
جز ترس و تردید و حسرت 
و شوق زیستن که در آن بین
گاهی رخ می نماید
در هر هوایی خفه می شوم
جز آن هوا که بوی عشق داشت
و بر قلب من طوفان می کرد
و نيزه اشک را بر دلم می زد
در میان گفتن تمام"دوست دارم ها"
این که گفتم خودم را دوست دارم
دروغ بود،دروغ.....
 "خودم برای خودم"
خلاصه شد به دردی در سینه
و این را دوست ندارم
:منبع . http://nirvana-atela.blog.ir/rss

از پایین شمشیر می خوریم و نیزه را بالا در هوا می زنیم!


در واقع فیلم های سینمایی و سریال های تلویزیونی کانون اتفاق و جریان است؛ نه کلاس درس و کتابخانه و جلسه سخنرانی و همایش های متعدد... آن که باید کار را درست کند، رسانه است؛ یعنی باید کار را از همان جایی درست کرد که خراب شده است.
ادامه مطلب
نویسنده: حمیدرضا صادقی :منبع . http://faslnamehnoor.blog.ir/rss

به تو چه؟؟؟!!!!


همه ی ما ، به ذهنمان ، به درگیری فکرمان ، به بی خوابی هایمان ، به نسخه ای که با یک نگاه برای مردم میپیچیم، یک " به تو چه " بدهکاریم . اینکه فلان آدم رنگ مویش را تغییر داده ، کجا رفته ، با چه کسی دوست است و پول مسافرتش را از کجا آورده ، اینکه نقل و نبات حرف هایمان ، قضاوت کردن راجع به طرز پوشش و خانه و روابط یک نفر است ، از ضعف ما ست . ما یاد گرفتیم در زندگی ، مسائلی که به ما ربطی ندارد بزرگ کنیم ، قصه بسازیم ، ذهنمان را درگیر کنیم و شب ها برای هر رفتار آدم های زندگی مان دلیل بتراشیم . بعد هم همان دلیل ها نيزه ی تیزی توی قلبمان باشد و وقتی میبینیمشان به خاطر توهم های خودمان ، با آن سرد برخورد کنیم . کار سختی نیست ، از خودمان شروع کنیم ، بعد هم به فرزندانمان یاد بدهیم ، تا نسلی که عوض میشود لااقل این مسائل برایش حل شده باشد . که وقتی چیزی به ما مربوط نیست ، وقتی آزاری به تو نمیرساند خیلی آرا

به تو چه؟؟؟!!!!


همه ی ما ، به ذهنمان ، به درگیری فکرمان ، به بی خوابی هایمان ، به نسخه ای که با یک نگاه برای مردم میپیچیم، یک " به تو چه " بدهکاریم . اینکه فلان آدم رنگ مویش را تغییر داده ، کجا رفته ، با چه کسی دوست است و پول مسافرتش را از کجا آورده ، اینکه نقل و نبات حرف هایمان ، قضاوت کردن راجع به طرز پوشش و خانه و روابط یک نفر است ، از ضعف ما ست . ما یاد گرفتیم در زندگی ، مسائلی که به ما ربطی ندارد بزرگ کنیم ، قصه بسازیم ، ذهنمان را درگیر کنیم و شب ها برای هر رفتار آدم های زندگی مان دلیل بتراشیم . بعد هم همان دلیل ها نيزه ی تیزی توی قلبمان باشد و وقتی میبینیمشان به خاطر توهم های خودمان ، با آن سرد برخورد کنیم . کار سختی نیست ، از خودمان شروع کنیم ، بعد هم به فرزندانمان یاد بدهیم ، تا نسلی که عوض میشود لااقل این مسائل برایش حل شده باشد . که وقتی چیزی به ما مربوط نیست ، وقتی آزاری به تو نمیرساند خیلی آرا

هخامنشیان (353) : چند همسری داریوش هخامنشی / او دست کم چهار همسر مشروع داشت / چند همسری در


چند همسری داریوش هخامنشی / داریوش دست کم ، چهار همسر مشروع داشت
هخامنشیان (بخش353)
" ... از منابع یونانی با نام 12 پسر و 6 دختر داریوش آشنا هستیم . اما این روایت نمی تواند کامل باشد . مثلا در الواح ایلامی انبار دربار به نام همسر او شهبانو ارتبامه برمی خوریم که در گزارش های مورخان باستان ، هیچ یادی از او نشده است . البته نمی دانیم که او برای داریوش فرزندانی آورده است یا نه . داریوش از دختر نيزه دارش گوبروه ، که پیش از بر تخت نشستن با او ازدواج کرده بود ، سه پسر داشت . از آتوسا ، دختر بزرگ کوروش ، هم سه پسر و از ارتیستونه ، دختر کوچکتر کوروش ، دو پسر . "
والتر هینتس ، داریوش و ایرانیان ، ترجمه پرویز رجبی ، نشر ماهی، چاپ دوم ، ص 199
تذکر :
اینها تعداد احتمالی همسران مشروع اوست . ممکن است او همسران نامشروعی نیز داشته بوده باشد و آمار آن مشخص نیست . قبلا هم از کتاب امپراتوری هخامنشی ، تالیف پرو

هخامنشیان (353) : چند همسری داریوش هخامنشی / او دست کم چهار همسر مشروع داشت / چند همسری در


چند همسری داریوش هخامنشی / داریوش دست کم ، چهار همسر مشروع داشت
هخامنشیان (بخش353)
" ... از منابع یونانی با نام 12 پسر و 6 دختر داریوش آشنا هستیم . اما این روایت نمی تواند کامل باشد . مثلا در الواح ایلامی انبار دربار به نام همسر او شهبانو ارتبامه برمی خوریم که در گزارش های مورخان باستان ، هیچ یادی از او نشده است . البته نمی دانیم که او برای داریوش فرزندانی آورده است یا نه . داریوش از دختر نيزه دارش گوبروه ، که پیش از بر تخت نشستن با او ازدواج کرده بود ، سه پسر داشت . از آتوسا ، دختر بزرگ کوروش ، هم سه پسر و از ارتیستونه ، دختر کوچکتر کوروش ، دو پسر . "
والتر هینتس ، داریوش و ایرانیان ، ترجمه پرویز رجبی ، نشر ماهی، چاپ دوم ، ص 199
تذکر :
اینها تعداد احتمالی همسران مشروع اوست . ممکن است او همسران نامشروعی نیز داشته بوده باشد و آمار آن مشخص نیست . قبلا هم از کتاب امپراتوری هخامنشی ، تالیف پرو

هخامنشیان (353) : چند همسری داریوش هخامنشی / او دست کم چهار همسر مشروع داشت / چند همسری در


چند همسری داریوش هخامنشی / داریوش دست کم ، چهار همسر مشروع داشت
هخامنشیان (بخش353)
" ... از منابع یونانی با نام 12 پسر و 6 دختر داریوش آشنا هستیم . اما این روایت نمی تواند کامل باشد . مثلا در الواح ایلامی انبار دربار به نام همسر او شهبانو ارتبامه برمی خوریم که در گزارش های مورخان باستان ، هیچ یادی از او نشده است . البته نمی دانیم که او برای داریوش فرزندانی آورده است یا نه . داریوش از دختر نيزه دارش گوبروه ، که پیش از بر تخت نشستن با او ازدواج کرده بود ، سه پسر داشت . از آتوسا ، دختر بزرگ کوروش ، هم سه پسر و از ارتیستونه ، دختر کوچکتر کوروش ، دو پسر . "
والتر هینتس ، داریوش و ایرانیان ، ترجمه پرویز رجبی ، نشر ماهی، چاپ دوم ، ص 199
تذکر :
اینها تعداد احتمالی همسران مشروع اوست . ممکن است او همسران نامشروعی نیز داشته بوده باشد و آمار آن مشخص نیست . قبلا هم از کتاب امپراتوری هخامنشی ، تالیف پرو

هخامنشیان (353) : چند همسری داریوش هخامنشی / او دست کم چهار همسر مشروع داشت / چند همسری در


چند همسری داریوش هخامنشی / داریوش دست کم ، چهار همسر مشروع داشت
هخامنشیان (بخش353)
" ... از منابع یونانی با نام 12 پسر و 6 دختر داریوش آشنا هستیم . اما این روایت نمی تواند کامل باشد . مثلا در الواح ایلامی انبار دربار به نام همسر او شهبانو ارتبامه برمی خوریم که در گزارش های مورخان باستان ، هیچ یادی از او نشده است . البته نمی دانیم که او برای داریوش فرزندانی آورده است یا نه . داریوش از دختر نيزه دارش گوبروه ، که پیش از بر تخت نشستن با او ازدواج کرده بود ، سه پسر داشت . از آتوسا ، دختر بزرگ کوروش ، هم سه پسر و از ارتیستونه ، دختر کوچکتر کوروش ، دو پسر . "
والتر هینتس ، داریوش و ایرانیان ، ترجمه پرویز رجبی ، نشر ماهی، چاپ دوم ، ص 199
تذکر :
اینها تعداد احتمالی همسران مشروع اوست . ممکن است او همسران نامشروعی نیز داشته بوده باشد و آمار آن مشخص نیست . قبلا هم از کتاب امپراتوری هخامنشی ، تالیف پرو

هخامنشیان (353) : چند همسری داریوش هخامنشی / او دست کم چهار همسر مشروع داشت / چند همسری در


چند همسری داریوش هخامنشی / داریوش دست کم ، چهار همسر مشروع داشت
هخامنشیان (بخش353)
" ... از منابع یونانی با نام 12 پسر و 6 دختر داریوش آشنا هستیم . اما این روایت نمی تواند کامل باشد . مثلا در الواح ایلامی انبار دربار به نام همسر او شهبانو ارتبامه برمی خوریم که در گزارش های مورخان باستان ، هیچ یادی از او نشده است . البته نمی دانیم که او برای داریوش فرزندانی آورده است یا نه . داریوش از دختر نيزه دارش گوبروه ، که پیش از بر تخت نشستن با او ازدواج کرده بود ، سه پسر داشت . از آتوسا ، دختر بزرگ کوروش ، هم سه پسر و از ارتیستونه ، دختر کوچکتر کوروش ، دو پسر . "
والتر هینتس ، داریوش و ایرانیان ، ترجمه پرویز رجبی ، نشر ماهی، چاپ دوم ، ص 199
تذکر :
اینها تعداد احتمالی همسران مشروع اوست . ممکن است او همسران نامشروعی نیز داشته بوده باشد و آمار آن مشخص نیست . قبلا هم از کتاب امپراتوری هخامنشی ، تالیف پرو

هخامنشیان (353) : چند همسری داریوش هخامنشی / او دست کم چهار همسر مشروع داشت / چند همسری در


چند همسری داریوش هخامنشی / داریوش دست کم ، چهار همسر مشروع داشت
هخامنشیان (بخش353)
" ... از منابع یونانی با نام 12 پسر و 6 دختر داریوش آشنا هستیم . اما این روایت نمی تواند کامل باشد . مثلا در الواح ایلامی انبار دربار به نام همسر او شهبانو ارتبامه برمی خوریم که در گزارش های مورخان باستان ، هیچ یادی از او نشده است . البته نمی دانیم که او برای داریوش فرزندانی آورده است یا نه . داریوش از دختر نيزه دارش گوبروه ، که پیش از بر تخت نشستن با او ازدواج کرده بود ، سه پسر داشت . از آتوسا ، دختر بزرگ کوروش ، هم سه پسر و از ارتیستونه ، دختر کوچکتر کوروش ، دو پسر . "
والتر هینتس ، داریوش و ایرانیان ، ترجمه پرویز رجبی ، نشر ماهی، چاپ دوم ، ص 199
تذکر :
اینها تعداد احتمالی همسران مشروع اوست . ممکن است او همسران نامشروعی نیز داشته بوده باشد و آمار آن مشخص نیست . قبلا هم از کتاب امپراتوری هخامنشی ، تالیف پرو

اشعار مداحی شب ۳۰ صفر ۱۳۹۵ - حاج حسین سیب سرخی


اشعار مداحی شب ۳۰ صفر ۱۳۹۵ - حاج حسین سیب سرخی
طراحی کاور و اختصاصی از وبسایت ذاکران
برای دیدن اشعار به ادامه مطلب رجوع کنید...

سلام ای آقای کرم (زمینه)
سلام ای آقای کرم
سلام سایه ی سرم
سلام ای بانی کربلای من
رضا شاه و سلطان تویی
رضا جان جانان تویی
رضا هیشکی نیست مثل تو برای من
رضا دستمو رها نکن از ضریح جدا نکن
آخه بی تو بی کسم آقا جان
رضا مستی منو ببین ، هر سال بعد اربعین خونه ی تو می رسم
رضا جانم جانم رضا
جانم جانم رضا
جانم جانم جانم ای رضا
سلام ای آقای کرم ، سلام ای سایه ی سرم ، سلام ای بانی کربلای من
رضا شاه و سلطان تویی
رضا جان جانان تویی
رضا هیشکی نیست مثل تو برای من
رضا دستمو رها نکن از ضریح جدا نکن
آخه بی تو بی کسم
رضا مستی منو ببین ، هر سال بعد اربعین خونه ی تو می رسم
رضا جانم جانم رضا
جانم جانم رضا
جانم جانم جانم ای رضا
سلام ای آقای کرم
سلام ای سایه ی سرم
سلام ای بانی کربلای من


هخامنشیان (355) : اعتراف داریوش به غصب (و حکومت بر) سرزمینهای تحت سلطه اش با جنگ و خونریزی


اعتراف داریوش به غصب (و حکومت بر) سرزمینهای تحت سلطه اش ، با جنگ و خونریزی
هخامنشیان (355)
" ... شاهنشاه (داریوش) - در نبشته بالای آرامگاهش در نقش رستم - از عظمت قدرتش می گوید :
" به خواست اهورامزدا (1) اینست کشورهایی که من جدای از پارس گرفتم ، بر آنها فرمان راندم ، برایم باج آوردند و آنچه از من به آنها گفته شد ، همان کردند ... "
سپس داریوش به نام 29 قوم اشاره می کند . پارس ها طبعا در فهرست اقوام تابع شاهنشاهی جای ندارند . ترتیب قرار گرفتن قوم ها درست همان ترتیب حاملان تخت در دیواره ی صخره ای است ...
با این که بر شمردن نام سرزمین ها ملال آور است ، اما نام ها را می آوریم . چون این نام ها برداشتی از گستره ی فرمانروایی هخامنشی در زمان داریوش فراهم می آورد :
ماد ، ایلام ، پارت (پرثوه) ، هرات ، بلخ ، سغد ،  خوارزم ، زرنکه ، آراخوزیا ، ثتگوش ، گنداره ، سند ، سکاهای هوم خوار ، سکاهای تیزخود ، باب

هخامنشیان (355) : اعتراف داریوش به غصب (و حکومت بر) سرزمینهای تحت سلطه اش با جنگ و خونریزی


اعتراف داریوش به غصب (و حکومت بر) سرزمینهای تحت سلطه اش ، با جنگ و خونریزی
هخامنشیان (355)
" ... شاهنشاه (داریوش) - در نبشته بالای آرامگاهش در نقش رستم - از عظمت قدرتش می گوید :
" به خواست اهورامزدا (1) اینست کشورهایی که من جدای از پارس گرفتم ، بر آنها فرمان راندم ، برایم باج آوردند و آنچه از من به آنها گفته شد ، همان کردند ... "
سپس داریوش به نام 29 قوم اشاره می کند . پارس ها طبعا در فهرست اقوام تابع شاهنشاهی جای ندارند . ترتیب قرار گرفتن قوم ها درست همان ترتیب حاملان تخت در دیواره ی صخره ای است ...
با این که بر شمردن نام سرزمین ها ملال آور است ، اما نام ها را می آوریم . چون این نام ها برداشتی از گستره ی فرمانروایی هخامنشی در زمان داریوش فراهم می آورد :
ماد ، ایلام ، پارت (پرثوه) ، هرات ، بلخ ، سغد ،  خوارزم ، زرنکه ، آراخوزیا ، ثتگوش ، گنداره ، سند ، سکاهای هوم خوار ، سکاهای تیزخود ، باب

هخامنشیان (355) : اعتراف داریوش به غصب (و حکومت بر) سرزمینهای تحت سلطه اش با جنگ و خونریزی


اعتراف داریوش به غصب (و حکومت بر) سرزمینهای تحت سلطه اش ، با جنگ و خونریزی
هخامنشیان (355)
" ... شاهنشاه (داریوش) - در نبشته بالای آرامگاهش در نقش رستم - از عظمت قدرتش می گوید :
" به خواست اهورامزدا (1) اینست کشورهایی که من جدای از پارس گرفتم ، بر آنها فرمان راندم ، برایم باج آوردند و آنچه از من به آنها گفته شد ، همان کردند ... "
سپس داریوش به نام 29 قوم اشاره می کند . پارس ها طبعا در فهرست اقوام تابع شاهنشاهی جای ندارند . ترتیب قرار گرفتن قوم ها درست همان ترتیب حاملان تخت در دیواره ی صخره ای است ...
با این که بر شمردن نام سرزمین ها ملال آور است ، اما نام ها را می آوریم . چون این نام ها برداشتی از گستره ی فرمانروایی هخامنشی در زمان داریوش فراهم می آورد :
ماد ، ایلام ، پارت (پرثوه) ، هرات ، بلخ ، سغد ،  خوارزم ، زرنکه ، آراخوزیا ، ثتگوش ، گنداره ، سند ، سکاهای هوم خوار ، سکاهای تیزخود ، باب

هخامنشیان (355) : اعتراف داریوش به غصب (و حکومت بر) سرزمینهای تحت سلطه اش با جنگ و خونریزی


اعتراف داریوش به غصب (و حکومت بر) سرزمینهای تحت سلطه اش ، با جنگ و خونریزی
هخامنشیان (355)
" ... شاهنشاه (داریوش) - در نبشته بالای آرامگاهش در نقش رستم - از عظمت قدرتش می گوید :
" به خواست اهورامزدا (1) اینست کشورهایی که من جدای از پارس گرفتم ، بر آنها فرمان راندم ، برایم باج آوردند و آنچه از من به آنها گفته شد ، همان کردند ... "
سپس داریوش به نام 29 قوم اشاره می کند . پارس ها طبعا در فهرست اقوام تابع شاهنشاهی جای ندارند . ترتیب قرار گرفتن قوم ها درست همان ترتیب حاملان تخت در دیواره ی صخره ای است ...
با این که بر شمردن نام سرزمین ها ملال آور است ، اما نام ها را می آوریم . چون این نام ها برداشتی از گستره ی فرمانروایی هخامنشی در زمان داریوش فراهم می آورد :
ماد ، ایلام ، پارت (پرثوه) ، هرات ، بلخ ، سغد ،  خوارزم ، زرنکه ، آراخوزیا ، ثتگوش ، گنداره ، سند ، سکاهای هوم خوار ، سکاهای تیزخود ، باب

هخامنشیان (355) : اعتراف داریوش به غصب (و حکومت بر) سرزمینهای تحت سلطه اش با جنگ و خونریزی


اعتراف داریوش به غصب (و حکومت بر) سرزمینهای تحت سلطه اش ، با جنگ و خونریزی
هخامنشیان (355)
" ... شاهنشاه (داریوش) - در نبشته بالای آرامگاهش در نقش رستم - از عظمت قدرتش می گوید :
" به خواست اهورامزدا (1) اینست کشورهایی که من جدای از پارس گرفتم ، بر آنها فرمان راندم ، برایم باج آوردند و آنچه از من به آنها گفته شد ، همان کردند ... "
سپس داریوش به نام 29 قوم اشاره می کند . پارس ها طبعا در فهرست اقوام تابع شاهنشاهی جای ندارند . ترتیب قرار گرفتن قوم ها درست همان ترتیب حاملان تخت در دیواره ی صخره ای است ...
با این که بر شمردن نام سرزمین ها ملال آور است ، اما نام ها را می آوریم . چون این نام ها برداشتی از گستره ی فرمانروایی هخامنشی در زمان داریوش فراهم می آورد :
ماد ، ایلام ، پارت (پرثوه) ، هرات ، بلخ ، سغد ،  خوارزم ، زرنکه ، آراخوزیا ، ثتگوش ، گنداره ، سند ، سکاهای هوم خوار ، سکاهای تیزخود ، باب

هخامنشیان (355) : اعتراف داریوش به غصب (و حکومت بر) سرزمینهای تحت سلطه اش با جنگ و خونریزی


اعتراف داریوش به غصب (و حکومت بر) سرزمینهای تحت سلطه اش ، با جنگ و خونریزی
هخامنشیان (355)
" ... شاهنشاه (داریوش) - در نبشته بالای آرامگاهش در نقش رستم - از عظمت قدرتش می گوید :
" به خواست اهورامزدا (1) اینست کشورهایی که من جدای از پارس گرفتم ، بر آنها فرمان راندم ، برایم باج آوردند و آنچه از من به آنها گفته شد ، همان کردند ... "
سپس داریوش به نام 29 قوم اشاره می کند . پارس ها طبعا در فهرست اقوام تابع شاهنشاهی جای ندارند . ترتیب قرار گرفتن قوم ها درست همان ترتیب حاملان تخت در دیواره ی صخره ای است ...
با این که بر شمردن نام سرزمین ها ملال آور است ، اما نام ها را می آوریم . چون این نام ها برداشتی از گستره ی فرمانروایی هخامنشی در زمان داریوش فراهم می آورد :
ماد ، ایلام ، پارت (پرثوه) ، هرات ، بلخ ، سغد ،  خوارزم ، زرنکه ، آراخوزیا ، ثتگوش ، گنداره ، سند ، سکاهای هوم خوار ، سکاهای تیزخود ، باب

بسیجیان جان بر کف


هوای مه آلود فتنه فضا را پر کرده بود، تنها کسانی که عینک بصیرت بر چشم داشتند راه را پیدا کردند.
قدیر سراسیمه به خانه آمد. لباس بسیج اش را به تن کرد. چفیه اش را به دور گردن انداخت.
گفت آشوب شده، قرآن آتش زدند، عکس امام و رهبر را پاره کردند، اموال عمومی را غارت می کنند، حرمت امام حسین(ع) را نگه نداشتند، دست و سوت میزنند و می رقصند، مسجد آتش می زنند، به رهبر توهین می کنند، اسلام را هدف گرفتند...
از گریه های رهبر دلش گرفته بود. زیر لب دعایی خواند و از خانه بیرون رفت. وقتی که برگشت زخمی بود. ۹ دی ماه فتنه خوابید. روز به روز اوضاع آرام شد.
چند سال بعد خبر آوردند فتنه شده، آشوب شده، قرآن سر نيزه می کنند، اموال مسلمانان را غارت میکنند، به نوامیس مسلمان رحم نمی کنند، آشوب می کنند، مسجد آتش میزنند، اسلام را هدف گرفتند، به حرم خواهرِ حسین بی حرمتی می کنند...
قدیر برآشفت. لباس بسیجی به تن کرد. چفیه بر

هخامنشیان (292) : نابودی تمدن آشور توسط آریاییان ماد


نابودی تمدن آشور توسط آریاییان ماد
هخامنشیان (بخش292)
" کاری که اءتلاف و کوشش های ایلامی ها ، بابلی ها و پارس ها در آغاز سده ی هفتم پیش از میلاد موفق به از پیش بردن آن نشده بود ، بالاخره مادها در اتحاد با بابلی ها به انجام رساندند ، یعنی نابود کردن آشور . بار اصلی جنگ را مادها تحت رهبری هوخشتره ی دوم بر دوش کشیدند . 
پیش از هوخشتره ، در سال 623 ، فرورتیش ، شاه پیشین ماد ، کوشیده بود تا در جنگی برق آسا پایتخت آشور ، نینوا ، را به تصرف خود درآورد ، اما در جنگ کشته شده بود . پسر و جانشینش ، هوخشتره ی دوم ، در سال 614 ، شهر مقدس و باستانی آشور را تصرف کرده و با شاه بابل نبوپلسر متحد شد . دو سال بعد متحدان به دیوار نینوا رسیدند . ناحوم ، پیامبر یهود ... جریان سقوط نینوا پایتخت آشور را چنان زنده شرح داده که گویی خود شاهد عینی این رویداد بوده است . 
ناحوم آورده است که لباس مادها به رنگ سرخ ارغوان

هخامنشیان (292) : نابودی تمدن آشور توسط آریاییان ماد


نابودی تمدن آشور توسط آریاییان ماد
هخامنشیان (بخش292)
" کاری که اءتلاف و کوشش های ایلامی ها ، بابلی ها و پارس ها در آغاز سده ی هفتم پیش از میلاد موفق به از پیش بردن آن نشده بود ، بالاخره مادها در اتحاد با بابلی ها به انجام رساندند ، یعنی نابود کردن آشور . بار اصلی جنگ را مادها تحت رهبری هوخشتره ی دوم بر دوش کشیدند . 
پیش از هوخشتره ، در سال 623 ، فرورتیش ، شاه پیشین ماد ، کوشیده بود تا در جنگی برق آسا پایتخت آشور ، نینوا ، را به تصرف خود درآورد ، اما در جنگ کشته شده بود . پسر و جانشینش ، هوخشتره ی دوم ، در سال 614 ، شهر مقدس و باستانی آشور را تصرف کرده و با شاه بابل نبوپلسر متحد شد . دو سال بعد متحدان به دیوار نینوا رسیدند . ناحوم ، پیامبر یهود ... جریان سقوط نینوا پایتخت آشور را چنان زنده شرح داده که گویی خود شاهد عینی این رویداد بوده است . 
ناحوم آورده است که لباس مادها به رنگ سرخ ارغوان

هخامنشیان (292) : نابودی تمدن آشور توسط آریاییان ماد


نابودی تمدن آشور توسط آریاییان ماد
هخامنشیان (بخش292)
" کاری که اءتلاف و کوشش های ایلامی ها ، بابلی ها و پارس ها در آغاز سده ی هفتم پیش از میلاد موفق به از پیش بردن آن نشده بود ، بالاخره مادها در اتحاد با بابلی ها به انجام رساندند ، یعنی نابود کردن آشور . بار اصلی جنگ را مادها تحت رهبری هوخشتره ی دوم بر دوش کشیدند . 
پیش از هوخشتره ، در سال 623 ، فرورتیش ، شاه پیشین ماد ، کوشیده بود تا در جنگی برق آسا پایتخت آشور ، نینوا ، را به تصرف خود درآورد ، اما در جنگ کشته شده بود . پسر و جانشینش ، هوخشتره ی دوم ، در سال 614 ، شهر مقدس و باستانی آشور را تصرف کرده و با شاه بابل نبوپلسر متحد شد . دو سال بعد متحدان به دیوار نینوا رسیدند . ناحوم ، پیامبر یهود ... جریان سقوط نینوا پایتخت آشور را چنان زنده شرح داده که گویی خود شاهد عینی این رویداد بوده است . 
ناحوم آورده است که لباس مادها به رنگ سرخ ارغوان

هخامنشیان (292) : نابودی تمدن آشور توسط آریاییان ماد


نابودی تمدن آشور توسط آریاییان ماد
هخامنشیان (بخش292)
" کاری که اءتلاف و کوشش های ایلامی ها ، بابلی ها و پارس ها در آغاز سده ی هفتم پیش از میلاد موفق به از پیش بردن آن نشده بود ، بالاخره مادها در اتحاد با بابلی ها به انجام رساندند ، یعنی نابود کردن آشور . بار اصلی جنگ را مادها تحت رهبری هوخشتره ی دوم بر دوش کشیدند . 
پیش از هوخشتره ، در سال 623 ، فرورتیش ، شاه پیشین ماد ، کوشیده بود تا در جنگی برق آسا پایتخت آشور ، نینوا ، را به تصرف خود درآورد ، اما در جنگ کشته شده بود . پسر و جانشینش ، هوخشتره ی دوم ، در سال 614 ، شهر مقدس و باستانی آشور را تصرف کرده و با شاه بابل نبوپلسر متحد شد . دو سال بعد متحدان به دیوار نینوا رسیدند . ناحوم ، پیامبر یهود ... جریان سقوط نینوا پایتخت آشور را چنان زنده شرح داده که گویی خود شاهد عینی این رویداد بوده است . 
ناحوم آورده است که لباس مادها به رنگ سرخ ارغوان

هخامنشیان (292) : نابودی تمدن آشور توسط آریاییان ماد


نابودی تمدن آشور توسط آریاییان ماد
هخامنشیان (بخش292)
" کاری که اءتلاف و کوشش های ایلامی ها ، بابلی ها و پارس ها در آغاز سده ی هفتم پیش از میلاد موفق به از پیش بردن آن نشده بود ، بالاخره مادها در اتحاد با بابلی ها به انجام رساندند ، یعنی نابود کردن آشور . بار اصلی جنگ را مادها تحت رهبری هوخشتره ی دوم بر دوش کشیدند . 
پیش از هوخشتره ، در سال 623 ، فرورتیش ، شاه پیشین ماد ، کوشیده بود تا در جنگی برق آسا پایتخت آشور ، نینوا ، را به تصرف خود درآورد ، اما در جنگ کشته شده بود . پسر و جانشینش ، هوخشتره ی دوم ، در سال 614 ، شهر مقدس و باستانی آشور را تصرف کرده و با شاه بابل نبوپلسر متحد شد . دو سال بعد متحدان به دیوار نینوا رسیدند . ناحوم ، پیامبر یهود ... جریان سقوط نینوا پایتخت آشور را چنان زنده شرح داده که گویی خود شاهد عینی این رویداد بوده است . 
ناحوم آورده است که لباس مادها به رنگ سرخ ارغوان

هخامنشیان (292) : نابودی تمدن آشور توسط آریاییان ماد


نابودی تمدن آشور توسط آریاییان ماد
هخامنشیان (بخش292)
" کاری که اءتلاف و کوشش های ایلامی ها ، بابلی ها و پارس ها در آغاز سده ی هفتم پیش از میلاد موفق به از پیش بردن آن نشده بود ، بالاخره مادها در اتحاد با بابلی ها به انجام رساندند ، یعنی نابود کردن آشور . بار اصلی جنگ را مادها تحت رهبری هوخشتره ی دوم بر دوش کشیدند . 
پیش از هوخشتره ، در سال 623 ، فرورتیش ، شاه پیشین ماد ، کوشیده بود تا در جنگی برق آسا پایتخت آشور ، نینوا ، را به تصرف خود درآورد ، اما در جنگ کشته شده بود . پسر و جانشینش ، هوخشتره ی دوم ، در سال 614 ، شهر مقدس و باستانی آشور را تصرف کرده و با شاه بابل نبوپلسر متحد شد . دو سال بعد متحدان به دیوار نینوا رسیدند . ناحوم ، پیامبر یهود ... جریان سقوط نینوا پایتخت آشور را چنان زنده شرح داده که گویی خود شاهد عینی این رویداد بوده است . 
ناحوم آورده است که لباس مادها به رنگ سرخ ارغوان

هخامنشیان (292) : نابودی تمدن آشور توسط آریاییان ماد


نابودی تمدن آشور توسط آریاییان ماد
هخامنشیان (بخش292)
" کاری که اءتلاف و کوشش های ایلامی ها ، بابلی ها و پارس ها در آغاز سده ی هفتم پیش از میلاد موفق به از پیش بردن آن نشده بود ، بالاخره مادها در اتحاد با بابلی ها به انجام رساندند ، یعنی نابود کردن آشور . بار اصلی جنگ را مادها تحت رهبری هوخشتره ی دوم بر دوش کشیدند . 
پیش از هوخشتره ، در سال 623 ، فرورتیش ، شاه پیشین ماد ، کوشیده بود تا در جنگی برق آسا پایتخت آشور ، نینوا ، را به تصرف خود درآورد ، اما در جنگ کشته شده بود . پسر و جانشینش ، هوخشتره ی دوم ، در سال 614 ، شهر مقدس و باستانی آشور را تصرف کرده و با شاه بابل نبوپلسر متحد شد . دو سال بعد متحدان به دیوار نینوا رسیدند . ناحوم ، پیامبر یهود ... جریان سقوط نینوا پایتخت آشور را چنان زنده شرح داده که گویی خود شاهد عینی این رویداد بوده است . 
ناحوم آورده است که لباس مادها به رنگ سرخ ارغوان

هخامنشیان (289) : کوروش و هخامنشیان نزد ایلامی ها منفور بودند / تمسخر کوروش توسط ایلامی ها


کوروش و هخامنشیان نزد ایلامی ها منفور بودند / تمسخر کوروش توسط بابلی ها و ایلامی ها
هخامنشیان (بخش289)
" ... آشوربانیپال شاه پارس ها را که در فارسی کوروش است ، کورش می نامد . او این نام را از ایلامی ها گرفته بود ، چون ما امروز مهر کوروش اول ، پدربزرگ کوروش بزرگ ، را با نبشته ی ایلامی در دست داریم ؛ این مهر ، نيزه داری را سوار بر اسب نشان می دهد که در حالی که دشمن کشته ای را زیر پای اسب خود دارد ، دشمن پیاده ی با تیر سوراخ شده را از نو مورد حمله قرار می دهد . در سمت چپ سوار نبشته ای به ایلامی در شش سطر به چشم می خورد که البته خط بالای این نبشته در تصویر 16 قابل تشخیص نیست . متن این نبشته چنین است : " کورش انزان ، پسر چیش پش . "
نکته ی جالب توجه این متن نگارش ایلامی کورش به جای کوروش فارسی است . منشیان ایلامی نام فارسی کوروش را ، حتی در زمان کوروش بزرگ و پس از او یک بار هم درست ننوشته اند ،

هخامنشیان (289) : کوروش و هخامنشیان نزد ایلامی ها منفور بودند / تمسخر کوروش توسط ایلامی ها


کوروش و هخامنشیان نزد ایلامی ها منفور بودند / تمسخر کوروش توسط بابلی ها و ایلامی ها
هخامنشیان (بخش289)
" ... آشوربانیپال شاه پارس ها را که در فارسی کوروش است ، کورش می نامد . او این نام را از ایلامی ها گرفته بود ، چون ما امروز مهر کوروش اول ، پدربزرگ کوروش بزرگ ، را با نبشته ی ایلامی در دست داریم ؛ این مهر ، نيزه داری را سوار بر اسب نشان می دهد که در حالی که دشمن کشته ای را زیر پای اسب خود دارد ، دشمن پیاده ی با تیر سوراخ شده را از نو مورد حمله قرار می دهد . در سمت چپ سوار نبشته ای به ایلامی در شش سطر به چشم می خورد که البته خط بالای این نبشته در تصویر 16 قابل تشخیص نیست . متن این نبشته چنین است : " کورش انزان ، پسر چیش پش . "
نکته ی جالب توجه این متن نگارش ایلامی کورش به جای کوروش فارسی است . منشیان ایلامی نام فارسی کوروش را ، حتی در زمان کوروش بزرگ و پس از او یک بار هم درست ننوشته اند ،

هخامنشیان (289) : کوروش و هخامنشیان نزد ایلامی ها منفور بودند / تمسخر کوروش توسط ایلامی ها


کوروش و هخامنشیان نزد ایلامی ها منفور بودند / تمسخر کوروش توسط بابلی ها و ایلامی ها
هخامنشیان (بخش289)
" ... آشوربانیپال شاه پارس ها را که در فارسی کوروش است ، کورش می نامد . او این نام را از ایلامی ها گرفته بود ، چون ما امروز مهر کوروش اول ، پدربزرگ کوروش بزرگ ، را با نبشته ی ایلامی در دست داریم ؛ این مهر ، نيزه داری را سوار بر اسب نشان می دهد که در حالی که دشمن کشته ای را زیر پای اسب خود دارد ، دشمن پیاده ی با تیر سوراخ شده را از نو مورد حمله قرار می دهد . در سمت چپ سوار نبشته ای به ایلامی در شش سطر به چشم می خورد که البته خط بالای این نبشته در تصویر 16 قابل تشخیص نیست . متن این نبشته چنین است : " کورش انزان ، پسر چیش پش . "
نکته ی جالب توجه این متن نگارش ایلامی کورش به جای کوروش فارسی است . منشیان ایلامی نام فارسی کوروش را ، حتی در زمان کوروش بزرگ و پس از او یک بار هم درست ننوشته اند ،

هخامنشیان (289) : کوروش و هخامنشیان نزد ایلامی ها منفور بودند / تمسخر کوروش توسط ایلامی ها


کوروش و هخامنشیان نزد ایلامی ها منفور بودند / تمسخر کوروش توسط بابلی ها و ایلامی ها
هخامنشیان (بخش289)
" ... آشوربانیپال شاه پارس ها را که در فارسی کوروش است ، کورش می نامد . او این نام را از ایلامی ها گرفته بود ، چون ما امروز مهر کوروش اول ، پدربزرگ کوروش بزرگ ، را با نبشته ی ایلامی در دست داریم ؛ این مهر ، نيزه داری را سوار بر اسب نشان می دهد که در حالی که دشمن کشته ای را زیر پای اسب خود دارد ، دشمن پیاده ی با تیر سوراخ شده را از نو مورد حمله قرار می دهد . در سمت چپ سوار نبشته ای به ایلامی در شش سطر به چشم می خورد که البته خط بالای این نبشته در تصویر 16 قابل تشخیص نیست . متن این نبشته چنین است : " کورش انزان ، پسر چیش پش . "
نکته ی جالب توجه این متن نگارش ایلامی کورش به جای کوروش فارسی است . منشیان ایلامی نام فارسی کوروش را ، حتی در زمان کوروش بزرگ و پس از او یک بار هم درست ننوشته اند ،

هخامنشیان (289) : کوروش و هخامنشیان نزد ایلامی ها منفور بودند / تمسخر کوروش توسط ایلامی ها


کوروش و هخامنشیان نزد ایلامی ها منفور بودند / تمسخر کوروش توسط بابلی ها و ایلامی ها
هخامنشیان (بخش289)
" ... آشوربانیپال شاه پارس ها را که در فارسی کوروش است ، کورش می نامد . او این نام را از ایلامی ها گرفته بود ، چون ما امروز مهر کوروش اول ، پدربزرگ کوروش بزرگ ، را با نبشته ی ایلامی در دست داریم ؛ این مهر ، نيزه داری را سوار بر اسب نشان می دهد که در حالی که دشمن کشته ای را زیر پای اسب خود دارد ، دشمن پیاده ی با تیر سوراخ شده را از نو مورد حمله قرار می دهد . در سمت چپ سوار نبشته ای به ایلامی در شش سطر به چشم می خورد که البته خط بالای این نبشته در تصویر 16 قابل تشخیص نیست . متن این نبشته چنین است : " کورش انزان ، پسر چیش پش . "
نکته ی جالب توجه این متن نگارش ایلامی کورش به جای کوروش فارسی است . منشیان ایلامی نام فارسی کوروش را ، حتی در زمان کوروش بزرگ و پس از او یک بار هم درست ننوشته اند ،

هخامنشیان (289) : کوروش و هخامنشیان نزد ایلامی ها منفور بودند / تمسخر کوروش توسط ایلامی ها


کوروش و هخامنشیان نزد ایلامی ها منفور بودند / تمسخر کوروش توسط بابلی ها و ایلامی ها
هخامنشیان (بخش289)
" ... آشوربانیپال شاه پارس ها را که در فارسی کوروش است ، کورش می نامد . او این نام را از ایلامی ها گرفته بود ، چون ما امروز مهر کوروش اول ، پدربزرگ کوروش بزرگ ، را با نبشته ی ایلامی در دست داریم ؛ این مهر ، نيزه داری را سوار بر اسب نشان می دهد که در حالی که دشمن کشته ای را زیر پای اسب خود دارد ، دشمن پیاده ی با تیر سوراخ شده را از نو مورد حمله قرار می دهد . در سمت چپ سوار نبشته ای به ایلامی در شش سطر به چشم می خورد که البته خط بالای این نبشته در تصویر 16 قابل تشخیص نیست . متن این نبشته چنین است : " کورش انزان ، پسر چیش پش . "
نکته ی جالب توجه این متن نگارش ایلامی کورش به جای کوروش فارسی است . منشیان ایلامی نام فارسی کوروش را ، حتی در زمان کوروش بزرگ و پس از او یک بار هم درست ننوشته اند ،

هخامنشیان (289) : کوروش و هخامنشیان نزد ایلامی ها منفور بودند / تمسخر کوروش توسط ایلامی ها


کوروش و هخامنشیان نزد ایلامی ها منفور بودند / تمسخر کوروش توسط بابلی ها و ایلامی ها
هخامنشیان (بخش289)
" ... آشوربانیپال شاه پارس ها را که در فارسی کوروش است ، کورش می نامد . او این نام را از ایلامی ها گرفته بود ، چون ما امروز مهر کوروش اول ، پدربزرگ کوروش بزرگ ، را با نبشته ی ایلامی در دست داریم ؛ این مهر ، نيزه داری را سوار بر اسب نشان می دهد که در حالی که دشمن کشته ای را زیر پای اسب خود دارد ، دشمن پیاده ی با تیر سوراخ شده را از نو مورد حمله قرار می دهد . در سمت چپ سوار نبشته ای به ایلامی در شش سطر به چشم می خورد که البته خط بالای این نبشته در تصویر 16 قابل تشخیص نیست . متن این نبشته چنین است : " کورش انزان ، پسر چیش پش . "
نکته ی جالب توجه این متن نگارش ایلامی کورش به جای کوروش فارسی است . منشیان ایلامی نام فارسی کوروش را ، حتی در زمان کوروش بزرگ و پس از او یک بار هم درست ننوشته اند ،

هخامنشیان (290) : پارس ها خواندن و نوشتن بلد نبودند


پارس ها خواندن و نوشتن بلد نبودند
هخامنشیان (بخش290)
" ... آشوربانیپال شاه پارس ها را که در فارسی کوروش است ، کورش می نامد . او این نام را از ایلامی ها گرفته بود ، چون ما امروز مهر کوروش اول ، پدربزرگ کوروش بزرگ ، را با نبشته ی ایلامی در دست داریم ؛ این مهر ، نيزه داری را سوار بر اسب نشان می دهد که در حالی که دشمن کشته ای را زیر پای اسب خود دارد ، دشمن پیاده ی با تیر سوراخ شده را از نو مورد حمله قرار می دهد . در سمت چپ سوار نبشته ای به ایلامی در شش سطر به چشم می خورد که البته خط بالای این نبشته در تصویر 16 قابل تشخیص نیست . متن این نبشته چنین است : " کورش انزان ، پسر چیش پش . "
نکته ی جالب توجه این متن نگارش ایلامی کورش به جای کوروش فارسی است . منشیان ایلامی نام فارسی کوروش را ، حتی در زمان کوروش بزرگ و پس از او یک بار هم درست ننوشته اند ، با این که آنان می توانستند نام های ایرانی را با نش

هخامنشیان (290) : پارس ها خواندن و نوشتن بلد نبودند


پارس ها خواندن و نوشتن بلد نبودند
هخامنشیان (بخش290)
" ... آشوربانیپال شاه پارس ها را که در فارسی کوروش است ، کورش می نامد . او این نام را از ایلامی ها گرفته بود ، چون ما امروز مهر کوروش اول ، پدربزرگ کوروش بزرگ ، را با نبشته ی ایلامی در دست داریم ؛ این مهر ، نيزه داری را سوار بر اسب نشان می دهد که در حالی که دشمن کشته ای را زیر پای اسب خود دارد ، دشمن پیاده ی با تیر سوراخ شده را از نو مورد حمله قرار می دهد . در سمت چپ سوار نبشته ای به ایلامی در شش سطر به چشم می خورد که البته خط بالای این نبشته در تصویر 16 قابل تشخیص نیست . متن این نبشته چنین است : " کورش انزان ، پسر چیش پش . "
نکته ی جالب توجه این متن نگارش ایلامی کورش به جای کوروش فارسی است . منشیان ایلامی نام فارسی کوروش را ، حتی در زمان کوروش بزرگ و پس از او یک بار هم درست ننوشته اند ، با این که آنان می توانستند نام های ایرانی را با نش

هخامنشیان (290) : پارس ها خواندن و نوشتن بلد نبودند


پارس ها خواندن و نوشتن بلد نبودند
هخامنشیان (بخش290)
" ... آشوربانیپال شاه پارس ها را که در فارسی کوروش است ، کورش می نامد . او این نام را از ایلامی ها گرفته بود ، چون ما امروز مهر کوروش اول ، پدربزرگ کوروش بزرگ ، را با نبشته ی ایلامی در دست داریم ؛ این مهر ، نيزه داری را سوار بر اسب نشان می دهد که در حالی که دشمن کشته ای را زیر پای اسب خود دارد ، دشمن پیاده ی با تیر سوراخ شده را از نو مورد حمله قرار می دهد . در سمت چپ سوار نبشته ای به ایلامی در شش سطر به چشم می خورد که البته خط بالای این نبشته در تصویر 16 قابل تشخیص نیست . متن این نبشته چنین است : " کورش انزان ، پسر چیش پش . "
نکته ی جالب توجه این متن نگارش ایلامی کورش به جای کوروش فارسی است . منشیان ایلامی نام فارسی کوروش را ، حتی در زمان کوروش بزرگ و پس از او یک بار هم درست ننوشته اند ، با این که آنان می توانستند نام های ایرانی را با نش

هخامنشیان (290) : پارس ها خواندن و نوشتن بلد نبودند


پارس ها خواندن و نوشتن بلد نبودند
هخامنشیان (بخش290)
" ... آشوربانیپال شاه پارس ها را که در فارسی کوروش است ، کورش می نامد . او این نام را از ایلامی ها گرفته بود ، چون ما امروز مهر کوروش اول ، پدربزرگ کوروش بزرگ ، را با نبشته ی ایلامی در دست داریم ؛ این مهر ، نيزه داری را سوار بر اسب نشان می دهد که در حالی که دشمن کشته ای را زیر پای اسب خود دارد ، دشمن پیاده ی با تیر سوراخ شده را از نو مورد حمله قرار می دهد . در سمت چپ سوار نبشته ای به ایلامی در شش سطر به چشم می خورد که البته خط بالای این نبشته در تصویر 16 قابل تشخیص نیست . متن این نبشته چنین است : " کورش انزان ، پسر چیش پش . "
نکته ی جالب توجه این متن نگارش ایلامی کورش به جای کوروش فارسی است . منشیان ایلامی نام فارسی کوروش را ، حتی در زمان کوروش بزرگ و پس از او یک بار هم درست ننوشته اند ، با این که آنان می توانستند نام های ایرانی را با نش

هخامنشیان (290) : پارس ها خواندن و نوشتن بلد نبودند


پارس ها خواندن و نوشتن بلد نبودند
هخامنشیان (بخش290)
" ... آشوربانیپال شاه پارس ها را که در فارسی کوروش است ، کورش می نامد . او این نام را از ایلامی ها گرفته بود ، چون ما امروز مهر کوروش اول ، پدربزرگ کوروش بزرگ ، را با نبشته ی ایلامی در دست داریم ؛ این مهر ، نيزه داری را سوار بر اسب نشان می دهد که در حالی که دشمن کشته ای را زیر پای اسب خود دارد ، دشمن پیاده ی با تیر سوراخ شده را از نو مورد حمله قرار می دهد . در سمت چپ سوار نبشته ای به ایلامی در شش سطر به چشم می خورد که البته خط بالای این نبشته در تصویر 16 قابل تشخیص نیست . متن این نبشته چنین است : " کورش انزان ، پسر چیش پش . "
نکته ی جالب توجه این متن نگارش ایلامی کورش به جای کوروش فارسی است . منشیان ایلامی نام فارسی کوروش را ، حتی در زمان کوروش بزرگ و پس از او یک بار هم درست ننوشته اند ، با این که آنان می توانستند نام های ایرانی را با نش

هخامنشیان (290) : پارس ها خواندن و نوشتن بلد نبودند


پارس ها خواندن و نوشتن بلد نبودند
هخامنشیان (بخش290)
" ... آشوربانیپال شاه پارس ها را که در فارسی کوروش است ، کورش می نامد . او این نام را از ایلامی ها گرفته بود ، چون ما امروز مهر کوروش اول ، پدربزرگ کوروش بزرگ ، را با نبشته ی ایلامی در دست داریم ؛ این مهر ، نيزه داری را سوار بر اسب نشان می دهد که در حالی که دشمن کشته ای را زیر پای اسب خود دارد ، دشمن پیاده ی با تیر سوراخ شده را از نو مورد حمله قرار می دهد . در سمت چپ سوار نبشته ای به ایلامی در شش سطر به چشم می خورد که البته خط بالای این نبشته در تصویر 16 قابل تشخیص نیست . متن این نبشته چنین است : " کورش انزان ، پسر چیش پش . "
نکته ی جالب توجه این متن نگارش ایلامی کورش به جای کوروش فارسی است . منشیان ایلامی نام فارسی کوروش را ، حتی در زمان کوروش بزرگ و پس از او یک بار هم درست ننوشته اند ، با این که آنان می توانستند نام های ایرانی را با نش

هخامنشیان (290) : پارس ها خواندن و نوشتن بلد نبودند


پارس ها خواندن و نوشتن بلد نبودند
هخامنشیان (بخش290)
" ... آشوربانیپال شاه پارس ها را که در فارسی کوروش است ، کورش می نامد . او این نام را از ایلامی ها گرفته بود ، چون ما امروز مهر کوروش اول ، پدربزرگ کوروش بزرگ ، را با نبشته ی ایلامی در دست داریم ؛ این مهر ، نيزه داری را سوار بر اسب نشان می دهد که در حالی که دشمن کشته ای را زیر پای اسب خود دارد ، دشمن پیاده ی با تیر سوراخ شده را از نو مورد حمله قرار می دهد . در سمت چپ سوار نبشته ای به ایلامی در شش سطر به چشم می خورد که البته خط بالای این نبشته در تصویر 16 قابل تشخیص نیست . متن این نبشته چنین است : " کورش انزان ، پسر چیش پش . "
نکته ی جالب توجه این متن نگارش ایلامی کورش به جای کوروش فارسی است . منشیان ایلامی نام فارسی کوروش را ، حتی در زمان کوروش بزرگ و پس از او یک بار هم درست ننوشته اند ، با این که آنان می توانستند نام های ایرانی را با نش

برای قاسم بن الحسن(ع)


 
سلامی جانانه به مولایش داد و مولا با جوابی مهربانانه، یادگار برادر را بویید و عوض پدر او را بوسید. او که از خرد سالی، نزد عمویش رشد کرده بود و در کنار علی اکبر، رشادت آموخته بود، اینک، ماهپاره ای سیزده ساله است با چهره ای زیبا و با چشمانی دل ربا...!
در آن نیمروز پر از داغ و درد، چند لحظه ای در آغوشِ امن حسین، به شوق گریست و لختی بعد، سرمست از بادۀ محبتِ امام، به نگاهِ مهرِ او نگریست که پر از غم و غربت و اشک بود. زبان بر محور ادب به تکلم گشود که عموجان:
عنایتی کن. سورۀ صبرم به سر رسیده است.
_ عزیز دلم،  یادگار برادرم، بگو چه می خواهی؟
تمام خواسته اش این بود که امام، اجازۀ میدانش دهد!
_ قاسمم، یادگار برادرم، دلم به رفتن تو رضا نمی دهد. دل کندن از تو برایم سخت است. چگونه اجازۀ میدانت دهم؟
قلب مردانۀ قاسم لختی از غصه شکست و گوهر اشک بر چهرۀ زیبایش نشست. گریست، اما آرام نگرفت. دوباره بر دستان

هخامنشیان (291) : یزیدی گری آریایی ها در نینوا / تجاوز وحشیانه مادها و سربازانشان به آشور


یزیدی گری آریاییها در نینوا / تجاوز وحشیانه مادها و سربازانشان به سرزمین آشوریان ، تصرف و غارت آن ، و ویرانی پایتخت آن (نینوا)
هخامنشیان (بخش291)
" کاری که اءتلاف و کوشش های ایلامی ها ، بابلی ها و پارس ها در آغاز سده ی هفتم پیش از میلاد موفق به از پیش بردن آن نشده بود ، بالاخره مادها در اتحاد با بابلی ها به انجام رساندند ، یعنی نابود کردن آشور . بار اصلی جنگ را مادها تحت رهبری هوخشتره ی دوم بر دوش کشیدند . 
پیش از هوخشتره ، در سال 623 ، فرورتیش ، شاه پیشین ماد ، کوشیده بود تا در جنگی برق آسا پایتخت آشور ، نینوا ، را به تصرف خود درآورد ، اما در جنگ کشته شده بود . پسر و جانشینش ، هوخشتره ی دوم ، در سال 614 ، شهر مقدس و باستانی آشور را تصرف کرده و با شاه بابل نبوپلسر متحد شد . دو سال بعد متحدان به دیوار نینوا رسیدند . ناحوم ، پیامبر یهود ... جریان سقوط نینوا پایتخت آشور را چنان زنده شرح داده

هخامنشیان (291) : یزیدی گری آریایی ها در نینوا / تجاوز وحشیانه مادها و سربازانشان به آشور


یزیدی گری آریاییها در نینوا / تجاوز وحشیانه مادها و سربازانشان به سرزمین آشوریان ، تصرف و غارت آن ، و ویرانی پایتخت آن (نینوا)
هخامنشیان (بخش291)
" کاری که اءتلاف و کوشش های ایلامی ها ، بابلی ها و پارس ها در آغاز سده ی هفتم پیش از میلاد موفق به از پیش بردن آن نشده بود ، بالاخره مادها در اتحاد با بابلی ها به انجام رساندند ، یعنی نابود کردن آشور . بار اصلی جنگ را مادها تحت رهبری هوخشتره ی دوم بر دوش کشیدند . 
پیش از هوخشتره ، در سال 623 ، فرورتیش ، شاه پیشین ماد ، کوشیده بود تا در جنگی برق آسا پایتخت آشور ، نینوا ، را به تصرف خود درآورد ، اما در جنگ کشته شده بود . پسر و جانشینش ، هوخشتره ی دوم ، در سال 614 ، شهر مقدس و باستانی آشور را تصرف کرده و با شاه بابل نبوپلسر متحد شد . دو سال بعد متحدان به دیوار نینوا رسیدند . ناحوم ، پیامبر یهود ... جریان سقوط نینوا پایتخت آشور را چنان زنده شرح داده

هخامنشیان (291) : یزیدی گری آریایی ها در نینوا / تجاوز وحشیانه مادها و سربازانشان به آشور


یزیدی گری آریاییها در نینوا / تجاوز وحشیانه مادها و سربازانشان به سرزمین آشوریان ، تصرف و غارت آن ، و ویرانی پایتخت آن (نینوا)
هخامنشیان (بخش291)
" کاری که اءتلاف و کوشش های ایلامی ها ، بابلی ها و پارس ها در آغاز سده ی هفتم پیش از میلاد موفق به از پیش بردن آن نشده بود ، بالاخره مادها در اتحاد با بابلی ها به انجام رساندند ، یعنی نابود کردن آشور . بار اصلی جنگ را مادها تحت رهبری هوخشتره ی دوم بر دوش کشیدند . 
پیش از هوخشتره ، در سال 623 ، فرورتیش ، شاه پیشین ماد ، کوشیده بود تا در جنگی برق آسا پایتخت آشور ، نینوا ، را به تصرف خود درآورد ، اما در جنگ کشته شده بود . پسر و جانشینش ، هوخشتره ی دوم ، در سال 614 ، شهر مقدس و باستانی آشور را تصرف کرده و با شاه بابل نبوپلسر متحد شد . دو سال بعد متحدان به دیوار نینوا رسیدند . ناحوم ، پیامبر یهود ... جریان سقوط نینوا پایتخت آشور را چنان زنده شرح داده

هخامنشیان (291) : یزیدی گری آریایی ها در نینوا / تجاوز وحشیانه مادها و سربازانشان به آشور


یزیدی گری آریاییها در نینوا / تجاوز وحشیانه مادها و سربازانشان به سرزمین آشوریان ، تصرف و غارت آن ، و ویرانی پایتخت آن (نینوا)
هخامنشیان (بخش291)
" کاری که اءتلاف و کوشش های ایلامی ها ، بابلی ها و پارس ها در آغاز سده ی هفتم پیش از میلاد موفق به از پیش بردن آن نشده بود ، بالاخره مادها در اتحاد با بابلی ها به انجام رساندند ، یعنی نابود کردن آشور . بار اصلی جنگ را مادها تحت رهبری هوخشتره ی دوم بر دوش کشیدند . 
پیش از هوخشتره ، در سال 623 ، فرورتیش ، شاه پیشین ماد ، کوشیده بود تا در جنگی برق آسا پایتخت آشور ، نینوا ، را به تصرف خود درآورد ، اما در جنگ کشته شده بود . پسر و جانشینش ، هوخشتره ی دوم ، در سال 614 ، شهر مقدس و باستانی آشور را تصرف کرده و با شاه بابل نبوپلسر متحد شد . دو سال بعد متحدان به دیوار نینوا رسیدند . ناحوم ، پیامبر یهود ... جریان سقوط نینوا پایتخت آشور را چنان زنده شرح داده

هخامنشیان (291) : یزیدی گری آریایی ها در نینوا / تجاوز وحشیانه مادها و سربازانشان به آشور


یزیدی گری آریاییها در نینوا / تجاوز وحشیانه مادها و سربازانشان به سرزمین آشوریان ، تصرف و غارت آن ، و ویرانی پایتخت آن (نینوا)
هخامنشیان (بخش291)
" کاری که اءتلاف و کوشش های ایلامی ها ، بابلی ها و پارس ها در آغاز سده ی هفتم پیش از میلاد موفق به از پیش بردن آن نشده بود ، بالاخره مادها در اتحاد با بابلی ها به انجام رساندند ، یعنی نابود کردن آشور . بار اصلی جنگ را مادها تحت رهبری هوخشتره ی دوم بر دوش کشیدند . 
پیش از هوخشتره ، در سال 623 ، فرورتیش ، شاه پیشین ماد ، کوشیده بود تا در جنگی برق آسا پایتخت آشور ، نینوا ، را به تصرف خود درآورد ، اما در جنگ کشته شده بود . پسر و جانشینش ، هوخشتره ی دوم ، در سال 614 ، شهر مقدس و باستانی آشور را تصرف کرده و با شاه بابل نبوپلسر متحد شد . دو سال بعد متحدان به دیوار نینوا رسیدند . ناحوم ، پیامبر یهود ... جریان سقوط نینوا پایتخت آشور را چنان زنده شرح داده

هخامنشیان (291) : یزیدی گری آریایی ها در نینوا / تجاوز وحشیانه مادها و سربازانشان به آشور


یزیدی گری آریاییها در نینوا / تجاوز وحشیانه مادها و سربازانشان به سرزمین آشوریان ، تصرف و غارت آن ، و ویرانی پایتخت آن (نینوا)
هخامنشیان (بخش291)
" کاری که اءتلاف و کوشش های ایلامی ها ، بابلی ها و پارس ها در آغاز سده ی هفتم پیش از میلاد موفق به از پیش بردن آن نشده بود ، بالاخره مادها در اتحاد با بابلی ها به انجام رساندند ، یعنی نابود کردن آشور . بار اصلی جنگ را مادها تحت رهبری هوخشتره ی دوم بر دوش کشیدند . 
پیش از هوخشتره ، در سال 623 ، فرورتیش ، شاه پیشین ماد ، کوشیده بود تا در جنگی برق آسا پایتخت آشور ، نینوا ، را به تصرف خود درآورد ، اما در جنگ کشته شده بود . پسر و جانشینش ، هوخشتره ی دوم ، در سال 614 ، شهر مقدس و باستانی آشور را تصرف کرده و با شاه بابل نبوپلسر متحد شد . دو سال بعد متحدان به دیوار نینوا رسیدند . ناحوم ، پیامبر یهود ... جریان سقوط نینوا پایتخت آشور را چنان زنده شرح داده

هخامنشیان (291) : یزیدی گری آریایی ها در نینوا / تجاوز وحشیانه مادها و سربازانشان به آشور


یزیدی گری آریاییها در نینوا / تجاوز وحشیانه مادها و سربازانشان به سرزمین آشوریان ، تصرف و غارت آن ، و ویرانی پایتخت آن (نینوا)
هخامنشیان (بخش291)
" کاری که اءتلاف و کوشش های ایلامی ها ، بابلی ها و پارس ها در آغاز سده ی هفتم پیش از میلاد موفق به از پیش بردن آن نشده بود ، بالاخره مادها در اتحاد با بابلی ها به انجام رساندند ، یعنی نابود کردن آشور . بار اصلی جنگ را مادها تحت رهبری هوخشتره ی دوم بر دوش کشیدند . 
پیش از هوخشتره ، در سال 623 ، فرورتیش ، شاه پیشین ماد ، کوشیده بود تا در جنگی برق آسا پایتخت آشور ، نینوا ، را به تصرف خود درآورد ، اما در جنگ کشته شده بود . پسر و جانشینش ، هوخشتره ی دوم ، در سال 614 ، شهر مقدس و باستانی آشور را تصرف کرده و با شاه بابل نبوپلسر متحد شد . دو سال بعد متحدان به دیوار نینوا رسیدند . ناحوم ، پیامبر یهود ... جریان سقوط نینوا پایتخت آشور را چنان زنده شرح داده

بیایید شهر را برداریم


آن سال که رضا کنکور داشت من سال سوم بودم. سال کنکورش هر روز می‌رفتیم کتابخانه و درس می‌خواندیم. تعطیلات نوروز که شد، تصمیم گرفتیم که رفت و آمدمان با دوچرخه باشد. می‌رفتیم و می‌آمدیم و هر روز سوار بر دوچرخه برای خودمان آواز می‌خواندیم. مسیرمان را هم هر روز عوض می‌کردیم تا با دیدن مسیرهای جدید، کمی روحیه بگیریم و شادتر به زندگی‌مان ادامه دهیم.

یک روز رضا گفت: «بیا امروز از نيزه بِرِم، مو توو گلشهر کار دِرُم ازینجه زودتر مِرِسِم». من هم قبول کردم و راه افتادیم. بعد از ظهر بود و هوا گرم. همان‌طور سرخوش و آوازخوان رکاب می‌زدیم و گاهی از خلوتی خیابان‌ها برای تک چرخ زدن استفاده می‌کردیم.  یک جا میان راه، مسیر کج می‌شد. سر پیچ، روی ضلع بیرونی جاده، یک سطل زباله بزرگ قرار داشت. من پشت سر رضا حرکت می‌کردم. نمی‌دانم چه شد که جاده پیچید و رضا نپیچید و مستقیم رفت توی سطل آشغال. چون سر پیچ بود، سرعتم ک

شعر نوحه و مداحی مخصوص محرم


شمیم عاطفه در کوچه ها رها شده استدوباره هر شب من رنگ کربلا شده استوزیده در همه جا عطر سیب حضرت عشققسم به ساحت گریه قسم به ساحت عشقدوباره شوق حرم تا خدا دلم را بردبه عرش روشن کرب و بلا دلم را برددوباره ماه محرم، رسیده ماه عزاغروب غربت جانکاه سیدالشهداصدا صدای قدیمی طبل و زنجیر استفضا فضای صمیمی ولی چه دلگیر استخروش ناله‌ی حیّ علی العزا در راهدوباره قافله‌ی روضه های ثاراللهبرات گریه دوباره به چشممان دادندبه ما حسینیه‌ی‌ گریه را نشان دادندحسینیه است؟ نه، خیمه؟ نه، کربلا اینجاستمزار خون خدا فی قلوب من والاستمحرم آمده آقا صدایمان کردیبرای عرض ارادت، جدایمان کردیلیاقتی بده تا روضه خوان تو باشمعنایتی که فقط در امان تو باشم  بگیر دست مرا وقت خسته حالی هاپری بده به دلم در شکسته بالی هامرا به غربت بی انتهای خود بردیشبی که گوشه‌ی‌ صحن و سرای خود بردیهنوز ندبه‌ی غم در رواق تو جاری استهنوز داغ عطش بین

دانلود پکیج Banana Island–Bobo’s Epic Tale


توجه!... توجه!... توجه!...

« تخفیف ویژه »
پکیج Banana Island–Bobo’s Epic Tale یکی از سری پکیج‌های خاص سایت می‌باشد که توسط شرکت chupamobile طراحی شده است و در دو حالت لایسنس یک نفره (۸۹۹ دلار – بیش از ۳ میلیون تومان) و لایسنس چند نفره (۱۴۹۹ دلار – بیش از ۵ میلیون تومان) به فروش می‌رسد.
 در سایت های ایرانی این پکیج را با قیمت 20000 تومان می فروشند اما امروز ما برای شما کاربران عزیز این پکیج را با قیمتی باورنکردی یعنی 2000 تومان برای فروش گذاشته ایم .امیدوارم موفق باشید.
این پکیج یک پروژه‌ی آماده با چندین مرحله‌ی تکمیل شده می‌باشد.
برخی از نکات بارز این پکیج عبارتند از:

به این طرف و آن طرف رفتن گوریل‌های دیوانه همراه با نيزه
فرار از حملات میمون‌های دارای بوم رنگ
امکان پریدن میمون از روی گیاهان پیرانا
پرش با استفاده از درختان انگور برای اجتناب از موانع موجود در مسیر
قدرت‌های بیشتر: سپر


1 2 »