بزرگترین آرشیو وبلاگ های فارسی

محل تبلیغات
اخبار ذوزنقه : با سامانه قدرتمند ذوزنقه پیش از بقیه مطالب جدید را مشاهده کنید و بروز باشید
گریه ی فاطمه علیها السلام بر مظلومیت علی علیه السلام


گریه ی فاطمه عليها السلام بر مظلومیت علی عليه السلام
به نوشته پایگاه فرهنگی مذهبی رهروان فاطمی و به نقل از کتاب تحلیل سیره حضرت فاطمه زهرا : حضرت امام صادق عليه السلام می فرمایند چون وفات فاطمه عليها السلام نزدیک شد شروع به گریه کرد.امیر المومنین به او گفت ای سرور من چرا گریه می کنی؟ فاطمه عليها السلام عرض کرد برای مظلومیت تو گریه میکنم.علی عليه السلام فرمودند تو گریه نکن این مسئله در واقع برای من مهم نیست.
امام صادق (ع) می فرمایند زهرا وصیت کرد که علی (ع) به آن دوخلیفه اجازه ندهد که آن دو در تجهیز فاطمه (س) شرکت کند.
فاطمه فقط در اینجا گریه نکرد بلکه چون علی عليه السلام را برای بیعت به مسجد
ادامه مطلب :منبع . http://rahrovanfatemi.blog.ir/rss

گریه ی فاطمه علیها السلام بر مظلومیت علی علیه السلام


گریه ی فاطمه عليها السلام بر مظلومیت علی عليه السلام
به نوشته پایگاه فرهنگی مذهبی رهروان فاطمی و به نقل از کتاب تحلیل سیره حضرت فاطمه زهرا : حضرت امام صادق عليه السلام می فرمایند چون وفات فاطمه عليها السلام نزدیک شد شروع به گریه کرد.امیر المومنین به او گفت ای سرور من چرا گریه می کنی؟ فاطمه عليها السلام عرض کرد برای مظلومیت تو گریه میکنم.علی عليه السلام فرمودند تو گریه نکن این مسئله در واقع برای من مهم نیست.
امام صادق (ع) می فرمایند زهرا وصیت کرد که علی (ع) به آن دوخلیفه اجازه ندهد که آن دو در تجهیز فاطمه (س) شرکت کند.
فاطمه فقط در اینجا گریه نکرد بلکه چون علی عليه السلام را برای بیعت به مسجد
ادامه مطلب :منبع . http://rahrovanfatemi.blog.ir/rss

گریه ی فاطمه علیها السلام بر مظلومیت علی علیه السلام


گریه ی فاطمه عليها السلام بر مظلومیت علی عليه السلام
به نوشته پایگاه فرهنگی مذهبی رهروان فاطمی و به نقل از کتاب تحلیل سیره حضرت فاطمه زهرا : حضرت امام صادق عليه السلام می فرمایند چون وفات فاطمه عليها السلام نزدیک شد شروع به گریه کرد.امیر المومنین به او گفت ای سرور من چرا گریه می کنی؟ فاطمه عليها السلام عرض کرد برای مظلومیت تو گریه میکنم.علی عليه السلام فرمودند تو گریه نکن این مسئله در واقع برای من مهم نیست.
امام صادق (ع) می فرمایند زهرا وصیت کرد که علی (ع) به آن دوخلیفه اجازه ندهد که آن دو در تجهیز فاطمه (س) شرکت کند.
فاطمه فقط در اینجا گریه نکرد بلکه چون علی عليه السلام را برای بیعت به مسجد
ادامه مطلب :منبع . http://rahrovanfatemi.blog.ir/rss

نسب حضرت عبدالعظیم (ع)


پدران حضرت عبدالعظیم عليه السّلام نسب حضرت عبدالعظیم حسنی به چهار واسطه به حضرت امام حسن مجتبی عليه السّلام می رسد بدین طریق : عبدالعظیم بن عبدالله بن علی بن حسن بن زید بن حسن بن علی بن ابیطالب عليه السّلام گرچه قبل از این قسمتی از شرح حال فرزندان و فرزند زادگان حضرت امام حسن مجتبی عليه السّلام را که بعضی از آنان پدران حضرت عبدالعظیم عليه السّلام بودند از نظر خوانندگان عزیز گذراندیم ، ولی در عین حال در اینجا به مناسبت شرح حال حضرت عبدالعظیم عليه السّلام شرح حال پدران آن حضرت را به نحو مفصل تری به عرض خوانندگان محترم می رسانیم . ?
ادامه مطلب :منبع . http://balag.blog.ir/rss

نسب حضرت عبدالعظیم (ع)


پدران حضرت عبدالعظیم عليه السّلام نسب حضرت عبدالعظیم حسنی به چهار واسطه به حضرت امام حسن مجتبی عليه السّلام می رسد بدین طریق : عبدالعظیم بن عبدالله بن علی بن حسن بن زید بن حسن بن علی بن ابیطالب عليه السّلام گرچه قبل از این قسمتی از شرح حال فرزندان و فرزند زادگان حضرت امام حسن مجتبی عليه السّلام را که بعضی از آنان پدران حضرت عبدالعظیم عليه السّلام بودند از نظر خوانندگان عزیز گذراندیم ، ولی در عین حال در اینجا به مناسبت شرح حال حضرت عبدالعظیم عليه السّلام شرح حال پدران آن حضرت را به نحو مفصل تری به عرض خوانندگان محترم می رسانیم . ?
ادامه مطلب :منبع . http://balag.blog.ir/rss

فاطمه سلام الله علیها رکن امیر المومنین علیه السلام


به نوشته پایگاه فرهنگی مذهبی رهروان فاطمی  وبه نقل از کتاب تحلیل سیره فاطمه زهرا : حضرت امام صادق عليه السلام از جابر بن عبدالله انصاری نقل می کند که او می گوید شنیدم پیامبر خدا (ص) سه روز پیش از وفاتش به علی عليه السلام می فرمودند سلام بر تو ای پدر دوریحانه ی من . من دوفرزندم  حسن وحسین عليه السلام را به تو سفارش میکنم بزودی دو رکن اساسی تو دنیا را ترک می کنندآنگاه خداوند جانشین و خلیفه من است برای تو.
جابر می گوید چون پیامبر خدا(ص) وفات کردند امیرالمومنین فرمودند این یکی از رکن های من که رسول خدا خبر داده بود وپس از شهادت فاطمه عليها السلام نیز گفت این هم رکن دوم من که رسول گرامی اسلام به آن خبر کرده بودند.
در این حدیث شریف فاطمه زهرا عليها السلام از نظر نقش و حمایت از علی عليه السلام وولایت او در برابر پیامبر خدا (ص) ورکن اساسی او خوانده شده است. :منبع . http://rahrovanfatemi.blog.ir/r

فاطمه سلام الله علیها رکن امیر المومنین علیه السلام


به نوشته پایگاه فرهنگی مذهبی رهروان فاطمی  وبه نقل از کتاب تحلیل سیره فاطمه زهرا : حضرت امام صادق عليه السلام از جابر بن عبدالله انصاری نقل می کند که او می گوید شنیدم پیامبر خدا (ص) سه روز پیش از وفاتش به علی عليه السلام می فرمودند سلام بر تو ای پدر دوریحانه ی من . من دوفرزندم  حسن وحسین عليه السلام را به تو سفارش میکنم بزودی دو رکن اساسی تو دنیا را ترک می کنندآنگاه خداوند جانشین و خلیفه من است برای تو.
جابر می گوید چون پیامبر خدا(ص) وفات کردند امیرالمومنین فرمودند این یکی از رکن های من که رسول خدا خبر داده بود وپس از شهادت فاطمه عليها السلام نیز گفت این هم رکن دوم من که رسول گرامی اسلام به آن خبر کرده بودند.
در این حدیث شریف فاطمه زهرا عليها السلام از نظر نقش و حمایت از علی عليه السلام وولایت او در برابر پیامبر خدا (ص) ورکن اساسی او خوانده شده است. :منبع . http://rahrovanfatemi.blog.ir/r

فاطمه سلام الله علیها رکن امیر المومنین علیه السلام


به نوشته پایگاه فرهنگی مذهبی رهروان فاطمی  وبه نقل از کتاب تحلیل سیره فاطمه زهرا : حضرت امام صادق عليه السلام از جابر بن عبدالله انصاری نقل می کند که او می گوید شنیدم پیامبر خدا (ص) سه روز پیش از وفاتش به علی عليه السلام می فرمودند سلام بر تو ای پدر دوریحانه ی من . من دوفرزندم  حسن وحسین عليه السلام را به تو سفارش میکنم بزودی دو رکن اساسی تو دنیا را ترک می کنندآنگاه خداوند جانشین و خلیفه من است برای تو.
جابر می گوید چون پیامبر خدا(ص) وفات کردند امیرالمومنین فرمودند این یکی از رکن های من که رسول خدا خبر داده بود وپس از شهادت فاطمه عليها السلام نیز گفت این هم رکن دوم من که رسول گرامی اسلام به آن خبر کرده بودند.
در این حدیث شریف فاطمه زهرا عليها السلام از نظر نقش و حمایت از علی عليه السلام وولایت او در برابر پیامبر خدا (ص) ورکن اساسی او خوانده شده است. :منبع . http://rahrovanfatemi.blog.ir/r

آوردن شمشیرهای آسمانی برای اصحاب امام زمان (ع)


 براى یاران واصحاب امام زمان (عليه السلام) شمشیرهایى از آسمان آورده مى شود. چنانکه نعمانى در کتاب (غیبت) از امام صادق (عليه السلام) روایت کرده است که فرمود (هر گاه حضرت قائم (عليه السلام) خروج کند شمشیرهاى جنگ، فرود مى آید که بر هر شمشیرى اسم مرد واسم پدر او نوشته شده است ... :منبع . http://montazeralmahdi313.blog.ir/rss

آوردن شمشیرهای آسمانی برای اصحاب امام زمان (ع)


 براى یاران واصحاب امام زمان (عليه السلام) شمشیرهایى از آسمان آورده مى شود. چنانکه نعمانى در کتاب (غیبت) از امام صادق (عليه السلام) روایت کرده است که فرمود (هر گاه حضرت قائم (عليه السلام) خروج کند شمشیرهاى جنگ، فرود مى آید که بر هر شمشیرى اسم مرد واسم پدر او نوشته شده است ... :منبع . http://montazeralmahdi313.blog.ir/rss

آوردن شمشیرهای آسمانی برای اصحاب امام زمان (ع)


 براى یاران واصحاب امام زمان (عليه السلام) شمشیرهایى از آسمان آورده مى شود. چنانکه نعمانى در کتاب (غیبت) از امام صادق (عليه السلام) روایت کرده است که فرمود (هر گاه حضرت قائم (عليه السلام) خروج کند شمشیرهاى جنگ، فرود مى آید که بر هر شمشیرى اسم مرد واسم پدر او نوشته شده است ... :منبع . http://montazeralmahdi313.blog.ir/rss

آوردن شمشیرهای آسمانی برای اصحاب امام زمان (ع)


 براى یاران واصحاب امام زمان (عليه السلام) شمشیرهایى از آسمان آورده مى شود. چنانکه نعمانى در کتاب (غیبت) از امام صادق (عليه السلام) روایت کرده است که فرمود (هر گاه حضرت قائم (عليه السلام) خروج کند شمشیرهاى جنگ، فرود مى آید که بر هر شمشیرى اسم مرد واسم پدر او نوشته شده است ... :منبع . http://montazeralmahdi313.blog.ir/rss

آوردن شمشیرهای آسمانی برای اصحاب امام زمان (ع)


 براى یاران واصحاب امام زمان (عليه السلام) شمشیرهایى از آسمان آورده مى شود. چنانکه نعمانى در کتاب (غیبت) از امام صادق (عليه السلام) روایت کرده است که فرمود (هر گاه حضرت قائم (عليه السلام) خروج کند شمشیرهاى جنگ، فرود مى آید که بر هر شمشیرى اسم مرد واسم پدر او نوشته شده است ... :منبع . http://montazeralmahdi313.blog.ir/rss

آوردن شمشیرهای آسمانی برای اصحاب امام زمان (ع)


 براى یاران واصحاب امام زمان (عليه السلام) شمشیرهایى از آسمان آورده مى شود. چنانکه نعمانى در کتاب (غیبت) از امام صادق (عليه السلام) روایت کرده است که فرمود (هر گاه حضرت قائم (عليه السلام) خروج کند شمشیرهاى جنگ، فرود مى آید که بر هر شمشیرى اسم مرد واسم پدر او نوشته شده است ... :منبع . http://montazeralmahdi313.blog.ir/rss

آوردن شمشیرهای آسمانی برای اصحاب امام زمان (ع)


 براى یاران واصحاب امام زمان (عليه السلام) شمشیرهایى از آسمان آورده مى شود. چنانکه نعمانى در کتاب (غیبت) از امام صادق (عليه السلام) روایت کرده است که فرمود (هر گاه حضرت قائم (عليه السلام) خروج کند شمشیرهاى جنگ، فرود مى آید که بر هر شمشیرى اسم مرد واسم پدر او نوشته شده است ... :منبع . http://montazeralmahdi313.blog.ir/rss

آوردن شمشیرهای آسمانی برای اصحاب امام زمان (ع)


 براى یاران واصحاب امام زمان (عليه السلام) شمشیرهایى از آسمان آورده مى شود. چنانکه نعمانى در کتاب (غیبت) از امام صادق (عليه السلام) روایت کرده است که فرمود (هر گاه حضرت قائم (عليه السلام) خروج کند شمشیرهاى جنگ، فرود مى آید که بر هر شمشیرى اسم مرد واسم پدر او نوشته شده است ... :منبع . http://montazeralmahdi313.blog.ir/rss

آوردن شمشیرهای آسمانی برای اصحاب امام زمان (ع)


 براى یاران واصحاب امام زمان (عليه السلام) شمشیرهایى از آسمان آورده مى شود. چنانکه نعمانى در کتاب (غیبت) از امام صادق (عليه السلام) روایت کرده است که فرمود (هر گاه حضرت قائم (عليه السلام) خروج کند شمشیرهاى جنگ، فرود مى آید که بر هر شمشیرى اسم مرد واسم پدر او نوشته شده است ... :منبع . http://montazeralmahdi313.blog.ir/rss

آوردن شمشیرهای آسمانی برای اصحاب امام زمان (ع)


 براى یاران واصحاب امام زمان (عليه السلام) شمشیرهایى از آسمان آورده مى شود. چنانکه نعمانى در کتاب (غیبت) از امام صادق (عليه السلام) روایت کرده است که فرمود (هر گاه حضرت قائم (عليه السلام) خروج کند شمشیرهاى جنگ، فرود مى آید که بر هر شمشیرى اسم مرد واسم پدر او نوشته شده است ... :منبع . http://montazeralmahdi313.blog.ir/rss

آوردن شمشیرهای آسمانی برای اصحاب امام زمان (ع)


 براى یاران واصحاب امام زمان (عليه السلام) شمشیرهایى از آسمان آورده مى شود. چنانکه نعمانى در کتاب (غیبت) از امام صادق (عليه السلام) روایت کرده است که فرمود (هر گاه حضرت قائم (عليه السلام) خروج کند شمشیرهاى جنگ، فرود مى آید که بر هر شمشیرى اسم مرد واسم پدر او نوشته شده است ... :منبع . http://montazeralmahdi313.blog.ir/rss

آوردن شمشیرهای آسمانی برای اصحاب امام زمان (ع)


 براى یاران واصحاب امام زمان (عليه السلام) شمشیرهایى از آسمان آورده مى شود. چنانکه نعمانى در کتاب (غیبت) از امام صادق (عليه السلام) روایت کرده است که فرمود (هر گاه حضرت قائم (عليه السلام) خروج کند شمشیرهاى جنگ، فرود مى آید که بر هر شمشیرى اسم مرد واسم پدر او نوشته شده است ... :منبع . http://montazeralmahdi313.blog.ir/rss

آوردن شمشیرهای آسمانی برای اصحاب امام زمان (ع)


 براى یاران واصحاب امام زمان (عليه السلام) شمشیرهایى از آسمان آورده مى شود. چنانکه نعمانى در کتاب (غیبت) از امام صادق (عليه السلام) روایت کرده است که فرمود (هر گاه حضرت قائم (عليه السلام) خروج کند شمشیرهاى جنگ، فرود مى آید که بر هر شمشیرى اسم مرد واسم پدر او نوشته شده است ... :منبع . http://montazeralmahdi313.blog.ir/rss

آوردن شمشیرهای آسمانی برای اصحاب امام زمان (ع)


 براى یاران واصحاب امام زمان (عليه السلام) شمشیرهایى از آسمان آورده مى شود. چنانکه نعمانى در کتاب (غیبت) از امام صادق (عليه السلام) روایت کرده است که فرمود (هر گاه حضرت قائم (عليه السلام) خروج کند شمشیرهاى جنگ، فرود مى آید که بر هر شمشیرى اسم مرد واسم پدر او نوشته شده است ... :منبع . http://montazeralmahdi313.blog.ir/rss

ماجراى ازدواج على(علیه السلام) با ام البنین


حضرت ابوالفضل العباس نخستین فرزند از ازدواج حضرت امیر المؤمنین علی (عليه السلام) و ام البنین بود ایشان در روز چهارم شعبان  سال 26 هجری در مدینه چشم به جهان گشودند.ماجرای ازدواج علی (عليه السلام) با ام البنینقضیه ازدوادج مادر مکرمه‌اش ام البنین با حضرت علی (عليه السلام) بدین گونه بود که پس از شهادت حضرت زهرا (عليها السلام) علی (عليه السلام) برادرش عقیل که در علم نسب شناسی آگاهی کامل داشت و قبایل و خصلت‌های اخلاقی و روحی انها آشنا بود را به حضور طلبید و از وی خواست که برای آن حضرت همسری شایسته...
ادامه مطلب :منبع . http://balag.blog.ir/rss

قافله شهدا...


شهادت حضرت #زهرا سلام الله عليها
امام صادق عليه السلام می‌فرماید:
چون وفات فاطمه عليها السلام نزدیک شد، شروع به گریه کرد. 
امیرالمؤمنین عليه السلام به او گفت: همسر عزیزم! چرا گریه می‌کنی؟ 
حضرت فاطمه عليها السلام فرمود: 
برای مظلومیت تو گریه می‌کنم. مولی علی عليه السلام فرمودند: گریه نکن، این مسئله در راه خدا برای من آسان است. 
امام صادق عليه السلام می‌فرمایند:
زهرا عليها السلام وصیت کرد که علی به آن #دو_خلیفه اجازه ندهد که آن دو در تشییع فاطمه عليها السلام شرکت کنند و حضرت علی عليه السلام نیز چنین کرد.
 

عوالم العلوم، ج ۱۱، ص۴۹۴
بحارالانوار، ج ۴۳، ص ۲۱۸
زندگـــــے با شهـــ❤️ـــدا :منبع . http://vaqteasheqi.blog.ir/rss

قافله شهدا...


شهادت حضرت #زهرا سلام الله عليها
امام صادق عليه السلام می‌فرماید:
چون وفات فاطمه عليها السلام نزدیک شد، شروع به گریه کرد. 
امیرالمؤمنین عليه السلام به او گفت: همسر عزیزم! چرا گریه می‌کنی؟ 
حضرت فاطمه عليها السلام فرمود: 
برای مظلومیت تو گریه می‌کنم. مولی علی عليه السلام فرمودند: گریه نکن، این مسئله در راه خدا برای من آسان است. 
امام صادق عليه السلام می‌فرمایند:
زهرا عليها السلام وصیت کرد که علی به آن #دو_خلیفه اجازه ندهد که آن دو در تشییع فاطمه عليها السلام شرکت کنند و حضرت علی عليه السلام نیز چنین کرد.
 

عوالم العلوم، ج ۱۱، ص۴۹۴
بحارالانوار، ج ۴۳، ص ۲۱۸
زندگـــــے با شهـــ❤️ـــدا :منبع . http://vaqteasheqi.blog.ir/rss

زمزمه های نور....


میرسم به قافله شهدا:
شهادت حضرت #زهرا سلام الله عليها
امام صادق عليه السلام می‌فرماید:
چون وفات فاطمه عليها السلام نزدیک شد، شروع به گریه کرد. 
امیرالمؤمنین عليه السلام به او گفت: همسر عزیزم! چرا گریه می‌کنی؟ 
حضرت فاطمه عليها السلام فرمود: 
برای مظلومیت تو گریه می‌کنم. مولی علی عليه السلام فرمودند: گریه نکن، این مسئله در راه خدا برای من آسان است. 
امام صادق عليه السلام می‌فرمایند:
زهرا عليها السلام وصیت کرد که علی به آن #دو_خلیفه اجازه ندهد که آن دو در تشییع فاطمه عليها السلام شرکت کنند و حضرت علی عليه السلام نیز چنین کرد.
 

عوالم العلوم، ج ۱۱، ص۴۹۴
بحارالانوار، ج ۴۳، ص ۲۱۸
زندگـــــے با شهـــ❤️ـــدا :منبع . http://ahleyaqin.blog.ir/rss

زمزمه های نور....


میرسم به قافله شهدا:
شهادت حضرت #زهرا سلام الله عليها
امام صادق عليه السلام می‌فرماید:
چون وفات فاطمه عليها السلام نزدیک شد، شروع به گریه کرد. 
امیرالمؤمنین عليه السلام به او گفت: همسر عزیزم! چرا گریه می‌کنی؟ 
حضرت فاطمه عليها السلام فرمود: 
برای مظلومیت تو گریه می‌کنم. مولی علی عليه السلام فرمودند: گریه نکن، این مسئله در راه خدا برای من آسان است. 
امام صادق عليه السلام می‌فرمایند:
زهرا عليها السلام وصیت کرد که علی به آن #دو_خلیفه اجازه ندهد که آن دو در تشییع فاطمه عليها السلام شرکت کنند و حضرت علی عليه السلام نیز چنین کرد.
 

عوالم العلوم، ج ۱۱، ص۴۹۴
بحارالانوار، ج ۴۳، ص ۲۱۸
زندگـــــے با شهـــ❤️ـــدا :منبع . http://ahleyaqin.blog.ir/rss

آیا امام حسین(علیه السلام) با عمر سعد مذاکره ای داشت؟


پرسش : آیا امام حسین(عليه السلام) با عمر سعد مذاکره ای داشت؟پاسخ اجمالی:پاسخ تفصیلی: چون عمرسعد با لشکر عظیمى به کربلا آمد و در برابر لشکر محدود امام(عليه السلام) ایستاد. فرستاده عمرسعد نزد امام(عليه السلام) آمد. سلام کرد و نامه ابن سعد را به امام تقدیم نمود و عرض کرد: مولاى من! چرا به دیار ما آمده اى؟امام(عليه السلام) در پاسخ فرمود:
ادامه مطلب :منبع . http://balag.blog.ir/rss

حفظ عفت حتی پس از شهادت


#کلامکم_نور 
▪️حفظ عفت حتی پس از شهادت▪️
امام رضا عليه السلام :
نخستین کسی که پس از مرگش برای او تابوت ساخته شد، فاطمه عليها السلام دختر رسول خدا صلی الله عليه و آله بود؛ درود و صلوات خدا بر او و پدر
و شوهر و فرزندانش باد.
بحارالانوار، ج ۷۸، ص ۲۴۹
_____________
▪️آداب زندگی شیعی
کانال کلام اهل بیت عليهم السلام nourany@ :منبع . http://nourany14.blog.ir/rss

حفظ عفت حتی پس از شهادت


#کلامکم_نور 
▪️حفظ عفت حتی پس از شهادت▪️
امام رضا عليه السلام :
نخستین کسی که پس از مرگش برای او تابوت ساخته شد، فاطمه عليها السلام دختر رسول خدا صلی الله عليه و آله بود؛ درود و صلوات خدا بر او و پدر
و شوهر و فرزندانش باد.
بحارالانوار، ج ۷۸، ص ۲۴۹
_____________
▪️آداب زندگی شیعی
کانال کلام اهل بیت عليهم السلام nourany@ :منبع . http://nourany14.blog.ir/rss

پینه ی مهربانی : برای شادی دل حضرت زهراء سلام الله علیها از مظلومیت امیر المومنین بگیم...


امام حسن عليه السلام که داشت بدن پدر رو غسل میداد
سرش رو گذاشت به دیوار و گریه کرد...
امام حسین عليه السلام پرسید چی شده داداش چرا گریه میکنی؟
 
امام حسن عليه السلام فرمود : 
اینقدر پدرم شبانه غذا گذاشته رو دوشش برای فقرا برده 
که کتف هاش پینه بسته...
.
.
بعدتر
بچه های حسین عليه السلام ، پسر امیرالمومنین عليه السلام ،
در خرابه های شام ، گرسنه بودن...
:منبع . http://yeksabadsib.blog.ir/rss

پینه ی مهربانی : برای شادی دل حضرت زهراء سلام الله علیها از مظلومیت امیر المومنین بگیم...


امام حسن عليه السلام که داشت بدن پدر رو غسل میداد
سرش رو گذاشت به دیوار و گریه کرد...
امام حسین عليه السلام پرسید چی شده داداش چرا گریه میکنی؟
 
امام حسن عليه السلام فرمود : 
اینقدر پدرم شبانه غذا گذاشته رو دوشش برای فقرا برده 
که کتف هاش پینه بسته...
.
.
بعدتر
بچه های حسین عليه السلام ، پسر امیرالمومنین عليه السلام ،
در خرابه های شام ، گرسنه بودن...
:منبع . http://yeksabadsib.blog.ir/rss

آیا دعای عرفه دارای سند محکمی است؟


آیا دعای عرفه دارای سند محکمی است؟
پسران غالب اسدی چه کسانی هستند؟
آن چه در کتاب های رجالی آمده است، پسران غالب بن بشر اسدی که ابن اثیر او را از صحابه دانسته اند[۱]، بشر و بشیر می باشند که دعای عرفه را از امام حسین ـ عليه السلام ـ نقل کرده اند.
بشر بن غالب الاسدی الکوفی کیست؟
در کتاب های رجالی نام او آمده است. برخی در مورد او چیزی نگفته اند و عدّه ای او را مجهول دانسته اند. در تنقیح المقال آمده است که: شیخ (ره) او را از اصحاب امام حسین ـ عليه السلام ـ و امام سجاد ـ عليه السلام ـ دانسته و به دنبال آن آورده: ظاهر این است که بشر بن غالب الاسدی الکوفی امامی است اما حال او مجهول است.[۲] در اصول کافی از او روایت هم نقل شده است. برخی او را از اصحاب امیرالمؤمنین ـ عليه السلام ـ و اصحاب امام حسین ـ عليه السلام ـ و امام سجاد ـ عليه السلام ـ دانسته [۳] و در مورد وثاقت یا عدم وثاقت او ساکت مانده است.


فقط ده ضربه


بخشی از جنگ صفینمعاویه در اول صفر سال 37 هجری لشکری مرکب از 300000 نفر برای جنگ با علی
عليه السلام السلام براه انداخت  و
امیرالمؤمنین عليه السلام نیز با لشکری قریب 120000 از کوفه حرکت کردند و
دو لشکر در منطقه ای بنام صفین با یکدیگر بر خورد نمودند. این جنگ 4 ماه
طول کشید و در اواخر که لشکر حضرت امیر عليه السلام پیش برد و مالک اشتر
فرمانده شجاع علی عليه السلام به شدت می جنگید و به نزدیکی خیمه معاویه
رسیده بود، عمروعاص، وزیر معاویه حیله ای اندیشید و دستور داد قرآن ها را
سر نیزه کنند و بانگ بر آورند: میان مان و شما قرآن حکم کند. این حیله کارگر شد و عده ای از سربازان علی عليه السلام گفتند: یا علی ما در مقابل قرآن نمی جنگیم، جنگ را متوقف کن.
هر چه حضرت امیر عليه السلام آنها را نصیحت کرد و فریبکاری معاویه و
عمروعاص را به آنها خاطر نشان کرد فایده نبخشید تا بالاخره این دوستان
نادان، آن

فقط ده ضربه


بخشی از جنگ صفینمعاویه در اول صفر سال 37 هجری لشکری مرکب از 300000 نفر برای جنگ با علی
عليه السلام السلام براه انداخت  و
امیرالمؤمنین عليه السلام نیز با لشکری قریب 120000 از کوفه حرکت کردند و
دو لشکر در منطقه ای بنام صفین با یکدیگر بر خورد نمودند. این جنگ 4 ماه
طول کشید و در اواخر که لشکر حضرت امیر عليه السلام پیش برد و مالک اشتر
فرمانده شجاع علی عليه السلام به شدت می جنگید و به نزدیکی خیمه معاویه
رسیده بود، عمروعاص، وزیر معاویه حیله ای اندیشید و دستور داد قرآن ها را
سر نیزه کنند و بانگ بر آورند: میان مان و شما قرآن حکم کند. این حیله کارگر شد و عده ای از سربازان علی عليه السلام گفتند: یا علی ما در مقابل قرآن نمی جنگیم، جنگ را متوقف کن.
هر چه حضرت امیر عليه السلام آنها را نصیحت کرد و فریبکاری معاویه و
عمروعاص را به آنها خاطر نشان کرد فایده نبخشید تا بالاخره این دوستان
نادان، آن

فقط ده ضربه


بخشی از جنگ صفینمعاویه در اول صفر سال 37 هجری لشکری مرکب از 300000 نفر برای جنگ با علی
عليه السلام السلام براه انداخت  و
امیرالمؤمنین عليه السلام نیز با لشکری قریب 120000 از کوفه حرکت کردند و
دو لشکر در منطقه ای بنام صفین با یکدیگر بر خورد نمودند. این جنگ 4 ماه
طول کشید و در اواخر که لشکر حضرت امیر عليه السلام پیش برد و مالک اشتر
فرمانده شجاع علی عليه السلام به شدت می جنگید و به نزدیکی خیمه معاویه
رسیده بود، عمروعاص، وزیر معاویه حیله ای اندیشید و دستور داد قرآن ها را
سر نیزه کنند و بانگ بر آورند: میان مان و شما قرآن حکم کند. این حیله کارگر شد و عده ای از سربازان علی عليه السلام گفتند: یا علی ما در مقابل قرآن نمی جنگیم، جنگ را متوقف کن.
هر چه حضرت امیر عليه السلام آنها را نصیحت کرد و فریبکاری معاویه و
عمروعاص را به آنها خاطر نشان کرد فایده نبخشید تا بالاخره این دوستان
نادان، آن

فقط ده ضربه


بخشی از جنگ صفینمعاویه در اول صفر سال 37 هجری لشکری مرکب از 300000 نفر برای جنگ با علی
عليه السلام السلام براه انداخت  و
امیرالمؤمنین عليه السلام نیز با لشکری قریب 120000 از کوفه حرکت کردند و
دو لشکر در منطقه ای بنام صفین با یکدیگر بر خورد نمودند. این جنگ 4 ماه
طول کشید و در اواخر که لشکر حضرت امیر عليه السلام پیش برد و مالک اشتر
فرمانده شجاع علی عليه السلام به شدت می جنگید و به نزدیکی خیمه معاویه
رسیده بود، عمروعاص، وزیر معاویه حیله ای اندیشید و دستور داد قرآن ها را
سر نیزه کنند و بانگ بر آورند: میان مان و شما قرآن حکم کند. این حیله کارگر شد و عده ای از سربازان علی عليه السلام گفتند: یا علی ما در مقابل قرآن نمی جنگیم، جنگ را متوقف کن.
هر چه حضرت امیر عليه السلام آنها را نصیحت کرد و فریبکاری معاویه و
عمروعاص را به آنها خاطر نشان کرد فایده نبخشید تا بالاخره این دوستان
نادان، آن

داستان تولد حضرت ولی عصر (عج)


امام زمان (عج) در چه شرایطى و چگونه متولد شدند؟ 
شرایط زمان تولد امام زمان (عج) شرایط عادى نبود، زیرا طبق روایات منقول از پیامبر اسلام (صلى الله عليه وآله وسلم) مهدى آل محمد (عج) ، آن که ستمگران را نابود و زمین را پر از عدل و داد مى کند ، فرزند امام حسن عسکرى (عليه السلام) است. از این رو دستگاه خلافت عباسى امام حسن عسکرى (عليه السلام) را در شهر سامرا تحت نظر داشت و منتظر بود تا اگر فرزندى از ایشان به دنیا آید، او را بکشد، همان گونه که فرعون ، در کمین بود تا اگر حضرت موسى (عليه السلام) به دنیا آید، او را به قتل برساند. در این شرایط خفقان و غیر عادى، حضرت مهدى (عج) مخفیانه به دنیا آمدند. جریان تولد حضرت را حکیمه خاتون ، دختر امام جواد (عليه السلام) و عمه ى امام حسن عسکرى (عليه السلام) این گونه بازگو فرموده اند :
« ابو محمد امام حسن عسکرى (عليه السلام) شخصى را دنبال من فرستاد که امشب (شب نیمه

احادیث حضرت امام حسین (ع)


امام حسین عليه السلام : بادِروا بِصِحَّةِ الأجسامِ فی مُدَّةِ الأعمارِ ؛ 

امام حسین عليه السلام :در مدّت عمر ، در حفظ سلامت تن بکوشید .
امام حسین عليه السلام : لایَحِلُّ لِعَینٍ مُؤمِنَةٍ تَرَى اللّه َ یُعصى فَتَطرِفَ حَتّى تَغَیِّرَهُ ؛ 

امام حسین عليه السلام :بر هیچ چشم مؤمنى روا نیست که ببیند خدا نافرمانى مى شود و چشم خود را فرو بندد ، مگر آن که آن وضع را تغییر دهد .

امام حسین عليه السلام : یا أُختاه لاتَنسینی فی نافِلَةِ اللَّیلِ ؛ 

امام حسین عليه السلام :اى خواهرم ! مرا در نماز شب فراموش نکن .


 امام حسین عليه السلام : مَن عَبَدَ اللّه َ حَقَّ عِبادَتِهِ آتاهُ ال

میلاد با سعادت خورشید مدینه گرامی باد


خورشید مدینه
یحیی مازنی گوید: «من در #مدینه مدت بسیاری همسایه حضرت #امیرالمومنین علی عليه‌السلام بودم، ولی به خدا سوگند هرگز #حضرت_زینب عليهاالسلام را ندیدم و صدای او را هم نشنیدم»
هنگام زیارت جد بزرگوارش #پیامبر_اکرم #رسول_خدا صلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم شبانه از خانه بیرون می رفت؛ در حالی که برادرانش #امام_حسن و #امام_حسین عليهماالسّلام اطراف او و امیرالمؤمنین علی عليه السّلام پیش رویش راه می رفتند. وقتی به قبر رسول خدا صلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم  نزدیک می‌شدند، حضرتش جلو می رفت و نور چراغ را کم می کرد.
یک بار امام حسن عليه‌السّلام از پدر درباره این کار سؤال کرد. حضرت فرمود:
«حسن جان! نمی خواهم چشم نامحرمی به خواهرت زینب بیفتد.» 
  #زینب_کبری ص۲۲  ؛  #فاطمه_زهرا (عليها السّلام) شادمانی دل پیامبر ص۸۶۲
—---—
@eHeyat :منبع . http://sayesarebandegi.blog.ir/rss

میلاد با سعادت خورشید مدینه گرامی باد


خورشید مدینه
یحیی مازنی گوید: «من در #مدینه مدت بسیاری همسایه حضرت #امیرالمومنین علی عليه‌السلام بودم، ولی به خدا سوگند هرگز #حضرت_زینب عليهاالسلام را ندیدم و صدای او را هم نشنیدم»
هنگام زیارت جد بزرگوارش #پیامبر_اکرم #رسول_خدا صلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم شبانه از خانه بیرون می رفت؛ در حالی که برادرانش #امام_حسن و #امام_حسین عليهماالسّلام اطراف او و امیرالمؤمنین علی عليه السّلام پیش رویش راه می رفتند. وقتی به قبر رسول خدا صلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم  نزدیک می‌شدند، حضرتش جلو می رفت و نور چراغ را کم می کرد.
یک بار امام حسن عليه‌السّلام از پدر درباره این کار سؤال کرد. حضرت فرمود:
«حسن جان! نمی خواهم چشم نامحرمی به خواهرت زینب بیفتد.» 
  #زینب_کبری ص۲۲  ؛  #فاطمه_زهرا (عليها السّلام) شادمانی دل پیامبر ص۸۶۲
—---—
@eHeyat :منبع . http://sayesarebandegi.blog.ir/rss

میلاد با سعادت خورشید مدینه گرامی باد


خورشید مدینه
یحیی مازنی گوید: «من در #مدینه مدت بسیاری همسایه حضرت #امیرالمومنین علی عليه‌السلام بودم، ولی به خدا سوگند هرگز #حضرت_زینب عليهاالسلام را ندیدم و صدای او را هم نشنیدم»
هنگام زیارت جد بزرگوارش #پیامبر_اکرم #رسول_خدا صلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم شبانه از خانه بیرون می رفت؛ در حالی که برادرانش #امام_حسن و #امام_حسین عليهماالسّلام اطراف او و امیرالمؤمنین علی عليه السّلام پیش رویش راه می رفتند. وقتی به قبر رسول خدا صلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم  نزدیک می‌شدند، حضرتش جلو می رفت و نور چراغ را کم می کرد.
یک بار امام حسن عليه‌السّلام از پدر درباره این کار سؤال کرد. حضرت فرمود:
«حسن جان! نمی خواهم چشم نامحرمی به خواهرت زینب بیفتد.» 
  #زینب_کبری ص۲۲  ؛  #فاطمه_زهرا (عليها السّلام) شادمانی دل پیامبر ص۸۶۲
—---—
@eHeyat :منبع . http://sayesarebandegi.blog.ir/rss

علی علیه السلام از زبان فاطمه علیهاالسلام


علی عليه السلام از زبان فاطمه عليهاالسلام
به نوشته پایگاه فرهنگی مذهبی رهروان فاطمی وبه نقل از کتاب الگوهای رفتاری حضرت فاطمه زهرا عليها السلام حضرت فاطمه عليها السلام در برابر یکی از افراد نادان مدینه که در مورد علی عليه السلام زبان به سرزنش گشوده بود وناسزا می گفت فرمودند: میدانی علی کیست؟
علی امامی ربانی والهی هیکلی نورانی و مرکز توجه همه ی عارفان وخدا پرستان و فرزندی از خاندان پاکان ,گوینده به حق و روا, جایگاه اصلی ومحور امامت ,پدر حسن وحسین عليهما السلام دودسته گل پیامبر (ص) و دوبزرگ و سرور جوانان اهل بهشت است.
برای مطالعه بیشتر در این زمینه به منبع زیر مراجعه نمایید.
کتاب الگوهای رفتاری حضرت فاطمه زهرا عليها السلام نوشته حلیمه صفری :منبع . http://rahrovanfatemi.blog.ir/rss

علی علیه السلام از زبان فاطمه علیهاالسلام


علی عليه السلام از زبان فاطمه عليهاالسلام
به نوشته پایگاه فرهنگی مذهبی رهروان فاطمی وبه نقل از کتاب الگوهای رفتاری حضرت فاطمه زهرا عليها السلام حضرت فاطمه عليها السلام در برابر یکی از افراد نادان مدینه که در مورد علی عليه السلام زبان به سرزنش گشوده بود وناسزا می گفت فرمودند: میدانی علی کیست؟
علی امامی ربانی والهی هیکلی نورانی و مرکز توجه همه ی عارفان وخدا پرستان و فرزندی از خاندان پاکان ,گوینده به حق و روا, جایگاه اصلی ومحور امامت ,پدر حسن وحسین عليهما السلام دودسته گل پیامبر (ص) و دوبزرگ و سرور جوانان اهل بهشت است.
برای مطالعه بیشتر در این زمینه به منبع زیر مراجعه نمایید.
کتاب الگوهای رفتاری حضرت فاطمه زهرا عليها السلام نوشته حلیمه صفری :منبع . http://rahrovanfatemi.blog.ir/rss

علی علیه السلام از زبان فاطمه علیهاالسلام


علی عليه السلام از زبان فاطمه عليهاالسلام
به نوشته پایگاه فرهنگی مذهبی رهروان فاطمی وبه نقل از کتاب الگوهای رفتاری حضرت فاطمه زهرا عليها السلام حضرت فاطمه عليها السلام در برابر یکی از افراد نادان مدینه که در مورد علی عليه السلام زبان به سرزنش گشوده بود وناسزا می گفت فرمودند: میدانی علی کیست؟
علی امامی ربانی والهی هیکلی نورانی و مرکز توجه همه ی عارفان وخدا پرستان و فرزندی از خاندان پاکان ,گوینده به حق و روا, جایگاه اصلی ومحور امامت ,پدر حسن وحسین عليهما السلام دودسته گل پیامبر (ص) و دوبزرگ و سرور جوانان اهل بهشت است.
برای مطالعه بیشتر در این زمینه به منبع زیر مراجعه نمایید.
کتاب الگوهای رفتاری حضرت فاطمه زهرا عليها السلام نوشته حلیمه صفری :منبع . http://rahrovanfatemi.blog.ir/rss

فاطمه علیها السلام از نگاه علی علیه السلام


بسم الله الرحمن الرحیم
وقتی میخوایم یکی رو بهتر بشناسیم ، بهمون میگن برید از دوستان و نزدیکانش بپرسید؛ اونها بهتر می تونن همه چیز رو درباره اون شخص بهتون بگن.
اگه میخوایم ویژگی های بی نظیر سیده نساء العالمین رو بهتر بشناسیم، کسی بهتر از امیرالمومنین علی عليه السلام نمی تواند شخصیت او را به ما معرفی کند.
کتاب فاطمه عليها السلام از نگاه علی عليه السلام ترجمه و تکمیل شده کتاب فاطمه عليها السلام فی رأی علی عليه السلام است. در این کتاب که شامل 40 بخش است، تلاش شده با استفاده از آیات و روایات مطالبی در کنار سخنان حضرت بیاید، که فهم این سخنان رو راحت تر کند. این مطالب تحت عنوان نکته ها در هر فصل آمده است. این کتاب با قیمتی مناسب به فروش می رسد که خواندن اون رو به همه دوستان توصیه می کنم.
برای خرید اینترنتی کتاب کلیک کنید.
:منبع . http://taranomemarefat.blog.ir/rss

فاطمه علیها السلام از نگاه علی علیه السلام


بسم الله الرحمن الرحیم
وقتی میخوایم یکی رو بهتر بشناسیم ، بهمون میگن برید از دوستان و نزدیکانش بپرسید؛ اونها بهتر می تونن همه چیز رو درباره اون شخص بهتون بگن.
اگه میخوایم ویژگی های بی نظیر سیده نساء العالمین رو بهتر بشناسیم، کسی بهتر از امیرالمومنین علی عليه السلام نمی تواند شخصیت او را به ما معرفی کند.
کتاب فاطمه عليها السلام از نگاه علی عليه السلام ترجمه و تکمیل شده کتاب فاطمه عليها السلام فی رأی علی عليه السلام است. در این کتاب که شامل 40 بخش است، تلاش شده با استفاده از آیات و روایات مطالبی در کنار سخنان حضرت بیاید، که فهم این سخنان رو راحت تر کند. این مطالب تحت عنوان نکته ها در هر فصل آمده است. این کتاب با قیمتی مناسب به فروش می رسد که خواندن اون رو به همه دوستان توصیه می کنم.
برای خرید اینترنتی کتاب کلیک کنید.
:منبع . http://taranomemarefat.blog.ir/rss

فاطمه علیها السلام از نگاه علی علیه السلام


بسم الله الرحمن الرحیم
وقتی میخوایم یکی رو بهتر بشناسیم ، بهمون میگن برید از دوستان و نزدیکانش بپرسید؛ اونها بهتر می تونن همه چیز رو درباره اون شخص بهتون بگن.
اگه میخوایم ویژگی های بی نظیر سیده نساء العالمین رو بهتر بشناسیم، کسی بهتر از امیرالمومنین علی عليه السلام نمی تواند شخصیت او را به ما معرفی کند.
کتاب فاطمه عليها السلام از نگاه علی عليه السلام ترجمه و تکمیل شده کتاب فاطمه عليها السلام فی رأی علی عليه السلام است. در این کتاب که شامل 40 بخش است، تلاش شده با استفاده از آیات و روایات مطالبی در کنار سخنان حضرت بیاید، که فهم این سخنان رو راحت تر کند. این مطالب تحت عنوان نکته ها در هر فصل آمده است. این کتاب با قیمتی مناسب به فروش می رسد که خواندن اون رو به همه دوستان توصیه می کنم.
برای خرید اینترنتی کتاب کلیک کنید.
:منبع . http://taranomemarefat.blog.ir/rss

فاطمه علیها السلام از نگاه علی علیه السلام


بسم الله الرحمن الرحیم
وقتی میخوایم یکی رو بهتر بشناسیم ، بهمون میگن برید از دوستان و نزدیکانش بپرسید؛ اونها بهتر می تونن همه چیز رو درباره اون شخص بهتون بگن.
اگه میخوایم ویژگی های بی نظیر سیده نساء العالمین رو بهتر بشناسیم، کسی بهتر از امیرالمومنین علی عليه السلام نمی تواند شخصیت او را به ما معرفی کند.
کتاب فاطمه عليها السلام از نگاه علی عليه السلام ترجمه و تکمیل شده کتاب فاطمه عليها السلام فی رأی علی عليه السلام است. در این کتاب که شامل 40 بخش است، تلاش شده با استفاده از آیات و روایات مطالبی در کنار سخنان حضرت بیاید، که فهم این سخنان رو راحت تر کند. این مطالب تحت عنوان نکته ها در هر فصل آمده است. این کتاب با قیمتی مناسب به فروش می رسد که خواندن اون رو به همه دوستان توصیه می کنم.
برای خرید اینترنتی کتاب کلیک کنید.
:منبع . http://taranomemarefat.blog.ir/rss

فاطمه علیها السلام از نگاه علی علیه السلام


بسم الله الرحمن الرحیم
وقتی میخوایم یکی رو بهتر بشناسیم ، بهمون میگن برید از دوستان و نزدیکانش بپرسید؛ اونها بهتر می تونن همه چیز رو درباره اون شخص بهتون بگن.
اگه میخوایم ویژگی های بی نظیر سیده نساء العالمین رو بهتر بشناسیم، کسی بهتر از امیرالمومنین علی عليه السلام نمی تواند شخصیت او را به ما معرفی کند.
کتاب فاطمه عليها السلام از نگاه علی عليه السلام ترجمه و تکمیل شده کتاب فاطمه عليها السلام فی رأی علی عليه السلام است. در این کتاب که شامل 40 بخش است، تلاش شده با استفاده از آیات و روایات مطالبی در کنار سخنان حضرت بیاید، که فهم این سخنان رو راحت تر کند. این مطالب تحت عنوان نکته ها در هر فصل آمده است. این کتاب با قیمتی مناسب به فروش می رسد که خواندن اون رو به همه دوستان توصیه می کنم.
برای خرید اینترنتی کتاب کلیک کنید.
:منبع . http://taranomemarefat.blog.ir/rss


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »