بزرگترین آرشیو وبلاگ های فارسی

محل تبلیغات
اخبار ذوزنقه : با سامانه قدرتمند ذوزنقه پیش از بقیه مطالب جدید را مشاهده کنید و بروز باشید
اخر دنیا


اخر کار خطاب میرسه به عزرائیل که همه بشر رو قبض روح کن.همه انسان ها رو قبض روح می کند.وقتی همه مردند.......
خداوند:دیگر چه کسانی ماندند ؟
عزائیل:فرشتگان
خداوند:اون ها رو هم قبض روح کن.
عزرائیل فرشتگان رو قیض روح می کند.
خداوند:دیگر چه کسانی ماندند؟
عزرائیل:من و میکائیل و اسرافیل و جبرئیل
خداوند:اون سه تا رو هم قبض روح کن.
عزرائیل ان سه را نیز قبض روح می کند.
خداوند:دیگر چه کسانی ماندند؟
عزرائیل:من و ذات مقدس شما که همیشه زنده ای.
خداوند :حالا من تو را قبض روح می کنم.
به او می گوید موت..........روح تا نیمه می اید که عزرائیل می گوید:پروردگارا به عزتت قسم اگر می دانستم که جان دادن اینقدر سخته،مراعات بندگانت را می کردم.
اری انسانی که با ضرر مالی کمی،ناراحتی زیادی دارد،ان لحظه همه را از دست می دهد و بسیار برایش سخت است. :منبع . http://iranbozorg.blog.ir/rss

اخر دنیا


اخر کار خطاب میرسه به عزرائیل که همه بشر رو قبض روح کن.همه انسان ها رو قبض روح می کند.وقتی همه مردند.......
خداوند:دیگر چه کسانی ماندند ؟
عزائیل:فرشتگان
خداوند:اون ها رو هم قبض روح کن.
عزرائیل فرشتگان رو قیض روح می کند.
خداوند:دیگر چه کسانی ماندند؟
عزرائیل:من و میکائیل و اسرافیل و جبرئیل
خداوند:اون سه تا رو هم قبض روح کن.
عزرائیل ان سه را نیز قبض روح می کند.
خداوند:دیگر چه کسانی ماندند؟
عزرائیل:من و ذات مقدس شما که همیشه زنده ای.
خداوند :حالا من تو را قبض روح می کنم.
به او می گوید موت..........روح تا نیمه می اید که عزرائیل می گوید:پروردگارا به عزتت قسم اگر می دانستم که جان دادن اینقدر سخته،مراعات بندگانت را می کردم.
اری انسانی که با ضرر مالی کمی،ناراحتی زیادی دارد،ان لحظه همه را از دست می دهد و بسیار برایش سخت است. :منبع . http://iranbozorg.blog.ir/rss

اخر دنیا


اخر کار خطاب میرسه به عزرائیل که همه بشر رو قبض روح کن.همه انسان ها رو قبض روح می کند.وقتی همه مردند.......
خداوند:دیگر چه کسانی ماندند ؟
عزائیل:فرشتگان
خداوند:اون ها رو هم قبض روح کن.
عزرائیل فرشتگان رو قیض روح می کند.
خداوند:دیگر چه کسانی ماندند؟
عزرائیل:من و میکائیل و اسرافیل و جبرئیل
خداوند:اون سه تا رو هم قبض روح کن.
عزرائیل ان سه را نیز قبض روح می کند.
خداوند:دیگر چه کسانی ماندند؟
عزرائیل:من و ذات مقدس شما که همیشه زنده ای.
خداوند :حالا من تو را قبض روح می کنم.
به او می گوید موت..........روح تا نیمه می اید که عزرائیل می گوید:پروردگارا به عزتت قسم اگر می دانستم که جان دادن اینقدر سخته،مراعات بندگانت را می کردم.
اری انسانی که با ضرر مالی کمی،ناراحتی زیادی دارد،ان لحظه همه را از دست می دهد و بسیار برایش سخت است. :منبع . http://iranbozorg.blog.ir/rss

اخر دنیا


اخر کار خطاب میرسه به عزرائیل که همه بشر رو قبض روح کن.همه انسان ها رو قبض روح می کند.وقتی همه مردند.......
خداوند:دیگر چه کسانی ماندند ؟
عزائیل:فرشتگان
خداوند:اون ها رو هم قبض روح کن.
عزرائیل فرشتگان رو قیض روح می کند.
خداوند:دیگر چه کسانی ماندند؟
عزرائیل:من و میکائیل و اسرافیل و جبرئیل
خداوند:اون سه تا رو هم قبض روح کن.
عزرائیل ان سه را نیز قبض روح می کند.
خداوند:دیگر چه کسانی ماندند؟
عزرائیل:من و ذات مقدس شما که همیشه زنده ای.
خداوند :حالا من تو را قبض روح می کنم.
به او می گوید موت..........روح تا نیمه می اید که عزرائیل می گوید:پروردگارا به عزتت قسم اگر می دانستم که جان دادن اینقدر سخته،مراعات بندگانت را می کردم.
اری انسانی که با ضرر مالی کمی،ناراحتی زیادی دارد،ان لحظه همه را از دست می دهد و بسیار برایش سخت است. :منبع . http://iranbozorg.blog.ir/rss

یه سوال


خداوند متعال میگه نا امیدی از من بعد از شرک بزرگترین گناهه  ،  خب این تا اینجاش درست که نباید از رحمت خداوند نا امید بشیم ، ولی خب بخشش خداوند هم یه سری ساختار داره که یکیش اینه که جبران کنی ، حالا کسی که نمیتونه جبران کنه چی؟ :منبع . http://iloveu.blog.ir/rss

یه سوال


خداوند متعال میگه نا امیدی از من بعد از شرک بزرگترین گناهه  ،  خب این تا اینجاش درست که نباید از رحمت خداوند نا امید بشیم ، ولی خب بخشش خداوند هم یه سری ساختار داره که یکیش اینه که جبران کنی ، حالا کسی که نمیتونه جبران کنه چی؟ :منبع . http://iloveu.blog.ir/rss

تکلیف دوم در مسیر رستگاری(انتخاب مسیر حرکت


با سلام در ادامه مطالب قبل باید گفت هدف از انتخاب مسیر مستقیم برای حرکت در وهله اول اطاعت از دستورات خداوند متعال و نزدیک شدن به خداوند و به دست آوردن رضای اوست و در مرحله بعد تلاش برای پیشبرد اهداف عالیه خداوند و مکتب انسان ساز کامل اسلام عزیز است :منبع . http://moballeghnoor.blog.ir/rss

تکلیف دوم در مسیر رستگاری(انتخاب مسیر حرکت


با سلام در ادامه مطالب قبل باید گفت هدف از انتخاب مسیر مستقیم برای حرکت در وهله اول اطاعت از دستورات خداوند متعال و نزدیک شدن به خداوند و به دست آوردن رضای اوست و در مرحله بعد تلاش برای پیشبرد اهداف عالیه خداوند و مکتب انسان ساز کامل اسلام عزیز است :منبع . http://moballeghnoor.blog.ir/rss

تکلیف دوم در مسیر رستگاری(انتخاب مسیر حرکت


با سلام در ادامه مطالب قبل باید گفت هدف از انتخاب مسیر مستقیم برای حرکت در وهله اول اطاعت از دستورات خداوند متعال و نزدیک شدن به خداوند و به دست آوردن رضای اوست و در مرحله بعد تلاش برای پیشبرد اهداف عالیه خداوند و مکتب انسان ساز کامل اسلام عزیز است :منبع . http://moballeghnoor.blog.ir/rss

تکلیف دوم در مسیر رستگاری(انتخاب مسیر حرکت


با سلام در ادامه مطالب قبل باید گفت هدف از انتخاب مسیر مستقیم برای حرکت در وهله اول اطاعت از دستورات خداوند متعال و نزدیک شدن به خداوند و به دست آوردن رضای اوست و در مرحله بعد تلاش برای پیشبرد اهداف عالیه خداوند و مکتب انسان ساز کامل اسلام عزیز است :منبع . http://moballeghnoor.blog.ir/rss

تکلیف دوم در مسیر رستگاری(انتخاب مسیر حرکت


با سلام در ادامه مطالب قبل باید گفت هدف از انتخاب مسیر مستقیم برای حرکت در وهله اول اطاعت از دستورات خداوند متعال و نزدیک شدن به خداوند و به دست آوردن رضای اوست و در مرحله بعد تلاش برای پیشبرد اهداف عالیه خداوند و مکتب انسان ساز کامل اسلام عزیز است :منبع . http://moballeghnoor.blog.ir/rss

تکلیف دوم در مسیر رستگاری(انتخاب مسیر حرکت


با سلام در ادامه مطالب قبل باید گفت هدف از انتخاب مسیر مستقیم برای حرکت در وهله اول اطاعت از دستورات خداوند متعال و نزدیک شدن به خداوند و به دست آوردن رضای اوست و در مرحله بعد تلاش برای پیشبرد اهداف عالیه خداوند و مکتب انسان ساز کامل اسلام عزیز است :منبع . http://moballeghnoor.blog.ir/rss

تکلیف دوم در مسیر رستگاری(انتخاب مسیر حرکت


با سلام در ادامه مطالب قبل باید گفت هدف از انتخاب مسیر مستقیم برای حرکت در وهله اول اطاعت از دستورات خداوند متعال و نزدیک شدن به خداوند و به دست آوردن رضای اوست و در مرحله بعد تلاش برای پیشبرد اهداف عالیه خداوند و مکتب انسان ساز کامل اسلام عزیز است :منبع . http://moballeghnoor.blog.ir/rss

تکلیف دوم در مسیر رستگاری(انتخاب مسیر حرکت


با سلام در ادامه مطالب قبل باید گفت هدف از انتخاب مسیر مستقیم برای حرکت در وهله اول اطاعت از دستورات خداوند متعال و نزدیک شدن به خداوند و به دست آوردن رضای اوست و در مرحله بعد تلاش برای پیشبرد اهداف عالیه خداوند و مکتب انسان ساز کامل اسلام عزیز است :منبع . http://moballeghnoor.blog.ir/rss

تکلیف دوم در مسیر رستگاری(انتخاب مسیر حرکت


با سلام در ادامه مطالب قبل باید گفت هدف از انتخاب مسیر مستقیم برای حرکت در وهله اول اطاعت از دستورات خداوند متعال و نزدیک شدن به خداوند و به دست آوردن رضای اوست و در مرحله بعد تلاش برای پیشبرد اهداف عالیه خداوند و مکتب انسان ساز کامل اسلام عزیز است :منبع . http://moballeghnoor.blog.ir/rss

تکلیف دوم در مسیر رستگاری(انتخاب مسیر حرکت


با سلام در ادامه مطالب قبل باید گفت هدف از انتخاب مسیر مستقیم برای حرکت در وهله اول اطاعت از دستورات خداوند متعال و نزدیک شدن به خداوند و به دست آوردن رضای اوست و در مرحله بعد تلاش برای پیشبرد اهداف عالیه خداوند و مکتب انسان ساز کامل اسلام عزیز است :منبع . http://moballeghnoor.blog.ir/rss

تکلیف دوم در مسیر رستگاری(انتخاب مسیر حرکت


با سلام در ادامه مطالب قبل باید گفت هدف از انتخاب مسیر مستقیم برای حرکت در وهله اول اطاعت از دستورات خداوند متعال و نزدیک شدن به خداوند و به دست آوردن رضای اوست و در مرحله بعد تلاش برای پیشبرد اهداف عالیه خداوند و مکتب انسان ساز کامل اسلام عزیز است :منبع . http://moballeghnoor.blog.ir/rss

تکلیف دوم در مسیر رستگاری(انتخاب مسیر حرکت


با سلام در ادامه مطالب قبل باید گفت هدف از انتخاب مسیر مستقیم برای حرکت در وهله اول اطاعت از دستورات خداوند متعال و نزدیک شدن به خداوند و به دست آوردن رضای اوست و در مرحله بعد تلاش برای پیشبرد اهداف عالیه خداوند و مکتب انسان ساز کامل اسلام عزیز است :منبع . http://moballeghnoor.blog.ir/rss

سوگند دروغ


خداوند در سوره آل عمران می فرماید:کسانی که پیمان الهی و سوگندهای خود را به بهای ناچیزی می فروشند بهره ای در آخرت نخواهند داشت و خداوند با آنها سخن نمی گوید و به آنها در قیامت نمی نگرد و آنها را پاک نمی سازد و عذاب دردناکی برای آنهاست.امام صادق نیز می فرماید:کسی که قسم بخورد در حالی که می داند دروغ می گوید آشکارا با خداوند جنگیده است. :منبع . http://gonahanekabire.blog.ir/rss

سوگند دروغ


خداوند در سوره آل عمران می فرماید:کسانی که پیمان الهی و سوگندهای خود را به بهای ناچیزی می فروشند بهره ای در آخرت نخواهند داشت و خداوند با آنها سخن نمی گوید و به آنها در قیامت نمی نگرد و آنها را پاک نمی سازد و عذاب دردناکی برای آنهاست.امام صادق نیز می فرماید:کسی که قسم بخورد در حالی که می داند دروغ می گوید آشکارا با خداوند جنگیده است. :منبع . http://gonahanekabire.blog.ir/rss

سوگند دروغ


خداوند در سوره آل عمران می فرماید:کسانی که پیمان الهی و سوگندهای خود را به بهای ناچیزی می فروشند بهره ای در آخرت نخواهند داشت و خداوند با آنها سخن نمی گوید و به آنها در قیامت نمی نگرد و آنها را پاک نمی سازد و عذاب دردناکی برای آنهاست.امام صادق نیز می فرماید:کسی که قسم بخورد در حالی که می داند دروغ می گوید آشکارا با خداوند جنگیده است. :منبع . http://gonahanekabire.blog.ir/rss

سوگند دروغ


خداوند در سوره آل عمران می فرماید:کسانی که پیمان الهی و سوگندهای خود را به بهای ناچیزی می فروشند بهره ای در آخرت نخواهند داشت و خداوند با آنها سخن نمی گوید و به آنها در قیامت نمی نگرد و آنها را پاک نمی سازد و عذاب دردناکی برای آنهاست.امام صادق نیز می فرماید:کسی که قسم بخورد در حالی که می داند دروغ می گوید آشکارا با خداوند جنگیده است. :منبع . http://gonahanekabire.blog.ir/rss

سوگند دروغ


خداوند در سوره آل عمران می فرماید:کسانی که پیمان الهی و سوگندهای خود را به بهای ناچیزی می فروشند بهره ای در آخرت نخواهند داشت و خداوند با آنها سخن نمی گوید و به آنها در قیامت نمی نگرد و آنها را پاک نمی سازد و عذاب دردناکی برای آنهاست.امام صادق نیز می فرماید:کسی که قسم بخورد در حالی که می داند دروغ می گوید آشکارا با خداوند جنگیده است. :منبع . http://gonahanekabire.blog.ir/rss

سوگند دروغ


خداوند در سوره آل عمران می فرماید:کسانی که پیمان الهی و سوگندهای خود را به بهای ناچیزی می فروشند بهره ای در آخرت نخواهند داشت و خداوند با آنها سخن نمی گوید و به آنها در قیامت نمی نگرد و آنها را پاک نمی سازد و عذاب دردناکی برای آنهاست.امام صادق نیز می فرماید:کسی که قسم بخورد در حالی که می داند دروغ می گوید آشکارا با خداوند جنگیده است. :منبع . http://gonahanekabire.blog.ir/rss

سوگند دروغ


خداوند در سوره آل عمران می فرماید:کسانی که پیمان الهی و سوگندهای خود را به بهای ناچیزی می فروشند بهره ای در آخرت نخواهند داشت و خداوند با آنها سخن نمی گوید و به آنها در قیامت نمی نگرد و آنها را پاک نمی سازد و عذاب دردناکی برای آنهاست.امام صادق نیز می فرماید:کسی که قسم بخورد در حالی که می داند دروغ می گوید آشکارا با خداوند جنگیده است. :منبع . http://gonahanekabire.blog.ir/rss

تکلیف دوم(انتخاب مسیر حرکت


با سلام در ادامه مطالب قبل شاخص و تعریفی که خداوند در خصوص حزب خدا دارد این است که حزب خدا در راستای اعتلای اهداف عالیه اسلام و دستورات خداوند متعال و مبارزه با هر آنچه ظلم است و جور است و جفا و مبارزه با دشمنان خدا و مومنان قدم برمیدارند و حزب شیطان و طاغوت در راستای ترویج و گسترش ظلم و ستم و هر آنچه منکر و تاریکی است و خلاف دستورات خدا و پیامبران و با هدف تضعیف و مبارزه با حزب خداوند قدم برمی دارند :منبع . http://moballeghnoor.blog.ir/rss

تکلیف دوم(انتخاب مسیر حرکت


با سلام در ادامه مطالب قبل شاخص و تعریفی که خداوند در خصوص حزب خدا دارد این است که حزب خدا در راستای اعتلای اهداف عالیه اسلام و دستورات خداوند متعال و مبارزه با هر آنچه ظلم است و جور است و جفا و مبارزه با دشمنان خدا و مومنان قدم برمیدارند و حزب شیطان و طاغوت در راستای ترویج و گسترش ظلم و ستم و هر آنچه منکر و تاریکی است و خلاف دستورات خدا و پیامبران و با هدف تضعیف و مبارزه با حزب خداوند قدم برمی دارند :منبع . http://moballeghnoor.blog.ir/rss

تکلیف دوم(انتخاب مسیر حرکت


با سلام در ادامه مطالب قبل شاخص و تعریفی که خداوند در خصوص حزب خدا دارد این است که حزب خدا در راستای اعتلای اهداف عالیه اسلام و دستورات خداوند متعال و مبارزه با هر آنچه ظلم است و جور است و جفا و مبارزه با دشمنان خدا و مومنان قدم برمیدارند و حزب شیطان و طاغوت در راستای ترویج و گسترش ظلم و ستم و هر آنچه منکر و تاریکی است و خلاف دستورات خدا و پیامبران و با هدف تضعیف و مبارزه با حزب خداوند قدم برمی دارند :منبع . http://moballeghnoor.blog.ir/rss

تکلیف دوم(انتخاب مسیر حرکت


با سلام در ادامه مطالب قبل شاخص و تعریفی که خداوند در خصوص حزب خدا دارد این است که حزب خدا در راستای اعتلای اهداف عالیه اسلام و دستورات خداوند متعال و مبارزه با هر آنچه ظلم است و جور است و جفا و مبارزه با دشمنان خدا و مومنان قدم برمیدارند و حزب شیطان و طاغوت در راستای ترویج و گسترش ظلم و ستم و هر آنچه منکر و تاریکی است و خلاف دستورات خدا و پیامبران و با هدف تضعیف و مبارزه با حزب خداوند قدم برمی دارند :منبع . http://moballeghnoor.blog.ir/rss

تکلیف دوم(انتخاب مسیر حرکت


با سلام در ادامه مطالب قبل شاخص و تعریفی که خداوند در خصوص حزب خدا دارد این است که حزب خدا در راستای اعتلای اهداف عالیه اسلام و دستورات خداوند متعال و مبارزه با هر آنچه ظلم است و جور است و جفا و مبارزه با دشمنان خدا و مومنان قدم برمیدارند و حزب شیطان و طاغوت در راستای ترویج و گسترش ظلم و ستم و هر آنچه منکر و تاریکی است و خلاف دستورات خدا و پیامبران و با هدف تضعیف و مبارزه با حزب خداوند قدم برمی دارند :منبع . http://moballeghnoor.blog.ir/rss

تکلیف دوم(انتخاب مسیر حرکت


با سلام در ادامه مطالب قبل شاخص و تعریفی که خداوند در خصوص حزب خدا دارد این است که حزب خدا در راستای اعتلای اهداف عالیه اسلام و دستورات خداوند متعال و مبارزه با هر آنچه ظلم است و جور است و جفا و مبارزه با دشمنان خدا و مومنان قدم برمیدارند و حزب شیطان و طاغوت در راستای ترویج و گسترش ظلم و ستم و هر آنچه منکر و تاریکی است و خلاف دستورات خدا و پیامبران و با هدف تضعیف و مبارزه با حزب خداوند قدم برمی دارند :منبع . http://moballeghnoor.blog.ir/rss

تکلیف دوم(انتخاب مسیر حرکت


با سلام در ادامه مطالب قبل شاخص و تعریفی که خداوند در خصوص حزب خدا دارد این است که حزب خدا در راستای اعتلای اهداف عالیه اسلام و دستورات خداوند متعال و مبارزه با هر آنچه ظلم است و جور است و جفا و مبارزه با دشمنان خدا و مومنان قدم برمیدارند و حزب شیطان و طاغوت در راستای ترویج و گسترش ظلم و ستم و هر آنچه منکر و تاریکی است و خلاف دستورات خدا و پیامبران و با هدف تضعیف و مبارزه با حزب خداوند قدم برمی دارند :منبع . http://moballeghnoor.blog.ir/rss

تکلیف دوم(انتخاب مسیر حرکت


با سلام در ادامه مطالب قبل شاخص و تعریفی که خداوند در خصوص حزب خدا دارد این است که حزب خدا در راستای اعتلای اهداف عالیه اسلام و دستورات خداوند متعال و مبارزه با هر آنچه ظلم است و جور است و جفا و مبارزه با دشمنان خدا و مومنان قدم برمیدارند و حزب شیطان و طاغوت در راستای ترویج و گسترش ظلم و ستم و هر آنچه منکر و تاریکی است و خلاف دستورات خدا و پیامبران و با هدف تضعیف و مبارزه با حزب خداوند قدم برمی دارند :منبع . http://moballeghnoor.blog.ir/rss

تکلیف دوم(انتخاب مسیر حرکت


با سلام در ادامه مطالب قبل شاخص و تعریفی که خداوند در خصوص حزب خدا دارد این است که حزب خدا در راستای اعتلای اهداف عالیه اسلام و دستورات خداوند متعال و مبارزه با هر آنچه ظلم است و جور است و جفا و مبارزه با دشمنان خدا و مومنان قدم برمیدارند و حزب شیطان و طاغوت در راستای ترویج و گسترش ظلم و ستم و هر آنچه منکر و تاریکی است و خلاف دستورات خدا و پیامبران و با هدف تضعیف و مبارزه با حزب خداوند قدم برمی دارند :منبع . http://moballeghnoor.blog.ir/rss

تکلیف دوم(انتخاب مسیر حرکت


با سلام در ادامه مطالب قبل شاخص و تعریفی که خداوند در خصوص حزب خدا دارد این است که حزب خدا در راستای اعتلای اهداف عالیه اسلام و دستورات خداوند متعال و مبارزه با هر آنچه ظلم است و جور است و جفا و مبارزه با دشمنان خدا و مومنان قدم برمیدارند و حزب شیطان و طاغوت در راستای ترویج و گسترش ظلم و ستم و هر آنچه منکر و تاریکی است و خلاف دستورات خدا و پیامبران و با هدف تضعیف و مبارزه با حزب خداوند قدم برمی دارند :منبع . http://moballeghnoor.blog.ir/rss

تکلیف دوم(انتخاب مسیر حرکت


با سلام در ادامه مطالب قبل شاخص و تعریفی که خداوند در خصوص حزب خدا دارد این است که حزب خدا در راستای اعتلای اهداف عالیه اسلام و دستورات خداوند متعال و مبارزه با هر آنچه ظلم است و جور است و جفا و مبارزه با دشمنان خدا و مومنان قدم برمیدارند و حزب شیطان و طاغوت در راستای ترویج و گسترش ظلم و ستم و هر آنچه منکر و تاریکی است و خلاف دستورات خدا و پیامبران و با هدف تضعیف و مبارزه با حزب خداوند قدم برمی دارند :منبع . http://moballeghnoor.blog.ir/rss

تکلیف دوم(انتخاب مسیر حرکت


با سلام در ادامه مطالب قبل شاخص و تعریفی که خداوند در خصوص حزب خدا دارد این است که حزب خدا در راستای اعتلای اهداف عالیه اسلام و دستورات خداوند متعال و مبارزه با هر آنچه ظلم است و جور است و جفا و مبارزه با دشمنان خدا و مومنان قدم برمیدارند و حزب شیطان و طاغوت در راستای ترویج و گسترش ظلم و ستم و هر آنچه منکر و تاریکی است و خلاف دستورات خدا و پیامبران و با هدف تضعیف و مبارزه با حزب خداوند قدم برمی دارند :منبع . http://moballeghnoor.blog.ir/rss

جایزه ویژه خداوند مخصوص نیکوکاران بوده و هست


خداوند وعده داده است که حامی و پشتیبان نیکوکاران است بهترین جایزه دنیا مخصوص نیکوکاران است بهترین انسانهای دنیا جذب و جلب نیکوکاران می شوند این نیکوکاران چه کسانی می توانند باشند کسانی که فداکاری و جوانمردی را به اوج می رسانند 
تائب با صخا به اوج نیکوکاری رسید و بهترین پاداش را از خداوند دریافت کرد 
حافظ حدیث سحر فریب خوشت رسید   تا حد مصر و چین و به اطراف روم و ری 
و این همه پاداش مخصوص پروردگار است که فقط مخصوص فداکاران عالم می باشد پس در راه نیکوکاری از هیچ کس و هیچ چیز دریغ نورزید 
چون خداوند خودش حواسش به همه کس و همه چیز هست و هیچ چیزی از نگاه خداوند دور نمی ماند 
انسان فقط باید به خداوند فکر کند و از خداوند خیر و برکت بخواهد با خدا صحبت کند بهترین نوع صحبت هم با دوسه ساعت پیاده روی در کوه و صحرا اتفاق می افتد که حرکت کنی و بگوئی می خواهم دو سه ساعت با خداوند خلوت کنم تا خداوند پندار

جایزه ویژه خداوند مخصوص نیکوکاران بوده و هست


خداوند وعده داده است که حامی و پشتیبان نیکوکاران است بهترین جایزه دنیا مخصوص نیکوکاران است بهترین انسانهای دنیا جذب و جلب نیکوکاران می شوند این نیکوکاران چه کسانی می توانند باشند کسانی که فداکاری و جوانمردی را به اوج می رسانند 
تائب با صخا به اوج نیکوکاری رسید و بهترین پاداش را از خداوند دریافت کرد 
حافظ حدیث سحر فریب خوشت رسید   تا حد مصر و چین و به اطراف روم و ری 
و این همه پاداش مخصوص پروردگار است که فقط مخصوص فداکاران عالم می باشد پس در راه نیکوکاری از هیچ کس و هیچ چیز دریغ نورزید 
چون خداوند خودش حواسش به همه کس و همه چیز هست و هیچ چیزی از نگاه خداوند دور نمی ماند 
انسان فقط باید به خداوند فکر کند و از خداوند خیر و برکت بخواهد با خدا صحبت کند بهترین نوع صحبت هم با دوسه ساعت پیاده روی در کوه و صحرا اتفاق می افتد که حرکت کنی و بگوئی می خواهم دو سه ساعت با خداوند خلوت کنم تا خداوند پندار

جایزه ویژه خداوند مخصوص نیکوکاران بوده و هست


خداوند وعده داده است که حامی و پشتیبان نیکوکاران است بهترین جایزه دنیا مخصوص نیکوکاران است بهترین انسانهای دنیا جذب و جلب نیکوکاران می شوند این نیکوکاران چه کسانی می توانند باشند کسانی که فداکاری و جوانمردی را به اوج می رسانند 
تائب با صخا به اوج نیکوکاری رسید و بهترین پاداش را از خداوند دریافت کرد 
حافظ حدیث سحر فریب خوشت رسید   تا حد مصر و چین و به اطراف روم و ری 
و این همه پاداش مخصوص پروردگار است که فقط مخصوص فداکاران عالم می باشد پس در راه نیکوکاری از هیچ کس و هیچ چیز دریغ نورزید 
چون خداوند خودش حواسش به همه کس و همه چیز هست و هیچ چیزی از نگاه خداوند دور نمی ماند 
انسان فقط باید به خداوند فکر کند و از خداوند خیر و برکت بخواهد با خدا صحبت کند بهترین نوع صحبت هم با دوسه ساعت پیاده روی در کوه و صحرا اتفاق می افتد که حرکت کنی و بگوئی می خواهم دو سه ساعت با خداوند خلوت کنم تا خداوند پندار

جایزه ویژه خداوند مخصوص نیکوکاران بوده و هست


خداوند وعده داده است که حامی و پشتیبان نیکوکاران است بهترین جایزه دنیا مخصوص نیکوکاران است بهترین انسانهای دنیا جذب و جلب نیکوکاران می شوند این نیکوکاران چه کسانی می توانند باشند کسانی که فداکاری و جوانمردی را به اوج می رسانند 
تائب با صخا به اوج نیکوکاری رسید و بهترین پاداش را از خداوند دریافت کرد 
حافظ حدیث سحر فریب خوشت رسید   تا حد مصر و چین و به اطراف روم و ری 
و این همه پاداش مخصوص پروردگار است که فقط مخصوص فداکاران عالم می باشد پس در راه نیکوکاری از هیچ کس و هیچ چیز دریغ نورزید 
چون خداوند خودش حواسش به همه کس و همه چیز هست و هیچ چیزی از نگاه خداوند دور نمی ماند 
انسان فقط باید به خداوند فکر کند و از خداوند خیر و برکت بخواهد با خدا صحبت کند بهترین نوع صحبت هم با دوسه ساعت پیاده روی در کوه و صحرا اتفاق می افتد که حرکت کنی و بگوئی می خواهم دو سه ساعت با خداوند خلوت کنم تا خداوند پندار

جایزه ویژه خداوند مخصوص نیکوکاران بوده و هست


خداوند وعده داده است که حامی و پشتیبان نیکوکاران است بهترین جایزه دنیا مخصوص نیکوکاران است بهترین انسانهای دنیا جذب و جلب نیکوکاران می شوند این نیکوکاران چه کسانی می توانند باشند کسانی که فداکاری و جوانمردی را به اوج می رسانند 
تائب با صخا به اوج نیکوکاری رسید و بهترین پاداش را از خداوند دریافت کرد 
حافظ حدیث سحر فریب خوشت رسید   تا حد مصر و چین و به اطراف روم و ری 
و این همه پاداش مخصوص پروردگار است که فقط مخصوص فداکاران عالم می باشد پس در راه نیکوکاری از هیچ کس و هیچ چیز دریغ نورزید 
چون خداوند خودش حواسش به همه کس و همه چیز هست و هیچ چیزی از نگاه خداوند دور نمی ماند 
انسان فقط باید به خداوند فکر کند و از خداوند خیر و برکت بخواهد با خدا صحبت کند بهترین نوع صحبت هم با دوسه ساعت پیاده روی در کوه و صحرا اتفاق می افتد که حرکت کنی و بگوئی می خواهم دو سه ساعت با خداوند خلوت کنم تا خداوند پندار

جایزه ویژه خداوند مخصوص نیکوکاران بوده و هست


خداوند وعده داده است که حامی و پشتیبان نیکوکاران است بهترین جایزه دنیا مخصوص نیکوکاران است بهترین انسانهای دنیا جذب و جلب نیکوکاران می شوند این نیکوکاران چه کسانی می توانند باشند کسانی که فداکاری و جوانمردی را به اوج می رسانند 
تائب با صخا به اوج نیکوکاری رسید و بهترین پاداش را از خداوند دریافت کرد 
حافظ حدیث سحر فریب خوشت رسید   تا حد مصر و چین و به اطراف روم و ری 
و این همه پاداش مخصوص پروردگار است که فقط مخصوص فداکاران عالم می باشد پس در راه نیکوکاری از هیچ کس و هیچ چیز دریغ نورزید 
چون خداوند خودش حواسش به همه کس و همه چیز هست و هیچ چیزی از نگاه خداوند دور نمی ماند 
انسان فقط باید به خداوند فکر کند و از خداوند خیر و برکت بخواهد با خدا صحبت کند بهترین نوع صحبت هم با دوسه ساعت پیاده روی در کوه و صحرا اتفاق می افتد که حرکت کنی و بگوئی می خواهم دو سه ساعت با خداوند خلوت کنم تا خداوند پندار

جایزه ویژه خداوند مخصوص نیکوکاران بوده و هست


خداوند وعده داده است که حامی و پشتیبان نیکوکاران است بهترین جایزه دنیا مخصوص نیکوکاران است بهترین انسانهای دنیا جذب و جلب نیکوکاران می شوند این نیکوکاران چه کسانی می توانند باشند کسانی که فداکاری و جوانمردی را به اوج می رسانند 
تائب با صخا به اوج نیکوکاری رسید و بهترین پاداش را از خداوند دریافت کرد 
حافظ حدیث سحر فریب خوشت رسید   تا حد مصر و چین و به اطراف روم و ری 
و این همه پاداش مخصوص پروردگار است که فقط مخصوص فداکاران عالم می باشد پس در راه نیکوکاری از هیچ کس و هیچ چیز دریغ نورزید 
چون خداوند خودش حواسش به همه کس و همه چیز هست و هیچ چیزی از نگاه خداوند دور نمی ماند 
انسان فقط باید به خداوند فکر کند و از خداوند خیر و برکت بخواهد با خدا صحبت کند بهترین نوع صحبت هم با دوسه ساعت پیاده روی در کوه و صحرا اتفاق می افتد که حرکت کنی و بگوئی می خواهم دو سه ساعت با خداوند خلوت کنم تا خداوند پندار

جایزه ویژه خداوند مخصوص نیکوکاران بوده و هست


خداوند وعده داده است که حامی و پشتیبان نیکوکاران است بهترین جایزه دنیا مخصوص نیکوکاران است بهترین انسانهای دنیا جذب و جلب نیکوکاران می شوند این نیکوکاران چه کسانی می توانند باشند کسانی که فداکاری و جوانمردی را به اوج می رسانند 
تائب با صخا به اوج نیکوکاری رسید و بهترین پاداش را از خداوند دریافت کرد 
حافظ حدیث سحر فریب خوشت رسید   تا حد مصر و چین و به اطراف روم و ری 
و این همه پاداش مخصوص پروردگار است که فقط مخصوص فداکاران عالم می باشد پس در راه نیکوکاری از هیچ کس و هیچ چیز دریغ نورزید 
چون خداوند خودش حواسش به همه کس و همه چیز هست و هیچ چیزی از نگاه خداوند دور نمی ماند 
انسان فقط باید به خداوند فکر کند و از خداوند خیر و برکت بخواهد با خدا صحبت کند بهترین نوع صحبت هم با دوسه ساعت پیاده روی در کوه و صحرا اتفاق می افتد که حرکت کنی و بگوئی می خواهم دو سه ساعت با خداوند خلوت کنم تا خداوند پندار

جایزه ویژه خداوند مخصوص نیکوکاران بوده و هست


خداوند وعده داده است که حامی و پشتیبان نیکوکاران است بهترین جایزه دنیا مخصوص نیکوکاران است بهترین انسانهای دنیا جذب و جلب نیکوکاران می شوند این نیکوکاران چه کسانی می توانند باشند کسانی که فداکاری و جوانمردی را به اوج می رسانند 
تائب با صخا به اوج نیکوکاری رسید و بهترین پاداش را از خداوند دریافت کرد 
حافظ حدیث سحر فریب خوشت رسید   تا حد مصر و چین و به اطراف روم و ری 
و این همه پاداش مخصوص پروردگار است که فقط مخصوص فداکاران عالم می باشد پس در راه نیکوکاری از هیچ کس و هیچ چیز دریغ نورزید 
چون خداوند خودش حواسش به همه کس و همه چیز هست و هیچ چیزی از نگاه خداوند دور نمی ماند 
انسان فقط باید به خداوند فکر کند و از خداوند خیر و برکت بخواهد با خدا صحبت کند بهترین نوع صحبت هم با دوسه ساعت پیاده روی در کوه و صحرا اتفاق می افتد که حرکت کنی و بگوئی می خواهم دو سه ساعت با خداوند خلوت کنم تا خداوند پندار

جایزه ویژه خداوند مخصوص نیکوکاران بوده و هست


خداوند وعده داده است که حامی و پشتیبان نیکوکاران است بهترین جایزه دنیا مخصوص نیکوکاران است بهترین انسانهای دنیا جذب و جلب نیکوکاران می شوند این نیکوکاران چه کسانی می توانند باشند کسانی که فداکاری و جوانمردی را به اوج می رسانند 
تائب با صخا به اوج نیکوکاری رسید و بهترین پاداش را از خداوند دریافت کرد 
حافظ حدیث سحر فریب خوشت رسید   تا حد مصر و چین و به اطراف روم و ری 
و این همه پاداش مخصوص پروردگار است که فقط مخصوص فداکاران عالم می باشد پس در راه نیکوکاری از هیچ کس و هیچ چیز دریغ نورزید 
چون خداوند خودش حواسش به همه کس و همه چیز هست و هیچ چیزی از نگاه خداوند دور نمی ماند 
انسان فقط باید به خداوند فکر کند و از خداوند خیر و برکت بخواهد با خدا صحبت کند بهترین نوع صحبت هم با دوسه ساعت پیاده روی در کوه و صحرا اتفاق می افتد که حرکت کنی و بگوئی می خواهم دو سه ساعت با خداوند خلوت کنم تا خداوند پندار

تکلیف دوم (انتخاب مسیر حرکت


با سلام در ادامه مطالب قبل باید گفت از نظر خداوند متعال برخی از صفات وخصوصیاتی را که میبایست مومنان ومتقین یعنی همان کسانی که مطیع فرمان پروردگار خویش هستند دارا باشند عبارتند از مهربان بودن. بخشنده بودن. تسلیم امر و راضی به رضای الهی بودن. توکل داشتن به خداوند در هر حال. تن به ذلت ندادن. دوست دار خداوند وپیامبر(ص)وامامان علیهم السلام. نیکی کردن و خوش خلقی به پدر ومادر و اقوام و همسایگان و همه مردم و آزار نرساندن به آنان( حتی حیوانات).  تلاش و کوشش در جهت کسب رزق حلال .یاری رساندن به دین خدا در جهات مختلف .انجام عبادات و پرستش خداوند. پرداخت حقوق دیگران. داشتن صبر و موارد بسیار دیگر........  :منبع . http://moballeghnoor.blog.ir/rss

تکلیف دوم (انتخاب مسیر حرکت


با سلام در ادامه مطالب قبل باید گفت از نظر خداوند متعال برخی از صفات وخصوصیاتی را که میبایست مومنان ومتقین یعنی همان کسانی که مطیع فرمان پروردگار خویش هستند دارا باشند عبارتند از مهربان بودن. بخشنده بودن. تسلیم امر و راضی به رضای الهی بودن. توکل داشتن به خداوند در هر حال. تن به ذلت ندادن. دوست دار خداوند وپیامبر(ص)وامامان علیهم السلام. نیکی کردن و خوش خلقی به پدر ومادر و اقوام و همسایگان و همه مردم و آزار نرساندن به آنان( حتی حیوانات).  تلاش و کوشش در جهت کسب رزق حلال .یاری رساندن به دین خدا در جهات مختلف .انجام عبادات و پرستش خداوند. پرداخت حقوق دیگران. داشتن صبر و موارد بسیار دیگر........  :منبع . http://moballeghnoor.blog.ir/rss

تکلیف دوم (انتخاب مسیر حرکت


با سلام در ادامه مطالب قبل باید گفت از نظر خداوند متعال برخی از صفات وخصوصیاتی را که میبایست مومنان ومتقین یعنی همان کسانی که مطیع فرمان پروردگار خویش هستند دارا باشند عبارتند از مهربان بودن. بخشنده بودن. تسلیم امر و راضی به رضای الهی بودن. توکل داشتن به خداوند در هر حال. تن به ذلت ندادن. دوست دار خداوند وپیامبر(ص)وامامان علیهم السلام. نیکی کردن و خوش خلقی به پدر ومادر و اقوام و همسایگان و همه مردم و آزار نرساندن به آنان( حتی حیوانات).  تلاش و کوشش در جهت کسب رزق حلال .یاری رساندن به دین خدا در جهات مختلف .انجام عبادات و پرستش خداوند. پرداخت حقوق دیگران. داشتن صبر و موارد بسیار دیگر........  :منبع . http://moballeghnoor.blog.ir/rss


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »