بزرگترین آرشیو وبلاگ های فارسی

محل تبلیغات
اخبار ذوزنقه : با سامانه قدرتمند ذوزنقه پیش از بقیه مطالب جدید را مشاهده کنید و بروز باشید
در محضر خدا گناه نکن


در محضر خدا گناه نکن
 
خانه ات که اجاره ای باشد ، دائم به کودکت می گویی : میخ نکوب؛ روی دیوارها نقاشی نکش . و مراقب خانه باش اما این همه مراقبت برای چیست ؟! چون خانه مال تو نیست؛ مال  صاحبخانه ست . . .  چون این خانه دست تو امانت استخانه دلت چطور !؟ خانه دل تمامش مال خداست ؛ در خانه خدا نقش گناه کشیدن و میخ  گناه کوبیدن ممنوع . . . :منبع . http://aghasiyahpoush.blog.ir/rss

سوال:‌


سوال:‌ خانه ای را اجاره کرده ایم که حیاط آن دارای درخت میوه است، آیا میوه های این درخت برای صاحب خانه است یا برای ماست ؟ پاسخ: اگر خانه را در بست ✋ اجاره کرده اید و صاحب خانه شرط نکرده است که میوه درخت مال خودش باشد و عرف اجاره هم چنین باشد که خانه ای که در بست اجاره می شود مستاجر از میوه درخت داخل خانه استفاده می کند، میوه درخت مال مستاجر است. ولی اگر صاحب خانه شرط کرده باشد که میوه درخت مال خودش باشد، در این صورت میوه درخت مال صاحب خانه می باشد.—----------⌨ استفتا از سایت مراجع عظامرسانه تخصصی فقه و احکام لینک عضویت@talabe_pdارتباط با مدیر کانال و پرسش و پاسخ@talabe_basir :منبع . http://talabe-pd.blog.ir/rss

خانه می سابیم


وقتی زنی دیوانه وار شروع می کند به سابیدن خانه و کاشی ها و شستن پرده ها و گوشه کنار خانه حتمن دردی روی شانه هایش، دلش و روحش نشسته. می سابد و می شوید و گوشه کنار خانه را با وسواس برق می اندازد تا سنگینی دل و روح و شانه هایش را کمتر کند.
 
:منبع . http://boosmahi.blog.ir/rss

خانه می سابیم


وقتی زنی دیوانه وار شروع می کند به سابیدن خانه و کاشی ها و شستن پرده ها و گوشه کنار خانه حتمن دردی روی شانه هایش، دلش و روحش نشسته. می سابد و می شوید و گوشه کنار خانه را با وسواس برق می اندازد تا سنگینی دل و روح و شانه هایش را کمتر کند.
 
:منبع . http://boosmahi.blog.ir/rss

خانه می سابیم


وقتی زنی دیوانه وار شروع می کند به سابیدن خانه و کاشی ها و شستن پرده ها و گوشه کنار خانه حتمن دردی روی شانه هایش، دلش و روحش نشسته. می سابد و می شوید و گوشه کنار خانه را با وسواس برق می اندازد تا سنگینی دل و روح و شانه هایش را کمتر کند.
 
:منبع . http://boosmahi.blog.ir/rss

خر من از اول دم نداشت


مردی خری دید 
به گل در نشسته و صاحب خر 
از بیرون کشیدن آن درمانده. 
مساعدت را (برای کمک کردن) دست در دُم خر زده، قُوَت کرد( زور زد). دُم از جای کنده آمد. فغان از صاحب خر برخاست که «تاوان بده»!
مرد به قصد فرار به کوچه‌ای دوید، بن بست یافت. خود را به خانه‌ای درافگند. زنی آنجا کنار حوض خانه چیزی می‌شست و بار حمل داشت (حامله بود). از آن هیاهو و آواز در بترسید، بار بگذاشت (سِقط کرد). خانه خدا (صاحبِ خانه) نیز با صاحب خر
ادامه مطلب :منبع . http://amin91.blog.ir/rss

اهای اقای خونه


آقای خانه …………
با زنت شوخی کن ، سر به سرش بگذار
از غذایش بچش، از دست پختش تعریف کن
و بدان که اگر گاهی هم ظرف ها را تو بشوری آسمان خدا به زمین نمی آید !

آخر می دانی؟
او همان دختر رویاهای دیروزت است
که به آشپز خانه‌ زندگی امروزت آمده

باور کن بدون او اجاق خانه ات حسابی کورِ کور است...

:منبع . http://armanbahar.blog.ir/rss

اهای اقای خونه


آقای خانه …………
با زنت شوخی کن ، سر به سرش بگذار
از غذایش بچش، از دست پختش تعریف کن
و بدان که اگر گاهی هم ظرف ها را تو بشوری آسمان خدا به زمین نمی آید !

آخر می دانی؟
او همان دختر رویاهای دیروزت است
که به آشپز خانه‌ زندگی امروزت آمده

باور کن بدون او اجاق خانه ات حسابی کورِ کور است...

:منبع . http://armanbahar.blog.ir/rss

اهای اقای خونه


آقای خانه …………
با زنت شوخی کن ، سر به سرش بگذار
از غذایش بچش، از دست پختش تعریف کن
و بدان که اگر گاهی هم ظرف ها را تو بشوری آسمان خدا به زمین نمی آید !

آخر می دانی؟
او همان دختر رویاهای دیروزت است
که به آشپز خانه‌ زندگی امروزت آمده

باور کن بدون او اجاق خانه ات حسابی کورِ کور است...

:منبع . http://armanbahar.blog.ir/rss

اهای اقای خونه


آقای خانه …………
با زنت شوخی کن ، سر به سرش بگذار
از غذایش بچش، از دست پختش تعریف کن
و بدان که اگر گاهی هم ظرف ها را تو بشوری آسمان خدا به زمین نمی آید !

آخر می دانی؟
او همان دختر رویاهای دیروزت است
که به آشپز خانه‌ زندگی امروزت آمده

باور کن بدون او اجاق خانه ات حسابی کورِ کور است...

:منبع . http://armanbahar.blog.ir/rss

اهای اقای خونه


آقای خانه …………
با زنت شوخی کن ، سر به سرش بگذار
از غذایش بچش، از دست پختش تعریف کن
و بدان که اگر گاهی هم ظرف ها را تو بشوری آسمان خدا به زمین نمی آید !

آخر می دانی؟
او همان دختر رویاهای دیروزت است
که به آشپز خانه‌ زندگی امروزت آمده

باور کن بدون او اجاق خانه ات حسابی کورِ کور است...

:منبع . http://armanbahar.blog.ir/rss

اهای اقای خونه


آقای خانه …………
با زنت شوخی کن ، سر به سرش بگذار
از غذایش بچش، از دست پختش تعریف کن
و بدان که اگر گاهی هم ظرف ها را تو بشوری آسمان خدا به زمین نمی آید !

آخر می دانی؟
او همان دختر رویاهای دیروزت است
که به آشپز خانه‌ زندگی امروزت آمده

باور کن بدون او اجاق خانه ات حسابی کورِ کور است...

:منبع . http://armanbahar.blog.ir/rss

اهای اقای خونه


آقای خانه …………
با زنت شوخی کن ، سر به سرش بگذار
از غذایش بچش، از دست پختش تعریف کن
و بدان که اگر گاهی هم ظرف ها را تو بشوری آسمان خدا به زمین نمی آید !

آخر می دانی؟
او همان دختر رویاهای دیروزت است
که به آشپز خانه‌ زندگی امروزت آمده

باور کن بدون او اجاق خانه ات حسابی کورِ کور است...

:منبع . http://armanbahar.blog.ir/rss

خانه‌ی رویایی


اگر در امریکا متولد نشدم دست‌کم می‌شد که خانه‌هایمان به سبک خانه‌های امریکایی باشد درنتیجه وقتی از حمام آمدم و هنوز درون حوله هستم نیاز نباشد 3طبقه را، آن هم با حجاب اسلامی و موهایی که هنوز شبنم از آن‌ها می‌چکد، پایین بروم تا بسته‌س سفارشی‌ام را دم درِ حیاط تحویل بگیرم. :منبع . http://aleme-n.blog.ir/rss

خانه‌ی رویایی


اگر در امریکا متولد نشدم دست‌کم می‌شد که خانه‌هایمان به سبک خانه‌های امریکایی باشد درنتیجه وقتی از حمام آمدم و هنوز درون حوله هستم نیاز نباشد 3طبقه را، آن هم با حجاب اسلامی و موهایی که هنوز شبنم از آن‌ها می‌چکد، پایین بروم تا بسته‌س سفارشی‌ام را دم درِ حیاط تحویل بگیرم. :منبع . http://aleme-n.blog.ir/rss

خانه‌ی رویایی


اگر در امریکا متولد نشدم دست‌کم می‌شد که خانه‌هایمان به سبک خانه‌های امریکایی باشد درنتیجه وقتی از حمام آمدم و هنوز درون حوله هستم نیاز نباشد 3طبقه را، آن هم با حجاب اسلامی و موهایی که هنوز شبنم از آن‌ها می‌چکد، پایین بروم تا بسته‌س سفارشی‌ام را دم درِ حیاط تحویل بگیرم. :منبع . http://aleme-n.blog.ir/rss

خانه‌ی رویایی


اگر در امریکا متولد نشدم دست‌کم می‌شد که خانه‌هایمان به سبک خانه‌های امریکایی باشد درنتیجه وقتی از حمام آمدم و هنوز درون حوله هستم نیاز نباشد 3طبقه را، آن هم با حجاب اسلامی و موهایی که هنوز شبنم از آن‌ها می‌چکد، پایین بروم تا بسته‌س سفارشی‌ام را دم درِ حیاط تحویل بگیرم. :منبع . http://aleme-n.blog.ir/rss

خانه‌ی رویایی


اگر در امریکا متولد نشدم دست‌کم می‌شد که خانه‌هایمان به سبک خانه‌های امریکایی باشد درنتیجه وقتی از حمام آمدم و هنوز درون حوله هستم نیاز نباشد 3طبقه را، آن هم با حجاب اسلامی و موهایی که هنوز شبنم از آن‌ها می‌چکد، پایین بروم تا بسته‌س سفارشی‌ام را دم درِ حیاط تحویل بگیرم. :منبع . http://aleme-n.blog.ir/rss

خانه‌ی رویایی


اگر در امریکا متولد نشدم دست‌کم می‌شد که خانه‌هایمان به سبک خانه‌های امریکایی باشد درنتیجه وقتی از حمام آمدم و هنوز درون حوله هستم نیاز نباشد 3طبقه را، آن هم با حجاب اسلامی و موهایی که هنوز شبنم از آن‌ها می‌چکد، پایین بروم تا بسته‌س سفارشی‌ام را دم درِ حیاط تحویل بگیرم. :منبع . http://aleme-n.blog.ir/rss

خانه‌ی رویایی


اگر در امریکا متولد نشدم دست‌کم می‌شد که خانه‌هایمان به سبک خانه‌های امریکایی باشد درنتیجه وقتی از حمام آمدم و هنوز درون حوله هستم نیاز نباشد 3طبقه را، آن هم با حجاب اسلامی و موهایی که هنوز شبنم از آن‌ها می‌چکد، پایین بروم تا بسته‌س سفارشی‌ام را دم درِ حیاط تحویل بگیرم. :منبع . http://aleme-n.blog.ir/rss

خانه‌ی رویایی


اگر در امریکا متولد نشدم دست‌کم می‌شد که خانه‌هایمان به سبک خانه‌های امریکایی باشد درنتیجه وقتی از حمام آمدم و هنوز درون حوله هستم نیاز نباشد 3طبقه را، آن هم با حجاب اسلامی و موهایی که هنوز شبنم از آن‌ها می‌چکد، پایین بروم تا بسته‌س سفارشی‌ام را دم درِ حیاط تحویل بگیرم. :منبع . http://aleme-n.blog.ir/rss

خانه‌ی رویایی


اگر در امریکا متولد نشدم دست‌کم می‌شد که خانه‌هایمان به سبک خانه‌های امریکایی باشد درنتیجه وقتی از حمام آمدم و هنوز درون حوله هستم نیاز نباشد 3طبقه را، آن هم با حجاب اسلامی و موهایی که هنوز شبنم از آن‌ها می‌چکد، پایین بروم تا بسته‌س سفارشی‌ام را دم درِ حیاط تحویل بگیرم. :منبع . http://aleme-n.blog.ir/rss

خانه‌ی رویایی


اگر در امریکا متولد نشدم دست‌کم می‌شد که خانه‌هایمان به سبک خانه‌های امریکایی باشد درنتیجه وقتی از حمام آمدم و هنوز درون حوله هستم نیاز نباشد 3طبقه را، آن هم با حجاب اسلامی و موهایی که هنوز شبنم از آن‌ها می‌چکد، پایین بروم تا بسته‌س سفارشی‌ام را دم درِ حیاط تحویل بگیرم. :منبع . http://aleme-n.blog.ir/rss

خانه‌ی رویایی


اگر در امریکا متولد نشدم دست‌کم می‌شد که خانه‌هایمان به سبک خانه‌های امریکایی باشد درنتیجه وقتی از حمام آمدم و هنوز درون حوله هستم نیاز نباشد 3طبقه را، آن هم با حجاب اسلامی و موهایی که هنوز شبنم از آن‌ها می‌چکد، پایین بروم تا بسته‌س سفارشی‌ام را دم درِ حیاط تحویل بگیرم. :منبع . http://aleme-n.blog.ir/rss

خانه داری


هو
من کی آنقدر زنِ خانه شده بودم که صبح تا ظهر درس بخوانم، بعد نماز بخوانم، ظرف ها را بشویم. خانه را جارو کنم. رخت ها را از روی بند جمع کنم. احساس کنم کاسه ها نیاز دارند باز شسته شوند. تدارک شام را عصر ببینم. روضه بروم. شام درست کنم. ظرف ها را بشویم. ناهارِ فردا را بگذارم. ارائه ی صبحِ فردای دانشگاه را تمرین کنم و بوی خوش مرغ و زعفران و ربِ سرخ شده و پیاز را نفس بکشم... :منبع . http://delbaramad.blog.ir/rss

خانه داری


هو
من کی آنقدر زنِ خانه شده بودم که صبح تا ظهر درس بخوانم، بعد نماز بخوانم، ظرف ها را بشویم. خانه را جارو کنم. رخت ها را از روی بند جمع کنم. احساس کنم کاسه ها نیاز دارند باز شسته شوند. تدارک شام را عصر ببینم. روضه بروم. شام درست کنم. ظرف ها را بشویم. ناهارِ فردا را بگذارم. ارائه ی صبحِ فردای دانشگاه را تمرین کنم و بوی خوش مرغ و زعفران و ربِ سرخ شده و پیاز را نفس بکشم... :منبع . http://delbaramad.blog.ir/rss

خانه داری


هو
من کی آنقدر زنِ خانه شده بودم که صبح تا ظهر درس بخوانم، بعد نماز بخوانم، ظرف ها را بشویم. خانه را جارو کنم. رخت ها را از روی بند جمع کنم. احساس کنم کاسه ها نیاز دارند باز شسته شوند. تدارک شام را عصر ببینم. روضه بروم. شام درست کنم. ظرف ها را بشویم. ناهارِ فردا را بگذارم. ارائه ی صبحِ فردای دانشگاه را تمرین کنم و بوی خوش مرغ و زعفران و ربِ سرخ شده و پیاز را نفس بکشم... :منبع . http://delbaramad.blog.ir/rss

استفاده از رنگ های شاد در چیدمان خانه


مجموعه: دکوراسیون و چیدمان
نحوه کاربرد و استفاده از رنگ های شاد در چیدمان خانه
 
چیدمان شاد خانه

چیدمان شاد خانه

چیدمان شاد خانه

چیدمان شاد خانه

چیدمان شاد خانه

چیدمان شاد خانه

چیدمان شاد خانه

چیدمان شاد خانه

دکوراسیون ایده آل خود را بسازیدایده های جالب برای دکوراسیون اتاق نشیمن!


تزئینات بسیار زیبا بر دیوارهای اتاق نشیمن


تزیینات و چیدمان و دکوراسیون خانه


دکوراسیون برای زنان باردار


طرح از اتاق ناهار خوری و اتاق نشیمن


فضایی به ظاهر بزرگ


مطلب در سایت مدل موبایل
ادامه مطلب :منبع . http://modelmobile.blog.ir/rs

استفاده از رنگ های شاد در چیدمان خانه


مجموعه: دکوراسیون و چیدمان
نحوه کاربرد و استفاده از رنگ های شاد در چیدمان خانه
 
چیدمان شاد خانه

چیدمان شاد خانه

چیدمان شاد خانه

چیدمان شاد خانه

چیدمان شاد خانه

چیدمان شاد خانه

چیدمان شاد خانه

چیدمان شاد خانه

دکوراسیون ایده آل خود را بسازیدایده های جالب برای دکوراسیون اتاق نشیمن!


تزئینات بسیار زیبا بر دیوارهای اتاق نشیمن


تزیینات و چیدمان و دکوراسیون خانه


دکوراسیون برای زنان باردار


طرح از اتاق ناهار خوری و اتاق نشیمن


فضایی به ظاهر بزرگ


مطلب در سایت مدل موبایل
ادامه مطلب :منبع . http://modelmobile.blog.ir/rs

استفاده از رنگ های شاد در چیدمان خانه


مجموعه: دکوراسیون و چیدمان
نحوه کاربرد و استفاده از رنگ های شاد در چیدمان خانه
 
چیدمان شاد خانه

چیدمان شاد خانه

چیدمان شاد خانه

چیدمان شاد خانه

چیدمان شاد خانه

چیدمان شاد خانه

چیدمان شاد خانه

چیدمان شاد خانه

دکوراسیون ایده آل خود را بسازیدایده های جالب برای دکوراسیون اتاق نشیمن!


تزئینات بسیار زیبا بر دیوارهای اتاق نشیمن


تزیینات و چیدمان و دکوراسیون خانه


دکوراسیون برای زنان باردار


طرح از اتاق ناهار خوری و اتاق نشیمن


فضایی به ظاهر بزرگ


مطلب در سایت مدل موبایل
ادامه مطلب :منبع . http://modelmobile.blog.ir/rs

مرحله سقف ریزی ساختمان خانه


به اواخر فروردین ماه نزدیک می شویم و ساختمان خانه من به مرحله سقف ریزی رسیده است و قرار بود سقف خانه با آکاسیف ساخته شود که هم سبک باشد و هم سرما ، گرما و صدا رد و بدل نشود . یک روز و نیم طول کشید که آکاسیف های سقف خانه ها را جا زدند و از ظهر ساعتای 12 تا 5 به مدت 5 ساعت بتن ریزی کردند و سقف خانه ها پوشیده شد . 45 تن بتن روی سقف ساختمان ریخته شد و این مقدار بتن برای 18 متر مربع بود که سقف داشتیم . با چرثقیل بتن ها رو به پشت ساختمان هدایت می کردند و سه نفر بالای پشت بام بودند و سریع خالی می کردند و با ماله هایشان بتن ها را صاف می کردند . 
عکس های بیشتر در ادامه مطلب قرار دارد ...
ادامه مطلب :منبع . http://hossein63.blog.ir/rss

شرط فعل منفی و مثبت


مبحث: شرط فعل:
گاهی اوقات شرط ضمن عقد شرط فعل یا شرط ترک فعل است.
فعل:من خانه ام را به شما می فروشم به قیمت صد میلیون تومان و در ضمن عقد شرط می کنم که شما خانه مرا نقاشی کنید.
ترک فعل: من خانه ام را به شما می فروشم به قیمت صدمیلیون تومان به شرطی که مغازه تان را به فلانی نفروشید.
ادامه مطلب :منبع . http://eslamabasian.blog.ir/rss

شرط فعل منفی و مثبت


مبحث: شرط فعل:
گاهی اوقات شرط ضمن عقد شرط فعل یا شرط ترک فعل است.
فعل:من خانه ام را به شما می فروشم به قیمت صد میلیون تومان و در ضمن عقد شرط می کنم که شما خانه مرا نقاشی کنید.
ترک فعل: من خانه ام را به شما می فروشم به قیمت صدمیلیون تومان به شرطی که مغازه تان را به فلانی نفروشید.
ادامه مطلب :منبع . http://eslamabasian.blog.ir/rss

شرط فعل منفی و مثبت


مبحث: شرط فعل:
گاهی اوقات شرط ضمن عقد شرط فعل یا شرط ترک فعل است.
فعل:من خانه ام را به شما می فروشم به قیمت صد میلیون تومان و در ضمن عقد شرط می کنم که شما خانه مرا نقاشی کنید.
ترک فعل: من خانه ام را به شما می فروشم به قیمت صدمیلیون تومان به شرطی که مغازه تان را به فلانی نفروشید.
ادامه مطلب :منبع . http://eslamabasian.blog.ir/rss

شرط فعل منفی و مثبت


مبحث: شرط فعل:
گاهی اوقات شرط ضمن عقد شرط فعل یا شرط ترک فعل است.
فعل:من خانه ام را به شما می فروشم به قیمت صد میلیون تومان و در ضمن عقد شرط می کنم که شما خانه مرا نقاشی کنید.
ترک فعل: من خانه ام را به شما می فروشم به قیمت صدمیلیون تومان به شرطی که مغازه تان را به فلانی نفروشید.
ادامه مطلب :منبع . http://eslamabasian.blog.ir/rss

شرط فعل منفی و مثبت


مبحث: شرط فعل:
گاهی اوقات شرط ضمن عقد شرط فعل یا شرط ترک فعل است.
فعل:من خانه ام را به شما می فروشم به قیمت صد میلیون تومان و در ضمن عقد شرط می کنم که شما خانه مرا نقاشی کنید.
ترک فعل: من خانه ام را به شما می فروشم به قیمت صدمیلیون تومان به شرطی که مغازه تان را به فلانی نفروشید.
ادامه مطلب :منبع . http://eslamabasian.blog.ir/rss

شرط فعل منفی و مثبت


مبحث: شرط فعل:
گاهی اوقات شرط ضمن عقد شرط فعل یا شرط ترک فعل است.
فعل:من خانه ام را به شما می فروشم به قیمت صد میلیون تومان و در ضمن عقد شرط می کنم که شما خانه مرا نقاشی کنید.
ترک فعل: من خانه ام را به شما می فروشم به قیمت صدمیلیون تومان به شرطی که مغازه تان را به فلانی نفروشید.
ادامه مطلب :منبع . http://eslamabasian.blog.ir/rss

شرط فعل منفی و مثبت


مبحث: شرط فعل:
گاهی اوقات شرط ضمن عقد شرط فعل یا شرط ترک فعل است.
فعل:من خانه ام را به شما می فروشم به قیمت صد میلیون تومان و در ضمن عقد شرط می کنم که شما خانه مرا نقاشی کنید.
ترک فعل: من خانه ام را به شما می فروشم به قیمت صدمیلیون تومان به شرطی که مغازه تان را به فلانی نفروشید.
ادامه مطلب :منبع . http://eslamabasian.blog.ir/rss

شرط فعل منفی و مثبت


مبحث: شرط فعل:
گاهی اوقات شرط ضمن عقد شرط فعل یا شرط ترک فعل است.
فعل:من خانه ام را به شما می فروشم به قیمت صد میلیون تومان و در ضمن عقد شرط می کنم که شما خانه مرا نقاشی کنید.
ترک فعل: من خانه ام را به شما می فروشم به قیمت صدمیلیون تومان به شرطی که مغازه تان را به فلانی نفروشید.
ادامه مطلب :منبع . http://eslamabasian.blog.ir/rss

شرط فعل منفی و مثبت


مبحث: شرط فعل:
گاهی اوقات شرط ضمن عقد شرط فعل یا شرط ترک فعل است.
فعل:من خانه ام را به شما می فروشم به قیمت صد میلیون تومان و در ضمن عقد شرط می کنم که شما خانه مرا نقاشی کنید.
ترک فعل: من خانه ام را به شما می فروشم به قیمت صدمیلیون تومان به شرطی که مغازه تان را به فلانی نفروشید.
ادامه مطلب :منبع . http://eslamabasian.blog.ir/rss

شرط فعل منفی و مثبت


مبحث: شرط فعل:
گاهی اوقات شرط ضمن عقد شرط فعل یا شرط ترک فعل است.
فعل:من خانه ام را به شما می فروشم به قیمت صد میلیون تومان و در ضمن عقد شرط می کنم که شما خانه مرا نقاشی کنید.
ترک فعل: من خانه ام را به شما می فروشم به قیمت صدمیلیون تومان به شرطی که مغازه تان را به فلانی نفروشید.
ادامه مطلب :منبع . http://eslamabasian.blog.ir/rss

شرط فعل منفی و مثبت


مبحث: شرط فعل:
گاهی اوقات شرط ضمن عقد شرط فعل یا شرط ترک فعل است.
فعل:من خانه ام را به شما می فروشم به قیمت صد میلیون تومان و در ضمن عقد شرط می کنم که شما خانه مرا نقاشی کنید.
ترک فعل: من خانه ام را به شما می فروشم به قیمت صدمیلیون تومان به شرطی که مغازه تان را به فلانی نفروشید.
ادامه مطلب :منبع . http://eslamabasian.blog.ir/rss

شرط فعل منفی و مثبت


مبحث: شرط فعل:
گاهی اوقات شرط ضمن عقد شرط فعل یا شرط ترک فعل است.
فعل:من خانه ام را به شما می فروشم به قیمت صد میلیون تومان و در ضمن عقد شرط می کنم که شما خانه مرا نقاشی کنید.
ترک فعل: من خانه ام را به شما می فروشم به قیمت صدمیلیون تومان به شرطی که مغازه تان را به فلانی نفروشید.
ادامه مطلب :منبع . http://eslamabasian.blog.ir/rss

شرط فعل منفی و مثبت


مبحث: شرط فعل:
گاهی اوقات شرط ضمن عقد شرط فعل یا شرط ترک فعل است.
فعل:من خانه ام را به شما می فروشم به قیمت صد میلیون تومان و در ضمن عقد شرط می کنم که شما خانه مرا نقاشی کنید.
ترک فعل: من خانه ام را به شما می فروشم به قیمت صدمیلیون تومان به شرطی که مغازه تان را به فلانی نفروشید.
ادامه مطلب :منبع . http://eslamabasian.blog.ir/rss

شرط فعل منفی و مثبت


مبحث: شرط فعل:
گاهی اوقات شرط ضمن عقد شرط فعل یا شرط ترک فعل است.
فعل:من خانه ام را به شما می فروشم به قیمت صد میلیون تومان و در ضمن عقد شرط می کنم که شما خانه مرا نقاشی کنید.
ترک فعل: من خانه ام را به شما می فروشم به قیمت صدمیلیون تومان به شرطی که مغازه تان را به فلانی نفروشید.
ادامه مطلب :منبع . http://eslamabasian.blog.ir/rss

شرط فعل منفی و مثبت


مبحث: شرط فعل:
گاهی اوقات شرط ضمن عقد شرط فعل یا شرط ترک فعل است.
فعل:من خانه ام را به شما می فروشم به قیمت صد میلیون تومان و در ضمن عقد شرط می کنم که شما خانه مرا نقاشی کنید.
ترک فعل: من خانه ام را به شما می فروشم به قیمت صدمیلیون تومان به شرطی که مغازه تان را به فلانی نفروشید.
ادامه مطلب :منبع . http://eslamabasian.blog.ir/rss

شرط فعل منفی و مثبت


مبحث: شرط فعل:
گاهی اوقات شرط ضمن عقد شرط فعل یا شرط ترک فعل است.
فعل:من خانه ام را به شما می فروشم به قیمت صد میلیون تومان و در ضمن عقد شرط می کنم که شما خانه مرا نقاشی کنید.
ترک فعل: من خانه ام را به شما می فروشم به قیمت صدمیلیون تومان به شرطی که مغازه تان را به فلانی نفروشید.
ادامه مطلب :منبع . http://eslamabasian.blog.ir/rss

شرط فعل منفی و مثبت


مبحث: شرط فعل:
گاهی اوقات شرط ضمن عقد شرط فعل یا شرط ترک فعل است.
فعل:من خانه ام را به شما می فروشم به قیمت صد میلیون تومان و در ضمن عقد شرط می کنم که شما خانه مرا نقاشی کنید.
ترک فعل: من خانه ام را به شما می فروشم به قیمت صدمیلیون تومان به شرطی که مغازه تان را به فلانی نفروشید.
ادامه مطلب :منبع . http://eslamabasian.blog.ir/rss

شرط فعل منفی و مثبت


مبحث: شرط فعل:
گاهی اوقات شرط ضمن عقد شرط فعل یا شرط ترک فعل است.
فعل:من خانه ام را به شما می فروشم به قیمت صد میلیون تومان و در ضمن عقد شرط می کنم که شما خانه مرا نقاشی کنید.
ترک فعل: من خانه ام را به شما می فروشم به قیمت صدمیلیون تومان به شرطی که مغازه تان را به فلانی نفروشید.
ادامه مطلب :منبع . http://eslamabasian.blog.ir/rss

شرط فعل منفی و مثبت


مبحث: شرط فعل:
گاهی اوقات شرط ضمن عقد شرط فعل یا شرط ترک فعل است.
فعل:من خانه ام را به شما می فروشم به قیمت صد میلیون تومان و در ضمن عقد شرط می کنم که شما خانه مرا نقاشی کنید.
ترک فعل: من خانه ام را به شما می فروشم به قیمت صدمیلیون تومان به شرطی که مغازه تان را به فلانی نفروشید.
ادامه مطلب :منبع . http://eslamabasian.blog.ir/rss


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »