بزرگترین آرشیو وبلاگ های فارسی

محل تبلیغات
اخبار ذوزنقه : با سامانه قدرتمند ذوزنقه پیش از بقیه مطالب جدید را مشاهده کنید و بروز باشید
بازتاب راهپیمایی 22 بهمن در رسانه های خارجی


راهپیمایی بیست و دوم بهمن در رسانه های بین المللی بازتاب داشت.الجزیره انگلیسی: مردم ایران به نظامشان ایمان دارندخبرنگار
الجزیره انگلیسی تاکید کرد مردم ایران حاضرند هر کاری برای دفاع از نظام
کشورشان انجام دهند. به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره انگلیسی، در ایران
رهبر معظم از مردم خواسته بود تا در راهپیمایی سی و هشتمین سالگرد پیروزی
انقلاب اسلامی این کشور حضوری گسترده داشته باشند و خشم خود را علیه آمریکا
نشان دهند. درسا جباری خبرنگار الجزیره انگلیسی در تهران در
گزارشی زنده از تهران گفت اگر نگوییم میلیون ها نفر، صدها هزار نفر در
سراسر ایران به مناسبت سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به سمت
نقاط مشخص شده راهپیمایی کرده اند زیرا رهبر معظم ایران از آنها خواسته است
این کار را بکنند.نیویورک تایمز: مشارکت‌کنندگان در راهپیمایی شعارهای مرگ‌بر آمریکا را سر می‌دهندروزنامه
آمریکایی "نیوی

بازتاب راهپیمایی 22 بهمن در رسانه های خارجی


راهپیمایی بیست و دوم بهمن در رسانه های بین المللی بازتاب داشت.الجزیره انگلیسی: مردم ایران به نظامشان ایمان دارندخبرنگار
الجزیره انگلیسی تاکید کرد مردم ایران حاضرند هر کاری برای دفاع از نظام
کشورشان انجام دهند. به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره انگلیسی، در ایران
رهبر معظم از مردم خواسته بود تا در راهپیمایی سی و هشتمین سالگرد پیروزی
انقلاب اسلامی این کشور حضوری گسترده داشته باشند و خشم خود را علیه آمریکا
نشان دهند. درسا جباری خبرنگار الجزیره انگلیسی در تهران در
گزارشی زنده از تهران گفت اگر نگوییم میلیون ها نفر، صدها هزار نفر در
سراسر ایران به مناسبت سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به سمت
نقاط مشخص شده راهپیمایی کرده اند زیرا رهبر معظم ایران از آنها خواسته است
این کار را بکنند.نیویورک تایمز: مشارکت‌کنندگان در راهپیمایی شعارهای مرگ‌بر آمریکا را سر می‌دهندروزنامه
آمریکایی "نیوی

بازتاب راهپیمایی 22 بهمن در رسانه های خارجی


راهپیمایی بیست و دوم بهمن در رسانه های بین المللی بازتاب داشت.الجزیره انگلیسی: مردم ایران به نظامشان ایمان دارندخبرنگار
الجزیره انگلیسی تاکید کرد مردم ایران حاضرند هر کاری برای دفاع از نظام
کشورشان انجام دهند. به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره انگلیسی، در ایران
رهبر معظم از مردم خواسته بود تا در راهپیمایی سی و هشتمین سالگرد پیروزی
انقلاب اسلامی این کشور حضوری گسترده داشته باشند و خشم خود را علیه آمریکا
نشان دهند. درسا جباری خبرنگار الجزیره انگلیسی در تهران در
گزارشی زنده از تهران گفت اگر نگوییم میلیون ها نفر، صدها هزار نفر در
سراسر ایران به مناسبت سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به سمت
نقاط مشخص شده راهپیمایی کرده اند زیرا رهبر معظم ایران از آنها خواسته است
این کار را بکنند.نیویورک تایمز: مشارکت‌کنندگان در راهپیمایی شعارهای مرگ‌بر آمریکا را سر می‌دهندروزنامه
آمریکایی "نیوی

بازتاب راهپیمایی 22 بهمن در رسانه های خارجی


راهپیمایی بیست و دوم بهمن در رسانه های بین المللی بازتاب داشت.الجزیره انگلیسی: مردم ایران به نظامشان ایمان دارندخبرنگار
الجزیره انگلیسی تاکید کرد مردم ایران حاضرند هر کاری برای دفاع از نظام
کشورشان انجام دهند. به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره انگلیسی، در ایران
رهبر معظم از مردم خواسته بود تا در راهپیمایی سی و هشتمین سالگرد پیروزی
انقلاب اسلامی این کشور حضوری گسترده داشته باشند و خشم خود را علیه آمریکا
نشان دهند. درسا جباری خبرنگار الجزیره انگلیسی در تهران در
گزارشی زنده از تهران گفت اگر نگوییم میلیون ها نفر، صدها هزار نفر در
سراسر ایران به مناسبت سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به سمت
نقاط مشخص شده راهپیمایی کرده اند زیرا رهبر معظم ایران از آنها خواسته است
این کار را بکنند.نیویورک تایمز: مشارکت‌کنندگان در راهپیمایی شعارهای مرگ‌بر آمریکا را سر می‌دهندروزنامه
آمریکایی "نیوی


1