بزرگترین آرشیو وبلاگ های فارسی

محل تبلیغات
اخبار ذوزنقه : با سامانه قدرتمند ذوزنقه پیش از بقیه مطالب جدید را مشاهده کنید و بروز باشید
در پس واژه ها هیچستان است.


دل که تاریک شد ذهن میشود جولانگاه وهم و خیال. خیالاتی که سقوط تو را در ورطه های هولناک، حتمی میسازد؛ از منبع نور دور میشوی. گویی هیچگاه به آن نزدیک نبوده ای...قلب های مهربان و روشن پرواز میکنند به قله های کمال. مهرباني و صداقت رادر واژه ها نمیتوان ریخت. خوبی، مهرباني و یک رنگی را باید با همه وجود به دنیای اطرافت عرضه کنی.اعتماد به اوهام اعتماد به خناس است. :منبع . http://roshamajd.blog.ir/rss

رهبرانقلاب: نامزدها با برادری و مهربانی پیش بروند


 
 
 
برادری و مهرباني در مناظرات از تاکیدات مقام معظم رهبری به نامزدهای انتخاباتی است.

به گزارش خبرنگار حوزه سیاسیون  گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان؛ روز گذشته نخستین برنامه از مناظره نامزدهای ریاست جمهوری برگزار شد، کانال منتسب به دفتر حفظ نشر و آثار مقام معظم رهبری با انتشار ویدئویی تاکیدات رهبری معظم انقلاب را به برادری و مهرباني نامزدهای انتخاباتی در مناظره ها به اشتراک گذاشت.
ادامه مطلب :منبع . http://moalemjavid.blog.ir/rss

پیکره مهربانی


در کشتزار محبت آرام قدم بزن. مهرباني را نفس بکش. خوشه های محبت را نوازش کن و در فصل درو دسته های درو شده مهر را در آغوش بگیر؛ تا تنت بوی محبت و مهر بگیرد. مهر را باید باور کرد. مهر پیکره نراشی است که پیکره دلت را می تراشد و صیقل می دهد. بگذار پیکره تراش محبت طرحی نو از جنس مهرباني، بر پیکره دلت بیندازد. کودک مهر را ببوس و بر شانه هایت سوار کن. کشتزار محبت را قدم بزن و هم نوا شو با خنده های کودکانه مهر.
" مهر را باید باور کرد. "
" مهر را باید دنبال کرد. "
" مهر را باید در آغوش گرفت." :منبع . http://roshamajd.blog.ir/rss

پیکره مهربانی


در کشتزار محبت آرام قدم بزن. مهرباني را نفس بکش. خوشه های محبت را نوازش کن و در فصل درو دسته های درو شده مهر را در آغوش بگیر؛ تا تنت بوی محبت و مهر بگیرد. مهر را باید باور کرد. مهر پیکره نراشی است که پیکره دلت را می تراشد و صیقل می دهد. بگذار پیکره تراش محبت طرحی نو از جنس مهرباني، بر پیکره دلت بیندازد. کودک مهر را ببوس و بر شانه هایت سوار کن. کشتزار محبت را قدم بزن و هم نوا شو با خنده های کودکانه مهر.
" مهر را باید باور کرد. "
" مهر را باید دنبال کرد. "
" مهر را باید در آغوش گرفت." :منبع . http://roshamajd.blog.ir/rss

پیکره مهربانی


در کشتزار محبت آرام قدم بزن. مهرباني را نفس بکش. خوشه های محبت را نوازش کن و در فصل درو دسته های درو شده مهر را در آغوش بگیر؛ تا تنت بوی محبت و مهر بگیرد. مهر را باید باور کرد. مهر پیکره نراشی است که پیکره دلت را می تراشد و صیقل می دهد. بگذار پیکره تراش محبت طرحی نو از جنس مهرباني، بر پیکره دلت بیندازد. کودک مهر را ببوس و بر شانه هایت سوار کن. کشتزار محبت را قدم بزن و هم نوا شو با خنده های کودکانه مهر.
" مهر را باید باور کرد. "
" مهر را باید دنبال کرد. "
" مهر را باید در آغوش گرفت." :منبع . http://roshamajd.blog.ir/rss

پیکره مهربانی


در کشتزار محبت آرام قدم بزن. مهرباني را نفس بکش. خوشه های محبت را نوازش کن و در فصل درو دسته های درو شده مهر را در آغوش بگیر؛ تا تنت بوی محبت و مهر بگیرد. مهر را باید باور کرد. مهر پیکره نراشی است که پیکره دلت را می تراشد و صیقل می دهد. بگذار پیکره تراش محبت طرحی نو از جنس مهرباني، بر پیکره دلت بیندازد. کودک مهر را ببوس و بر شانه هایت سوار کن. کشتزار محبت را قدم بزن و هم نوا شو با خنده های کودکانه مهر.
" مهر را باید باور کرد. "
" مهر را باید دنبال کرد. "
" مهر را باید در آغوش گرفت." :منبع . http://roshamajd.blog.ir/rss

دو روی سکه


کسی چه می دانست بعد از تو"مهرباني"آواره ی دوراهیِ بودن و نبودن خواهد شدو من در غربتِ جاده هایی کهتو از آن گذشتیبا صدای بلندِ واژه ها،یادت را صدا خواهم کرد!از تو نوشتن بهانه ای ستتا دنیا فراموش نکندمهرباني، دو روی سکه ی زندگی ست...-از مجموعه ی خاطرات شبنم گرفته(شفیقه طهماسبی)کانال تلگرام: @shafigheh_tahmasebi :منبع . http://panjerehye-khis.blog.ir/rss

دو روی سکه


کسی چه می دانست بعد از تو"مهرباني"آواره ی دوراهیِ بودن و نبودن خواهد شدو من در غربتِ جاده هایی کهتو از آن گذشتیبا صدای بلندِ واژه ها،یادت را صدا خواهم کرد!از تو نوشتن بهانه ای ستتا دنیا فراموش نکندمهرباني، دو روی سکه ی زندگی ست...-از مجموعه ی خاطرات شبنم گرفته(شفیقه طهماسبی)کانال تلگرام: @shafigheh_tahmasebi :منبع . http://panjerehye-khis.blog.ir/rss

دو روی سکه


کسی چه می دانست بعد از تو"مهرباني"آواره ی دوراهیِ بودن و نبودن خواهد شدو من در غربتِ جاده هایی کهتو از آن گذشتیبا صدای بلندِ واژه ها،یادت را صدا خواهم کرد!از تو نوشتن بهانه ای ستتا دنیا فراموش نکندمهرباني، دو روی سکه ی زندگی ست...-از مجموعه ی خاطرات شبنم گرفته(شفیقه طهماسبی)کانال تلگرام: @shafigheh_tahmasebi :منبع . http://panjerehye-khis.blog.ir/rss

دو روی سکه


کسی چه می دانست بعد از تو"مهرباني"آواره ی دوراهیِ بودن و نبودن خواهد شدو من در غربتِ جاده هایی کهتو از آن گذشتیبا صدای بلندِ واژه ها،یادت را صدا خواهم کرد!از تو نوشتن بهانه ای ستتا دنیا فراموش نکندمهرباني، دو روی سکه ی زندگی ست...-از مجموعه ی خاطرات شبنم گرفته(شفیقه طهماسبی)کانال تلگرام: @shafigheh_tahmasebi :منبع . http://panjerehye-khis.blog.ir/rss

مهربونی


مهرباني
ها منو به بغض می ندازه. مهرباني های توی فیلم ها . فرقی نداره از چه جنس مهربونی .
دو تا دوست. پدر به فرزند. دو تا غریبه، بچه به والدین( عجیب محبت مادر به بچه منو
تحت تاثیر قرار نمیده) مهربونی های ناگهانی یا غیر منتظره. یا مهربونی های
خیلی  بزرگ. می دونم که مربوط به موسیقی
متن نیست، ولی در مهرباني ها( نه عاشقانه ها) یه حس غریبی هست، که می خوای باشه
بیشتر و بیشتر و بیشتر، حتی اگه می دونی واقعی نیست، فیلمه یا هر چیزدیگه. ولی این
مهربونی ها باید باشه. 
پ.ن:ببخشید
،می دونم خیلی واضح نبود. :منبع . http://isharan.blog.ir/rss

مهربونی


مهرباني
ها منو به بغض می ندازه. مهرباني های توی فیلم ها . فرقی نداره از چه جنس مهربونی .
دو تا دوست. پدر به فرزند. دو تا غریبه، بچه به والدین( عجیب محبت مادر به بچه منو
تحت تاثیر قرار نمیده) مهربونی های ناگهانی یا غیر منتظره. یا مهربونی های
خیلی  بزرگ. می دونم که مربوط به موسیقی
متن نیست، ولی در مهرباني ها( نه عاشقانه ها) یه حس غریبی هست، که می خوای باشه
بیشتر و بیشتر و بیشتر، حتی اگه می دونی واقعی نیست، فیلمه یا هر چیزدیگه. ولی این
مهربونی ها باید باشه. 
پ.ن:ببخشید
،می دونم خیلی واضح نبود. :منبع . http://isharan.blog.ir/rss

مهربونی


مهرباني
ها منو به بغض می ندازه. مهرباني های توی فیلم ها . فرقی نداره از چه جنس مهربونی .
دو تا دوست. پدر به فرزند. دو تا غریبه، بچه به والدین( عجیب محبت مادر به بچه منو
تحت تاثیر قرار نمیده) مهربونی های ناگهانی یا غیر منتظره. یا مهربونی های
خیلی  بزرگ. می دونم که مربوط به موسیقی
متن نیست، ولی در مهرباني ها( نه عاشقانه ها) یه حس غریبی هست، که می خوای باشه
بیشتر و بیشتر و بیشتر، حتی اگه می دونی واقعی نیست، فیلمه یا هر چیزدیگه. ولی این
مهربونی ها باید باشه. 
پ.ن:ببخشید
،می دونم خیلی واضح نبود. :منبع . http://isharan.blog.ir/rss

پهلوی مهربانی شکست...


 
امروز همان سه روز بعد از
رحلت پیامبر اسلام صل الله علیه و آله بود
که 
پهلوی مهرباني ها ، 
پهلوی فاطمه الزهراء سلام الله علیها ،
را شکستند...
 
این همه خشونت و آتش چرا ، گل که زدن نداشت...
خودش از بی حرمتی تان به همسرش به امامش ، میسوخت..
  :منبع . http://yeksabadsib.blog.ir/rss

پهلوی مهربانی شکست...


 
امروز همان سه روز بعد از
رحلت پیامبر اسلام صل الله علیه و آله بود
که 
پهلوی مهرباني ها ، 
پهلوی فاطمه الزهراء سلام الله علیها ،
را شکستند...
 
این همه خشونت و آتش چرا ، گل که زدن نداشت...
خودش از بی حرمتی تان به همسرش به امامش ، میسوخت..
  :منبع . http://yeksabadsib.blog.ir/rss

پهلوی مهربانی شکست...


 
امروز همان سه روز بعد از
رحلت پیامبر اسلام صل الله علیه و آله بود
که 
پهلوی مهرباني ها ، 
پهلوی فاطمه الزهراء سلام الله علیها ،
را شکستند...
 
این همه خشونت و آتش چرا ، گل که زدن نداشت...
خودش از بی حرمتی تان به همسرش به امامش ، میسوخت..
  :منبع . http://yeksabadsib.blog.ir/rss

اهمیت چیزهای کوچک


Little drops of water,
Little grains of sand,
Make the mighty ocean
And the pleasant land.
Thus the little minutes,
Humble though they be,
Make the mighty ages
Of eternity.
Little deeds of kindness,
Little words of love,
Make our pleasant earth below
Like the heaven above.
این شعر زیبا را Julia Carney سروده است. به نظرم او اهميت چیزهای بسیار کوچکی که باعث خلق بزرگی‌ها می‌شود را به زیبایی و ظرافت هر چه تمام با کلماتی ساده و روان بیان کرده است.
اقیانوس‌ها و خشکی‌هایی که از قطرات آب و دانه‌های کوچک شن و ماسه شکل می‌گیرند.
دقیقه‌هایی که روی هم ابدیت را می‌سازند.
مهرباني‌های کوچک و کلمات محبت‌آمیزی که زمین را همچون بهشت، دلپذیر و خوش‌آیند می‌سازد. :منبع . http://mymemopad.blog.ir/rss

اهمیت چیزهای کوچک


Little drops of water,
Little grains of sand,
Make the mighty ocean
And the pleasant land.
Thus the little minutes,
Humble though they be,
Make the mighty ages
Of eternity.
Little deeds of kindness,
Little words of love,
Make our pleasant earth below
Like the heaven above.
این شعر زیبا را Julia Carney سروده است. به نظرم او اهميت چیزهای بسیار کوچکی که باعث خلق بزرگی‌ها می‌شود را به زیبایی و ظرافت هر چه تمام با کلماتی ساده و روان بیان کرده است.
اقیانوس‌ها و خشکی‌هایی که از قطرات آب و دانه‌های کوچک شن و ماسه شکل می‌گیرند.
دقیقه‌هایی که روی هم ابدیت را می‌سازند.
مهرباني‌های کوچک و کلمات محبت‌آمیزی که زمین را همچون بهشت، دلپذیر و خوش‌آیند می‌سازد. :منبع . http://mymemopad.blog.ir/rss

اهمیت چیزهای کوچک


Little drops of water,
Little grains of sand,
Make the mighty ocean
And the pleasant land.
Thus the little minutes,
Humble though they be,
Make the mighty ages
Of eternity.
Little deeds of kindness,
Little words of love,
Make our pleasant earth below
Like the heaven above.
این شعر زیبا را Julia Carney سروده است. به نظرم او اهميت چیزهای بسیار کوچکی که باعث خلق بزرگی‌ها می‌شود را به زیبایی و ظرافت هر چه تمام با کلماتی ساده و روان بیان کرده است.
اقیانوس‌ها و خشکی‌هایی که از قطرات آب و دانه‌های کوچک شن و ماسه شکل می‌گیرند.
دقیقه‌هایی که روی هم ابدیت را می‌سازند.
مهرباني‌های کوچک و کلمات محبت‌آمیزی که زمین را همچون بهشت، دلپذیر و خوش‌آیند می‌سازد. :منبع . http://mymemopad.blog.ir/rss

اهمیت چیزهای کوچک


Little drops of water,
Little grains of sand,
Make the mighty ocean
And the pleasant land.
Thus the little minutes,
Humble though they be,
Make the mighty ages
Of eternity.
Little deeds of kindness,
Little words of love,
Make our pleasant earth below
Like the heaven above.
این شعر زیبا را Julia Carney سروده است. به نظرم او اهميت چیزهای بسیار کوچکی که باعث خلق بزرگی‌ها می‌شود را به زیبایی و ظرافت هر چه تمام با کلماتی ساده و روان بیان کرده است.
اقیانوس‌ها و خشکی‌هایی که از قطرات آب و دانه‌های کوچک شن و ماسه شکل می‌گیرند.
دقیقه‌هایی که روی هم ابدیت را می‌سازند.
مهرباني‌های کوچک و کلمات محبت‌آمیزی که زمین را همچون بهشت، دلپذیر و خوش‌آیند می‌سازد. :منبع . http://mymemopad.blog.ir/rss

اهمیت چیزهای کوچک


Little drops of water,
Little grains of sand,
Make the mighty ocean
And the pleasant land.
Thus the little minutes,
Humble though they be,
Make the mighty ages
Of eternity.
Little deeds of kindness,
Little words of love,
Make our pleasant earth below
Like the heaven above.
این شعر زیبا را Julia Carney سروده است. به نظرم او اهميت چیزهای بسیار کوچکی که باعث خلق بزرگی‌ها می‌شود را به زیبایی و ظرافت هر چه تمام با کلماتی ساده و روان بیان کرده است.
اقیانوس‌ها و خشکی‌هایی که از قطرات آب و دانه‌های کوچک شن و ماسه شکل می‌گیرند.
دقیقه‌هایی که روی هم ابدیت را می‌سازند.
مهرباني‌های کوچک و کلمات محبت‌آمیزی که زمین را همچون بهشت، دلپذیر و خوش‌آیند می‌سازد. :منبع . http://mymemopad.blog.ir/rss

اهمیت چیزهای کوچک


Little drops of water,
Little grains of sand,
Make the mighty ocean
And the pleasant land.
Thus the little minutes,
Humble though they be,
Make the mighty ages
Of eternity.
Little deeds of kindness,
Little words of love,
Make our pleasant earth below
Like the heaven above.
این شعر زیبا را Julia Carney سروده است. به نظرم او اهميت چیزهای بسیار کوچکی که باعث خلق بزرگی‌ها می‌شود را به زیبایی و ظرافت هر چه تمام با کلماتی ساده و روان بیان کرده است.
اقیانوس‌ها و خشکی‌هایی که از قطرات آب و دانه‌های کوچک شن و ماسه شکل می‌گیرند.
دقیقه‌هایی که روی هم ابدیت را می‌سازند.
مهرباني‌های کوچک و کلمات محبت‌آمیزی که زمین را همچون بهشت، دلپذیر و خوش‌آیند می‌سازد. :منبع . http://mymemopad.blog.ir/rss

بازنشر...


علیرضا بدیع: اغلب سایت های ادبی غزل زیر را از زنده یاد حسین منزوی با یک اشتباه فاحش
منتشر میکنند و حال آن که متن اصیل غزل هیچ ایرادی ندارد. این سایت ها بیت
سوم را به این شکل نوشته اند: دلم از تو خبر ندارد!! بغض را هم بغز!! نوشته
اند! انچه در ذیل می آید متن درست است:
چه شب بدی است امشب ، که ستاره سو ندارد
گل کاغذی است شب بو ، که بهار و بو ندارد
چه شده است ماه ما را ، که خلاف آن شب ، امشب
ز جمال و جلوه افتاده و رنگ بو ندارد ؟
به هوای مهرباني ، ز تو کرده روی و هرگز
به عتاب و مهرباني ، دلم از تو خو ندارد
ز کرشمه ی زلالت ، ره منزلی نشان ده
به کسی که بی تو راهی ، سوی هیچ سو ندارد
دل من اگر تو جامش ، ندهی ز مهر ، چاره
به جز آن که سنگ کوبد ، به سر سبو ندارد
به کسی که با تو هر شب ، همه شوق گفت و گو بود
چه رسیده است کامشب ، سر گفت و گو ندارد
چه نوازد و چه سازد ، به جز از نوای گریه
نی خسته یی که ج

بازنشر...


علیرضا بدیع: اغلب سایت های ادبی غزل زیر را از زنده یاد حسین منزوی با یک اشتباه فاحش
منتشر میکنند و حال آن که متن اصیل غزل هیچ ایرادی ندارد. این سایت ها بیت
سوم را به این شکل نوشته اند: دلم از تو خبر ندارد!! بغض را هم بغز!! نوشته
اند! انچه در ذیل می آید متن درست است:
چه شب بدی است امشب ، که ستاره سو ندارد
گل کاغذی است شب بو ، که بهار و بو ندارد
چه شده است ماه ما را ، که خلاف آن شب ، امشب
ز جمال و جلوه افتاده و رنگ بو ندارد ؟
به هوای مهرباني ، ز تو کرده روی و هرگز
به عتاب و مهرباني ، دلم از تو خو ندارد
ز کرشمه ی زلالت ، ره منزلی نشان ده
به کسی که بی تو راهی ، سوی هیچ سو ندارد
دل من اگر تو جامش ، ندهی ز مهر ، چاره
به جز آن که سنگ کوبد ، به سر سبو ندارد
به کسی که با تو هر شب ، همه شوق گفت و گو بود
چه رسیده است کامشب ، سر گفت و گو ندارد
چه نوازد و چه سازد ، به جز از نوای گریه
نی خسته یی که ج

بازنشر...


علیرضا بدیع: اغلب سایت های ادبی غزل زیر را از زنده یاد حسین منزوی با یک اشتباه فاحش
منتشر میکنند و حال آن که متن اصیل غزل هیچ ایرادی ندارد. این سایت ها بیت
سوم را به این شکل نوشته اند: دلم از تو خبر ندارد!! بغض را هم بغز!! نوشته
اند! انچه در ذیل می آید متن درست است:
چه شب بدی است امشب ، که ستاره سو ندارد
گل کاغذی است شب بو ، که بهار و بو ندارد
چه شده است ماه ما را ، که خلاف آن شب ، امشب
ز جمال و جلوه افتاده و رنگ بو ندارد ؟
به هوای مهرباني ، ز تو کرده روی و هرگز
به عتاب و مهرباني ، دلم از تو خو ندارد
ز کرشمه ی زلالت ، ره منزلی نشان ده
به کسی که بی تو راهی ، سوی هیچ سو ندارد
دل من اگر تو جامش ، ندهی ز مهر ، چاره
به جز آن که سنگ کوبد ، به سر سبو ندارد
به کسی که با تو هر شب ، همه شوق گفت و گو بود
چه رسیده است کامشب ، سر گفت و گو ندارد
چه نوازد و چه سازد ، به جز از نوای گریه
نی خسته یی که ج

بازنشر...


علیرضا بدیع: اغلب سایت های ادبی غزل زیر را از زنده یاد حسین منزوی با یک اشتباه فاحش
منتشر میکنند و حال آن که متن اصیل غزل هیچ ایرادی ندارد. این سایت ها بیت
سوم را به این شکل نوشته اند: دلم از تو خبر ندارد!! بغض را هم بغز!! نوشته
اند! انچه در ذیل می آید متن درست است:
چه شب بدی است امشب ، که ستاره سو ندارد
گل کاغذی است شب بو ، که بهار و بو ندارد
چه شده است ماه ما را ، که خلاف آن شب ، امشب
ز جمال و جلوه افتاده و رنگ بو ندارد ؟
به هوای مهرباني ، ز تو کرده روی و هرگز
به عتاب و مهرباني ، دلم از تو خو ندارد
ز کرشمه ی زلالت ، ره منزلی نشان ده
به کسی که بی تو راهی ، سوی هیچ سو ندارد
دل من اگر تو جامش ، ندهی ز مهر ، چاره
به جز آن که سنگ کوبد ، به سر سبو ندارد
به کسی که با تو هر شب ، همه شوق گفت و گو بود
چه رسیده است کامشب ، سر گفت و گو ندارد
چه نوازد و چه سازد ، به جز از نوای گریه
نی خسته یی که ج

در محضر خدا


امشبدلم را صاف کردم
در محضر خدا
امشب
کینه ی چند ماهه ام را
دفن کردم
امشب فراموش کردم 
و به جای کینه ی خاک گرفته ام
مهرباني کاشتم 
بخشیدم امشب 
و سبک شد روحم
فکرم
و دل غصه دارم
.
.
بخشنده خدای روزهای من
بخشنده ترینی
و مهربان ترین
کمی از مهرباني هایت را در دل ما آدم ها بکار
و پاک کن کینه ها را از دل هامان
بخشیدم اما
کمک کن دیگر نیفتد اتفاقی مشابه اتفاقاتی که سرازیر کردند اشک چشمانم را
کمک کن نیفتد اتفاقی چون گذشته و نشکند دلی
و قضاوت نشود روحی ...
بخشنده ترین پناه روزهای سیاه
دستانم را سفت بگیر
که من از سقوط واهمه دارم
به امید خودت مهربان ترین
دوستت دارم
بیشتر از گذشته دوستم داشته باش  :منبع . http://rooheabi.blog.ir/rss

در محضر خدا


امشبدلم را صاف کردم
در محضر خدا
امشب
کینه ی چند ماهه ام را
دفن کردم
امشب فراموش کردم 
و به جای کینه ی خاک گرفته ام
مهرباني کاشتم 
بخشیدم امشب 
و سبک شد روحم
فکرم
و دل غصه دارم
.
.
بخشنده خدای روزهای من
بخشنده ترینی
و مهربان ترین
کمی از مهرباني هایت را در دل ما آدم ها بکار
و پاک کن کینه ها را از دل هامان
بخشیدم اما
کمک کن دیگر نیفتد اتفاقی مشابه اتفاقاتی که سرازیر کردند اشک چشمانم را
کمک کن نیفتد اتفاقی چون گذشته و نشکند دلی
و قضاوت نشود روحی ...
بخشنده ترین پناه روزهای سیاه
دستانم را سفت بگیر
که من از سقوط واهمه دارم
به امید خودت مهربان ترین
دوستت دارم
بیشتر از گذشته دوستم داشته باش  :منبع . http://rooheabi.blog.ir/rss

در محضر خدا


امشبدلم را صاف کردم
در محضر خدا
امشب
کینه ی چند ماهه ام را
دفن کردم
امشب فراموش کردم 
و به جای کینه ی خاک گرفته ام
مهرباني کاشتم 
بخشیدم امشب 
و سبک شد روحم
فکرم
و دل غصه دارم
.
.
بخشنده خدای روزهای من
بخشنده ترینی
و مهربان ترین
کمی از مهرباني هایت را در دل ما آدم ها بکار
و پاک کن کینه ها را از دل هامان
بخشیدم اما
کمک کن دیگر نیفتد اتفاقی مشابه اتفاقاتی که سرازیر کردند اشک چشمانم را
کمک کن نیفتد اتفاقی چون گذشته و نشکند دلی
و قضاوت نشود روحی ...
بخشنده ترین پناه روزهای سیاه
دستانم را سفت بگیر
که من از سقوط واهمه دارم
به امید خودت مهربان ترین
دوستت دارم
بیشتر از گذشته دوستم داشته باش  :منبع . http://rooheabi.blog.ir/rss

در محضر خدا


امشبدلم را صاف کردم
در محضر خدا
امشب
کینه ی چند ماهه ام را
دفن کردم
امشب فراموش کردم 
و به جای کینه ی خاک گرفته ام
مهرباني کاشتم 
بخشیدم امشب 
و سبک شد روحم
فکرم
و دل غصه دارم
.
.
بخشنده خدای روزهای من
بخشنده ترینی
و مهربان ترین
کمی از مهرباني هایت را در دل ما آدم ها بکار
و پاک کن کینه ها را از دل هامان
بخشیدم اما
کمک کن دیگر نیفتد اتفاقی مشابه اتفاقاتی که سرازیر کردند اشک چشمانم را
کمک کن نیفتد اتفاقی چون گذشته و نشکند دلی
و قضاوت نشود روحی ...
بخشنده ترین پناه روزهای سیاه
دستانم را سفت بگیر
که من از سقوط واهمه دارم
به امید خودت مهربان ترین
دوستت دارم
بیشتر از گذشته دوستم داشته باش  :منبع . http://rooheabi.blog.ir/rss

در محضر خدا


امشبدلم را صاف کردم
در محضر خدا
امشب
کینه ی چند ماهه ام را
دفن کردم
امشب فراموش کردم 
و به جای کینه ی خاک گرفته ام
مهرباني کاشتم 
بخشیدم امشب 
و سبک شد روحم
فکرم
و دل غصه دارم
.
.
بخشنده خدای روزهای من
بخشنده ترینی
و مهربان ترین
کمی از مهرباني هایت را در دل ما آدم ها بکار
و پاک کن کینه ها را از دل هامان
بخشیدم اما
کمک کن دیگر نیفتد اتفاقی مشابه اتفاقاتی که سرازیر کردند اشک چشمانم را
کمک کن نیفتد اتفاقی چون گذشته و نشکند دلی
و قضاوت نشود روحی ...
بخشنده ترین پناه روزهای سیاه
دستانم را سفت بگیر
که من از سقوط واهمه دارم
به امید خودت مهربان ترین
دوستت دارم
بیشتر از گذشته دوستم داشته باش  :منبع . http://rooheabi.blog.ir/rss

در محضر خدا


امشبدلم را صاف کردم
در محضر خدا
امشب
کینه ی چند ماهه ام را
دفن کردم
امشب فراموش کردم 
و به جای کینه ی خاک گرفته ام
مهرباني کاشتم 
بخشیدم امشب 
و سبک شد روحم
فکرم
و دل غصه دارم
.
.
بخشنده خدای روزهای من
بخشنده ترینی
و مهربان ترین
کمی از مهرباني هایت را در دل ما آدم ها بکار
و پاک کن کینه ها را از دل هامان
بخشیدم اما
کمک کن دیگر نیفتد اتفاقی مشابه اتفاقاتی که سرازیر کردند اشک چشمانم را
کمک کن نیفتد اتفاقی چون گذشته و نشکند دلی
و قضاوت نشود روحی ...
بخشنده ترین پناه روزهای سیاه
دستانم را سفت بگیر
که من از سقوط واهمه دارم
به امید خودت مهربان ترین
دوستت دارم
بیشتر از گذشته دوستم داشته باش  :منبع . http://rooheabi.blog.ir/rss

در محضر خدا


امشبدلم را صاف کردم
در محضر خدا
امشب
کینه ی چند ماهه ام را
دفن کردم
امشب فراموش کردم 
و به جای کینه ی خاک گرفته ام
مهرباني کاشتم 
بخشیدم امشب 
و سبک شد روحم
فکرم
و دل غصه دارم
.
.
بخشنده خدای روزهای من
بخشنده ترینی
و مهربان ترین
کمی از مهرباني هایت را در دل ما آدم ها بکار
و پاک کن کینه ها را از دل هامان
بخشیدم اما
کمک کن دیگر نیفتد اتفاقی مشابه اتفاقاتی که سرازیر کردند اشک چشمانم را
کمک کن نیفتد اتفاقی چون گذشته و نشکند دلی
و قضاوت نشود روحی ...
بخشنده ترین پناه روزهای سیاه
دستانم را سفت بگیر
که من از سقوط واهمه دارم
به امید خودت مهربان ترین
دوستت دارم
بیشتر از گذشته دوستم داشته باش  :منبع . http://rooheabi.blog.ir/rss

در محضر خدا


امشبدلم را صاف کردم
در محضر خدا
امشب
کینه ی چند ماهه ام را
دفن کردم
امشب فراموش کردم 
و به جای کینه ی خاک گرفته ام
مهرباني کاشتم 
بخشیدم امشب 
و سبک شد روحم
فکرم
و دل غصه دارم
.
.
بخشنده خدای روزهای من
بخشنده ترینی
و مهربان ترین
کمی از مهرباني هایت را در دل ما آدم ها بکار
و پاک کن کینه ها را از دل هامان
بخشیدم اما
کمک کن دیگر نیفتد اتفاقی مشابه اتفاقاتی که سرازیر کردند اشک چشمانم را
کمک کن نیفتد اتفاقی چون گذشته و نشکند دلی
و قضاوت نشود روحی ...
بخشنده ترین پناه روزهای سیاه
دستانم را سفت بگیر
که من از سقوط واهمه دارم
به امید خودت مهربان ترین
دوستت دارم
بیشتر از گذشته دوستم داشته باش  :منبع . http://rooheabi.blog.ir/rss

در محضر خدا


امشبدلم را صاف کردم
در محضر خدا
امشب
کینه ی چند ماهه ام را
دفن کردم
امشب فراموش کردم 
و به جای کینه ی خاک گرفته ام
مهرباني کاشتم 
بخشیدم امشب 
و سبک شد روحم
فکرم
و دل غصه دارم
.
.
بخشنده خدای روزهای من
بخشنده ترینی
و مهربان ترین
کمی از مهرباني هایت را در دل ما آدم ها بکار
و پاک کن کینه ها را از دل هامان
بخشیدم اما
کمک کن دیگر نیفتد اتفاقی مشابه اتفاقاتی که سرازیر کردند اشک چشمانم را
کمک کن نیفتد اتفاقی چون گذشته و نشکند دلی
و قضاوت نشود روحی ...
بخشنده ترین پناه روزهای سیاه
دستانم را سفت بگیر
که من از سقوط واهمه دارم
به امید خودت مهربان ترین
دوستت دارم
بیشتر از گذشته دوستم داشته باش  :منبع . http://rooheabi.blog.ir/rss

در محضر خدا


امشبدلم را صاف کردم
در محضر خدا
امشب
کینه ی چند ماهه ام را
دفن کردم
امشب فراموش کردم 
و به جای کینه ی خاک گرفته ام
مهرباني کاشتم 
بخشیدم امشب 
و سبک شد روحم
فکرم
و دل غصه دارم
.
.
بخشنده خدای روزهای من
بخشنده ترینی
و مهربان ترین
کمی از مهرباني هایت را در دل ما آدم ها بکار
و پاک کن کینه ها را از دل هامان
بخشیدم اما
کمک کن دیگر نیفتد اتفاقی مشابه اتفاقاتی که سرازیر کردند اشک چشمانم را
کمک کن نیفتد اتفاقی چون گذشته و نشکند دلی
و قضاوت نشود روحی ...
بخشنده ترین پناه روزهای سیاه
دستانم را سفت بگیر
که من از سقوط واهمه دارم
به امید خودت مهربان ترین
دوستت دارم
بیشتر از گذشته دوستم داشته باش  :منبع . http://rooheabi.blog.ir/rss

در محضر خدا


امشبدلم را صاف کردم
در محضر خدا
امشب
کینه ی چند ماهه ام را
دفن کردم
امشب فراموش کردم 
و به جای کینه ی خاک گرفته ام
مهرباني کاشتم 
بخشیدم امشب 
و سبک شد روحم
فکرم
و دل غصه دارم
.
.
بخشنده خدای روزهای من
بخشنده ترینی
و مهربان ترین
کمی از مهرباني هایت را در دل ما آدم ها بکار
و پاک کن کینه ها را از دل هامان
بخشیدم اما
کمک کن دیگر نیفتد اتفاقی مشابه اتفاقاتی که سرازیر کردند اشک چشمانم را
کمک کن نیفتد اتفاقی چون گذشته و نشکند دلی
و قضاوت نشود روحی ...
بخشنده ترین پناه روزهای سیاه
دستانم را سفت بگیر
که من از سقوط واهمه دارم
به امید خودت مهربان ترین
دوستت دارم
بیشتر از گذشته دوستم داشته باش  :منبع . http://rooheabi.blog.ir/rss

در محضر خدا


امشبدلم را صاف کردم
در محضر خدا
امشب
کینه ی چند ماهه ام را
دفن کردم
امشب فراموش کردم 
و به جای کینه ی خاک گرفته ام
مهرباني کاشتم 
بخشیدم امشب 
و سبک شد روحم
فکرم
و دل غصه دارم
.
.
بخشنده خدای روزهای من
بخشنده ترینی
و مهربان ترین
کمی از مهرباني هایت را در دل ما آدم ها بکار
و پاک کن کینه ها را از دل هامان
بخشیدم اما
کمک کن دیگر نیفتد اتفاقی مشابه اتفاقاتی که سرازیر کردند اشک چشمانم را
کمک کن نیفتد اتفاقی چون گذشته و نشکند دلی
و قضاوت نشود روحی ...
بخشنده ترین پناه روزهای سیاه
دستانم را سفت بگیر
که من از سقوط واهمه دارم
به امید خودت مهربان ترین
دوستت دارم
بیشتر از گذشته دوستم داشته باش  :منبع . http://rooheabi.blog.ir/rss

در محضر خدا


امشبدلم را صاف کردم
در محضر خدا
امشب
کینه ی چند ماهه ام را
دفن کردم
امشب فراموش کردم 
و به جای کینه ی خاک گرفته ام
مهرباني کاشتم 
بخشیدم امشب 
و سبک شد روحم
فکرم
و دل غصه دارم
.
.
بخشنده خدای روزهای من
بخشنده ترینی
و مهربان ترین
کمی از مهرباني هایت را در دل ما آدم ها بکار
و پاک کن کینه ها را از دل هامان
بخشیدم اما
کمک کن دیگر نیفتد اتفاقی مشابه اتفاقاتی که سرازیر کردند اشک چشمانم را
کمک کن نیفتد اتفاقی چون گذشته و نشکند دلی
و قضاوت نشود روحی ...
بخشنده ترین پناه روزهای سیاه
دستانم را سفت بگیر
که من از سقوط واهمه دارم
به امید خودت مهربان ترین
دوستت دارم
بیشتر از گذشته دوستم داشته باش  :منبع . http://rooheabi.blog.ir/rss

در محضر خدا


امشبدلم را صاف کردم
در محضر خدا
امشب
کینه ی چند ماهه ام را
دفن کردم
امشب فراموش کردم 
و به جای کینه ی خاک گرفته ام
مهرباني کاشتم 
بخشیدم امشب 
و سبک شد روحم
فکرم
و دل غصه دارم
.
.
بخشنده خدای روزهای من
بخشنده ترینی
و مهربان ترین
کمی از مهرباني هایت را در دل ما آدم ها بکار
و پاک کن کینه ها را از دل هامان
بخشیدم اما
کمک کن دیگر نیفتد اتفاقی مشابه اتفاقاتی که سرازیر کردند اشک چشمانم را
کمک کن نیفتد اتفاقی چون گذشته و نشکند دلی
و قضاوت نشود روحی ...
بخشنده ترین پناه روزهای سیاه
دستانم را سفت بگیر
که من از سقوط واهمه دارم
به امید خودت مهربان ترین
دوستت دارم
بیشتر از گذشته دوستم داشته باش  :منبع . http://rooheabi.blog.ir/rss

e155-من حالی


آقای مهرباني ها
سلام
***
دلزده ام.
ارتباط با دیگران مستلزم یک دل و دماغی است (مهمتر از دانستن راه و روشش...؟؟). این حال و حوصله به آدم اجازه می دهد بالا و پایین رابطه را تحمل کند، با کسانی که کمتر میلش می کشد رابطه ی خوبی داشته باشد، با آنهایی که بیشتر میلش می کشد بهتر وقت بگذراند و خود را اصلاح کند در این رابطه و به صلاح و فساد دیگران اهميت دهد.
مدتهاست از آن حوصله خبری نیست، قدیمها بود، بیشتر بود. تا اینکه در یک سری برخوردها آن حوصله کلن رخت بربست و الان هم که پیدا نیست. معلوم نیست کجاست.
حضرت عشق، شما که گوش پرحوصله ی تان از حرفهای همه ی آدمها پر و دل پرحوصله ی تان همدل همه ی آدمهاست، حوصله ی مان بخشید، واسطه باشید تا حوصله ی رفته برگردد
آمین
***
سلام :منبع . http://ta-sepide.blog.ir/rss

e155-من حالی


آقای مهرباني ها
سلام
***
دلزده ام.
ارتباط با دیگران مستلزم یک دل و دماغی است (مهمتر از دانستن راه و روشش...؟؟). این حال و حوصله به آدم اجازه می دهد بالا و پایین رابطه را تحمل کند، با کسانی که کمتر میلش می کشد رابطه ی خوبی داشته باشد، با آنهایی که بیشتر میلش می کشد بهتر وقت بگذراند و خود را اصلاح کند در این رابطه و به صلاح و فساد دیگران اهميت دهد.
مدتهاست از آن حوصله خبری نیست، قدیمها بود، بیشتر بود. تا اینکه در یک سری برخوردها آن حوصله کلن رخت بربست و الان هم که پیدا نیست. معلوم نیست کجاست.
حضرت عشق، شما که گوش پرحوصله ی تان از حرفهای همه ی آدمها پر و دل پرحوصله ی تان همدل همه ی آدمهاست، حوصله ی مان بخشید، واسطه باشید تا حوصله ی رفته برگردد
آمین
***
سلام :منبع . http://ta-sepide.blog.ir/rss

e155-من حالی


آقای مهرباني ها
سلام
***
دلزده ام.
ارتباط با دیگران مستلزم یک دل و دماغی است (مهمتر از دانستن راه و روشش...؟؟). این حال و حوصله به آدم اجازه می دهد بالا و پایین رابطه را تحمل کند، با کسانی که کمتر میلش می کشد رابطه ی خوبی داشته باشد، با آنهایی که بیشتر میلش می کشد بهتر وقت بگذراند و خود را اصلاح کند در این رابطه و به صلاح و فساد دیگران اهميت دهد.
مدتهاست از آن حوصله خبری نیست، قدیمها بود، بیشتر بود. تا اینکه در یک سری برخوردها آن حوصله کلن رخت بربست و الان هم که پیدا نیست. معلوم نیست کجاست.
حضرت عشق، شما که گوش پرحوصله ی تان از حرفهای همه ی آدمها پر و دل پرحوصله ی تان همدل همه ی آدمهاست، حوصله ی مان بخشید، واسطه باشید تا حوصله ی رفته برگردد
آمین
***
سلام :منبع . http://ta-sepide.blog.ir/rss

e155-من حالی


آقای مهرباني ها
سلام
***
دلزده ام.
ارتباط با دیگران مستلزم یک دل و دماغی است (مهمتر از دانستن راه و روشش...؟؟). این حال و حوصله به آدم اجازه می دهد بالا و پایین رابطه را تحمل کند، با کسانی که کمتر میلش می کشد رابطه ی خوبی داشته باشد، با آنهایی که بیشتر میلش می کشد بهتر وقت بگذراند و خود را اصلاح کند در این رابطه و به صلاح و فساد دیگران اهميت دهد.
مدتهاست از آن حوصله خبری نیست، قدیمها بود، بیشتر بود. تا اینکه در یک سری برخوردها آن حوصله کلن رخت بربست و الان هم که پیدا نیست. معلوم نیست کجاست.
حضرت عشق، شما که گوش پرحوصله ی تان از حرفهای همه ی آدمها پر و دل پرحوصله ی تان همدل همه ی آدمهاست، حوصله ی مان بخشید، واسطه باشید تا حوصله ی رفته برگردد
آمین
***
سلام :منبع . http://ta-sepide.blog.ir/rss

پیام تبریک سال جدید


پیام تبریک نوروزی دکتر مهدی حمیدی
هم‌شهری‌ها و هم‌درس‌های گرانقدر
اعضای‌گرامی و همراهان همیشگی 
به نام خداوند بخشنده مهربان
نوروز یک آغاز سبز است آغاز دوبارۀ امید. بهار که می‌آید همه استعدادها بیرون می‌ریزد. حقیقت سبز انسان‌ها بروز پیدا می‌کند. انسان‌ها کمال پیدا می‌کنند و به یکدیگر محبت و مهرباني می‌کنند.
✨ اینجانب فرا رسیدن طلیعه بهار ١٣٩٦ و نوروز ایرانی را به ملت فهیم ایران، هم‌درس‌های عزیز و مدیران آینده‌ساز کشورم صمیمانه تبریک عرض می‌نمایم و از خداوند سبحان برای یکایک شما نشاط و طراوت، سربلندی، عدالت و آزادی، سلامتی و عزت، برکت و معنویت، بصیرت و تدبیر، بهره‌وری و زندگی بهاری آرزو دارم.
✉️ دعوت می‌کنم سال جدید که توام با میلاد دخت نبی‌مکرم اسلام است به امید خدا و در کنار هم براى عزّت و امنیّت ملّی، همّت جوانانه و حرکات مؤمنانه‌ی فراگیر در همه جای کشور، علاج اقتصاد و اشتغال، پیشرفت

دانلود آهنگ و سرود بردسکن


آهنگ و سرود بسیار زیبای بردسکن را برای شما کاربران عزیز آماده دانلود کرده ایم . این آهنگ زیبا و شنیدنی در وصف شهرستان بردسکن می باشد که امیدواریم از گوش دادن به این سرود زیبا لذت ببرید . ضمن آنکه متن این آهنگ را هم می توانید از قسمت پایین بخوانید .

جهت پخش آنلاین این آهنگ اینجا کلیک کنید
*****____*****
متن سرود بردسکن :
مردم شهر مهمان نواز من ، در تلاشند در ساحل کویر (2)
جوشد از مهرباني و مهرشان ، چشمه سار صفا از دل کویر
این دیار مهرباني من است ، سرزمین خوب من بردسکن است
سینه از نور حق مالامال ، مهر خورشیدی اش تابنده
با سرافرازیه میهن و وطن ، جاودان شهر من سرزنده
مقدم پاک امام هشتم است ، دشت در دشت دل انگیزش صفاست
نقش آثار کهن بر دامنش ، شهر من مهد شهیدان خداست (2)
مانده در ذهن تاریخ خطه ام ، فیروزآبادم و کشمر کهن
مهری بر زبان دوست دارمت ، ای سرای زندگی ای خاک من
این دیار مهرباني من است ،

تاریخ ایران (78) : کوروش پس از تسخیر بابل با نبونید مهربانی کرد و او را نکشت


کوروش پس از تسخیر بابل با نبونید مهرباني کرد (و او را نکشت)
تاریخ ایران (بخش78)
"... کوروش بعد از تسخیر بابل درباره اهالی ملاطفت کرد و چنانکه بابلی ها نوشته اند "به شهر آرامش داد " . نسبت به نبونید نیز مهرباني کرد ."
 حسن پیرنیا ، ایران باستان ، جلد اول ، انتشارات افراسیاب ، چاپ نهم ، ص 366
 تذکر :
1 . این مطلب ، تنها ، نقل بخشی از تاریخ (از زبان مورخان) ، و صرفا جهت اطلاع مردم از تاریخ بوده ؛ و به معنای باستانگرایی یا همراهی با باستانگرایان یا سلطنت طلبان نیست .
2 . پان ها - خصوصا پانترک ها - و کوروش پرستان ، هر دو ، سانسورچی و تحریفگر تاریخ اند . عده ای شان مزدور دشمن ، و عده ای فریب خورده یا ناآگاهند .
3 . تاریخ هر کشور ، مجموعه ای از نقاط قوت و ضعف است .
4 . اسلام کامترین دین است . دینی که به ایران و ایرانی ، هدایت ، قدرت ، پیشرفت ، عدالت اجتماعی ، دوستی و اتحاد بی نظیر داد . 
5 . در ک

تاریخ ایران (78) : کوروش پس از تسخیر بابل با نبونید مهربانی کرد و او را نکشت


کوروش پس از تسخیر بابل با نبونید مهرباني کرد (و او را نکشت)
تاریخ ایران (بخش78)
"... کوروش بعد از تسخیر بابل درباره اهالی ملاطفت کرد و چنانکه بابلی ها نوشته اند "به شهر آرامش داد " . نسبت به نبونید نیز مهرباني کرد ."
 حسن پیرنیا ، ایران باستان ، جلد اول ، انتشارات افراسیاب ، چاپ نهم ، ص 366
 تذکر :
1 . این مطلب ، تنها ، نقل بخشی از تاریخ (از زبان مورخان) ، و صرفا جهت اطلاع مردم از تاریخ بوده ؛ و به معنای باستانگرایی یا همراهی با باستانگرایان یا سلطنت طلبان نیست .
2 . پان ها - خصوصا پانترک ها - و کوروش پرستان ، هر دو ، سانسورچی و تحریفگر تاریخ اند . عده ای شان مزدور دشمن ، و عده ای فریب خورده یا ناآگاهند .
3 . تاریخ هر کشور ، مجموعه ای از نقاط قوت و ضعف است .
4 . اسلام کامترین دین است . دینی که به ایران و ایرانی ، هدایت ، قدرت ، پیشرفت ، عدالت اجتماعی ، دوستی و اتحاد بی نظیر داد . 
5 . در ک

تاریخ ایران (78) : کوروش پس از تسخیر بابل با نبونید مهربانی کرد و او را نکشت


کوروش پس از تسخیر بابل با نبونید مهرباني کرد (و او را نکشت)
تاریخ ایران (بخش78)
"... کوروش بعد از تسخیر بابل درباره اهالی ملاطفت کرد و چنانکه بابلی ها نوشته اند "به شهر آرامش داد " . نسبت به نبونید نیز مهرباني کرد ."
 حسن پیرنیا ، ایران باستان ، جلد اول ، انتشارات افراسیاب ، چاپ نهم ، ص 366
 تذکر :
1 . این مطلب ، تنها ، نقل بخشی از تاریخ (از زبان مورخان) ، و صرفا جهت اطلاع مردم از تاریخ بوده ؛ و به معنای باستانگرایی یا همراهی با باستانگرایان یا سلطنت طلبان نیست .
2 . پان ها - خصوصا پانترک ها - و کوروش پرستان ، هر دو ، سانسورچی و تحریفگر تاریخ اند . عده ای شان مزدور دشمن ، و عده ای فریب خورده یا ناآگاهند .
3 . تاریخ هر کشور ، مجموعه ای از نقاط قوت و ضعف است .
4 . اسلام کامترین دین است . دینی که به ایران و ایرانی ، هدایت ، قدرت ، پیشرفت ، عدالت اجتماعی ، دوستی و اتحاد بی نظیر داد . 
5 . در ک

تاریخ ایران (78) : کوروش پس از تسخیر بابل با نبونید مهربانی کرد و او را نکشت


کوروش پس از تسخیر بابل با نبونید مهرباني کرد (و او را نکشت)
تاریخ ایران (بخش78)
"... کوروش بعد از تسخیر بابل درباره اهالی ملاطفت کرد و چنانکه بابلی ها نوشته اند "به شهر آرامش داد " . نسبت به نبونید نیز مهرباني کرد ."
 حسن پیرنیا ، ایران باستان ، جلد اول ، انتشارات افراسیاب ، چاپ نهم ، ص 366
 تذکر :
1 . این مطلب ، تنها ، نقل بخشی از تاریخ (از زبان مورخان) ، و صرفا جهت اطلاع مردم از تاریخ بوده ؛ و به معنای باستانگرایی یا همراهی با باستانگرایان یا سلطنت طلبان نیست .
2 . پان ها - خصوصا پانترک ها - و کوروش پرستان ، هر دو ، سانسورچی و تحریفگر تاریخ اند . عده ای شان مزدور دشمن ، و عده ای فریب خورده یا ناآگاهند .
3 . تاریخ هر کشور ، مجموعه ای از نقاط قوت و ضعف است .
4 . اسلام کامترین دین است . دینی که به ایران و ایرانی ، هدایت ، قدرت ، پیشرفت ، عدالت اجتماعی ، دوستی و اتحاد بی نظیر داد . 
5 . در ک


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »